Index

Cool Timeline

1902
1902-09-21

Událost

Událost

Toyen se narodila na Smíchově jako Marie Čermínová v rodině poštovního pomocníka. O jejím dětství se ví málo. Jako 16-letá odešla z domova a pracovala jako dělnice při výrobě mýdla. Kamarádi ji oslovovali jako "Manka", dokud nepřijala umělecké jméno Toyen.

null
null
CZ
1790852000001682001
1919
1919-01-01

Událost

Událost

Toyen studovala v letech 1919 - 1920 na Uměleckoprůmyslové škole dekorativní malbu u prof. Emanuela Dítěte ml., českého malíře a pedagóga, syna významného českého fotografa a malíře Emanuela Dítěte st. Mezi jeho žáky patřili např. i Jan Zrzavý, Vincenc Beneš, Vojtěch Hynek Popelka a mnoho dalších. Toyen už tehdy nesnášela rozlišování mužských a ženských rolí. A jakékoliv autority.

null
null
CZ
1790852000001682005
1920
1920-01-01

Událost

Událost

Důležité místo v tvorbě Toyen zaujímá knižní tvorba; celkem vytvořila na 500 knižních obálek. Společně se Štyrským začala pracovat na návrzích obalů knih, z nichž většina byla pro jedno z nejvíce inovativních českých nakladatelství té doby – Odeon, dále pracovala pro nakladatelství Melantrich, Rudolf Škeřík a další. Mezi autory, jejichž knihy jsou navrženy dle Toyen v druhé polovině roku 1920, byly především knihy českých spisovatelů a kritiků, jako je Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Jindřich Honzl, nebo Karel Schulz. Navrhovala nejen ilustrace v textu, ale i vazby, úpravu, či obálky. Zřejmě nejbohatší oblast představují knihy pro děti.

null
null
CZ
1790852000001682101
1920-11-01

Událost

Událost

Toyen je též známa svým oblíbeným a svobodným zobrazováním erotických motivů a erotickým humorem v tvorbě, zachycovala i tabuizované sexuální praktiky. V jejím díle figuruje otevřená sexualita, nikoliv však homosexualita. Názory o její homosexuální orientaci je nutno považovat za nepodložené. U dráždivých erotických artefaktů Toyen nepodepisovala své ilustrace vlastním jménem či pseudonymem, většinou je zveřejňovala pod zkratkou T nebo XX.

null
null
CZ
1790852000001682107
1922
1922-01-01

Událost

Událost

Toyen ve dvaceti letech předčasně ukončila studia na UMPRUM a odjela na prázdniny k Jadranu. Zde se na ostrově Korčula seznámila s malířem Jindřichem Štyrským. Toto osudové setkání ovlivnilo celý její další umělecký i soukromý život.

null
null
CZ
1790852000001682011
1922-05-01

Událost

Událost

Toyen podobně jako Marlene Dietrich, slavná herečka a zpěvačka, popírala tradiční ženskou roli, oblékala se jako muž, ostříhaná nakrátko a mluvila o sobě v mužskom rodě. Pseudonym Toyen pro ní pravděpodobně vymyslel Jaroslav Seifert, významný český básník, spisovatel, novinář, jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu. Jaroslav Seifert prý, když čekal na Toyen v Národní kavárně, napsal bezmyšlekovitě na ubrousek TOYEN. Když si jméno Toyen přečetla, prý jej hned přijala. Nikdo však spolehlivě nevysvětlil, ani Seifert, co to vlastně znamená. Podle jedné z verzí je to zkratka francouzského slov citoyen, což znamená občan. Podle jiného vysvětlení je to přesmyčka slov „to je on“.

null
null
CZ
1790852000001682019
1923
1923-01-01

Událost

Událost

Toyen spolu se Jindřichem Štýrským a Jiřím Jelínkem se stává členem anvantgarního sdružení mladých českých umělců Devětsil, kde působí jako jediná žena. V listopadu 1923 se v časopise Disk, který vydával Devětsil objevila poprvé reprodukce kresby Toyen.

null
null
CZ
1790852000001676005
1925
1925-12-01

Událost

Událost

Na podzim Toyen a Štýrský vycestovali společně do Paříže, kde zůstali až do roku 1928. Tady se seznamují se surrealistickými básníky André Bretonem a Paulem Eluardem a pod jejich vlivem v roce 1926 vyhlásili nový umělecký směr artificializmus, který představoval originální alternativu k surrealizmu a abstrakci.

null
null
CZ
1790852000001682025
1926
1926-01-01

Královna Ethiopů

Královna Ethiopů

8500

Kresba tuší na papíře, 1926, 16×11 cm, 32x25 cm (rozměry s rámem), signováno vpravo dole Toyen 1926, rámováno. Na zadní straně je potvrzeno, že kresba je vlastnoručním dílem autorky a byla předlohou k ilustraci – razítko a podpis PhDr. Františka Dvořáka 1998; podobné kresby známé z tzv. Skicáku, 1925, soukromá sbírka Paříž. Stejné téma na obraze Ráj černochů, 1925, soukromá sbírka Paříž (publikováno v monografii Karla Srpa, Toyen, Argo, 2000, str. 32). Vystaveno na výstavě „ZA ČESKOSLOVENSKO – Pocta neexistující zemi“, České centrum, Paříž, 2016. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: aukční síň Praha. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,1 mil czk v roce 2009 Toyen poprvé cestovala do Francie s Jindřichem Štyrským v letech 1924 a 1925. Z těchto cest se dochoval Skicák, který je nyní v soukromé sbírce v Paříži. Kresby vznikaly bezprostředně na cestě, kde se autorka setkávala s různými exotickými cirkusy, slavnostmi, poutěmi a karnevaly. Svoje zkušenosti zpracovávala naivizujícím způsobem jakoby dětskou jednoduchou kresbou, kterou reagovala na proletářský program skupiny Devětsil a jeho teorii přeměny všedního dne ve svátek. Atmosféra Paříže, bohémský život a setkávání se s různobarevnou populací inspirovaly Toyen k mnoha erotickým výjevům zasazeným do exotických míst, které kulminují v obraze Ráj černochů představující hromadnou veselou kopulaci pod palmami. Autorčina otevřenost v erotických výjevech působí smyslně a uvolněně a je mnohem důvěryhodnější než v erotických pracích jejích mužských kolegů. Hlavní postavou kresby je ležící černošská královna, kterou ostatní černoši obsluhují – ovívají ji vějířem nebo hrají na harfu. V pozadí pak další dosahují vrcholu palem šplháním. Výjev obsahuje erotiku jen skrytě a je jakýmsi mlčenlivým předstupněm dalších orgií známých z Ráje černochů. Vzhledem k přípisu o pravosti kresby Františka Dvořáka, se dostala kresba v 90. let ze soukromé sbírky v Paříži na český aukční trh.

40.6
CZ
1790852000000292015
1926-Královna Ethiopů-Toyen
K prodeji
www.posam.cz/artwork/toyen/kralovna-etiopu/toyen_kralovna-etiopu_BP.jpg
1932
1932-01-01

Andílek

Andílek

320

Dvoubarevná litografie na papíře, 30. léta 20. století, 16 x 10 cm, 37 x 30,5 cm (s rámem), signováno vpravo dole. původ: aukční síň Praha nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Barevná litografie Andílka tvoří pandán k podobné grafice dvou dívek. Vznikla zřejmě ve 30. letech, kdy se Toyen nejvíc věnovala knižním i časopiseckým ilustracím. Náboženský motiv je v tvorbě Toyen zcela ojedinělý, proto jde o ilustraci konkrétní předlohy. Oblouk gotického okna, kde je detailně zachycen každý architektonický prvek, také není pro Toyen typický. Stejně jako její víra má stavba velkou trhlinu. Andílek nemá realistickou lidskou podobu, spíš se jeho charakter blíží loutce. Litografie se objevuje v českých aukcích zcela výjimečně. Naposledy byla nabízena v roce 2007.

48
CZ
1790852000000487539
1932-Andílek-Toyen
Prodáno
null
1932-01-01

Dívka

Dívka

500

Dvoubarevná litografie na papíře, 17 x 11 cm, 35 x 25,5 cm (s rámem). Původ: aukční síň Praha. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za obraz – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 300 tis czk v roce 2017, European Arts Barevná litografie Dívka (uváděná také pod názvem Za zdí) je podkladem ke knižní ilustraci a je evidentně součástí souboru, do něhož patří také grafika Dívky. Typická dívčí tvář s pronikavýma smutnýma očima se v ilustrační tvorbě Toyen objevuje poměrně často. Stejně jako na dalších listech tohoto souboru kombinuje zde autorka figurální a architektonické prvky a vytváří tajemnou atmosféru surreálna. Podivná konstrukce zasahující do dívčí tváře má jinou perspektivu a je jakýmsi vstupem do jiné dimenze. Tyto prostorové hříčky uplatnila Toyen také například v ilustracích Nezvalovy Aničky skřítka a Slaměného Huberta.

42.1
CZ
1790852000000292053
1932-Dívka-Toyen
K prodeji
null
1932-02-01

Dívka

Dívka

1000

Dvoubarevná litografie na papíře, 17 x 11 cm, 35 x 25,5 cm (s rámem), signováno v tisku. Původ: aukční síň Praha. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za obraz – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 300 tis czk v roce 2017, European Arts Barevná litografie Dívka (uváděná také pod názvem Za zdí) je podkladem ke knižní ilustraci a je evidentně součástí souboru, do něhož patří také grafika Dívky. Typická dívčí tvář s pronikavýma smutnýma očima se v ilustrační tvorbě Toyen objevuje poměrně často. Stejně jako na dalších listech tohoto souboru kombinuje zde autorka figurální a architektonické prvky a vytváří tajemnou atmosféru surreálna. Podivná konstrukce zasahující do dívčí tváře má jinou perspektivu a je jakýmsi vstupem do jiné dimenze. Tyto prostorové hříčky uplatnila Toyen také například v ilustracích Nezvalovy Aničky skřítka a Slaměného Huberta. Tato litografie je signována Toyen.

42.1
CZ
1790852000002874044
1932-Dívka-Toyen
K prodeji
null
1933
1933-01-05

Ženské torzo

Ženské torzo

600

30. léta 20. století, dvoubarevná litografie na papíře, rozměr 16,7x11 cm, knižní ilustrace k Jean Giono: Hlasy země původ: aukční síň Praha nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za obraz – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 300 tis czk v roce 2017, European Arts Levitující ženské torzo v krajině bylo vytvořeno jako ilustrace ke knížce Jean Giono: Hlasy země. Toyen vytváří v divákovi pocit, že ženské torzo se vznáší nad krajinou s klasy a zároveň ho obklopují oblaka, která podtrhují akcent levitace. V tomto období do ilustrací nečekaně pronikají přesně nakreslené fragmenty těl, často s erotickým podtextem. Toyen často nechává velký prostor divákově představivosti a vytváří pocit pomíjivosti času.

42.1
CZ
1790852000002080025
1933-Ženské torzo-Toyen
K prodeji
null
1934
1934-01-01

Událost

Událost

Toyen a Štýrský společně také s Bohuslavem Broukem, Karlem Teigem, Vincentem Makovským či Vítězslavem Nezvalem aj. založili Skupinu surrealistů v ČSR, kterou pak v roce 1938 rozpustil Vítězslav Nezval, který tím chtěl vyjádřit svůj nesouhlas s antisovětskými názory většiny členů.

null
null
CZ
1790852000001682029
1935
1935-01-01

Dvě Dívky

Dvě Dívky

500

30. léta 20. století, dvoubarevná litografie na papíře, rozměry 17 x 11 cm, rámováno. původ: aukční síň Praha Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 300 tis czk v roce 2017, European Arts Půvabný motiv portrétů dvou mladých dívek s rostlinným ornamentem v pozadí byl zřejmě vytvořen ve 30. letech, kdy se Toyen nejvíc věnovala knižním i časopiseckým ilustracím. Pro Toyen je v ilustracích obvyklá kombinace florálního a figurativního motivu, zde navíc s výrazným barevným akcentem.

42.5
CZ
1790852000000459033
1935-Dvě Dívky-Toyen
K prodeji
null
1935-01-06

Romain Rolland, Jan Kryštof I frontispice

Romain Rolland, Jan Kryštof I frontispice

5000

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof, 22 x 15 cm, 44,5 x 36,5 cm (s rámem). Původ: pozůstalost tiskaře. Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof I, úvodní obrázek, 1935 a další vydání Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Jedna z nejpůvabnějších kreseb z ilustrací románu ukazuje dětskou tvář hlavního hrdiny. Otvírá začátek knihy a první části Úsvit. Lehké šrafování a motiv hvězdiček naznačují prostor celého vesmíru, který se před člověkem po narození otevírá a jeho osud je zatím neznámý. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami. Cena: 45 tis czk

57.6
CZ
1790852000000487271
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof I frontispice-Toyen
K prodeji
null
1935-01-15

Romain Rolland, Jan Kryštof I 1

Romain Rolland, Jan Kryštof I 1

2500

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof I, 1935, rozměry 12x13 cm, 34,5x32,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof I na straně 13, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Jediný lehce erotický motiv představuje mezi ilustracemi románu dítě přisáté k ženskému prsu. Motiv není nakreslen v obvyklé poloze kojící matky, ale jako by se dítě shora vrhalo na ňadro, které je zde osamocené, bez matky. Při troše fantazie se může zdát, že jde akt, který není až tak nepodobný milostnému. Výjev je orámován typickým lineárním rámečkem a ozvláštněn čarami deště. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

47.4
CZ
1790852000000487277
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof I 1-Toyen
K prodeji
null
1935-01-31

Romain Rolland, Jan Kryštof I 2

Romain Rolland, Jan Kryštof I 2

1100

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof I, 1935, rozměry 12x13 cm, 34,5x32,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof I na straně 39, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016.. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Jeden ze dvou dvouportrétů knihy zobrazuje konfrontaci dítěte a starého muže. Znázorňuje vztah různých generací, ale může být také symbolem životní rekapitulace jediné postavy. Zatímco chlapcova tvář je plná údivu, výraz dospělého muže je smutný. Také v této kresbě projevila Toyen svou skvělou pozorovací schopnost. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

47.4
CZ
1790852000000487281
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof I 2-Toyen
Prodáno
null
1935-02-02

Romain Rolland, Jan Kryštof I 3

Romain Rolland, Jan Kryštof I 3

2500

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof I, 1935, rozměry 12x13 cm, 34,5x32,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof I na straně 127, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2009, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Román má spletitý příběh orámovaný jedním lidským životem, v němž hlavní postava potkává celou řadu figur, které představují různé charaktery i společenské vrstvy. Již v mládí přichází Jan Kryštof o svého otce – jeho smrt vyjádřila Toyen bravurní zkratkou pouhého oka a dřevěným křížem. V této ilustraci také uplatnila prvek kmene, který se často objevuje na jejích slavných obrazech ze 30. let. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

47.4
CZ
1790852000000487285
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof I 3-Toyen
K prodeji
null
1935-02-10

Romain Rolland, Jan Kryštof I 4

Romain Rolland, Jan Kryštof I 4

2500

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof I, 1935, rozměry 12x13 cm, 34,5x32,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof I na straně 165, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Profil jedné z dalších ženských postav románu představuje Kryštofovu nešťastnou lásku Sabinu, která v románu nečekaně umírá. Před její tvář s přivřenýma očima umístila Toyen opět florální motiv, který postavu zasazuje na určité místo a orámovala ilustraci typickou linií jako portrét z rodinného alba. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

57.6
CZ
1790852000000487289
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof I 4-Toyen
K prodeji
null
1935-02-15

Romain Rolland, Jan Kryštof I 5

Romain Rolland, Jan Kryštof I 5

2500

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof I, 1935, rozměry 12x13 cm, 34,5x32,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof I na straně 192, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Kresba představuje jednu z nejkrásnějších dívčích tváří postavy románu. Její výraz doslova zpřítomňuje její cudnost. Toyen se v ilustracích k Rollandovi zřekla jakýchkoli erotických motivů typických pro její kresby, protože cítila závažnost spisovatelova záměru. Tvář rámuje rostlinný motiv a z něj roste průhledný útvar, který tvoří jakýsi závoj nad stydlivou dívkou. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

47.4
CZ
1790852000000487293
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof I 5-Toyen
Prodáno
null
1935-02-20

Romain Rolland, Jan Kryštof I 6

Romain Rolland, Jan Kryštof I 6

2500

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof I, 1935, rozměry 12x13 cm, 34,5x32,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof I na straně 245, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

47.4
CZ
1790852000000487297
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof I 6-Toyen
K prodeji
null
1935-02-25

Romain Rolland, Jan Kryštof I 7

Romain Rolland, Jan Kryštof I 7

1200

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof, 1935, rozměry 12x13 cm, 34,5x32,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof I na straně 293, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Jedna z dívčích tváří postav, které Toyen neomezila jen na oči je opět nakreslena ve výřezu linkou – jakoby ve zpětném zrcátku. Charakteristický motiv kůry, který známe z mnoha obrazů Toyen ze 30. let, dodává ilustraci zdání tajemnosti. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

47.4
CZ
1790852000000487301
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof I 7-Toyen
Prodáno
null
1935-03-01

Romain Rolland, Jan Kryštof II frontispice

Romain Rolland, Jan Kryštof II frontispice

5000

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof, 1935, rozměry 22x15 cm, 44,5x36,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof II, úvodní stránka, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Na kresbě znázorňující portrét staré ženy použila Toyen opět svoji typickou zkratku tváře, kde nejdůležitější roli hraje oko. Konečný čas zde symbolizují přesýpací hodiny vystupující z linky rámující celý výjev. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

57.6
CZ
1790852000000487305
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof II frontispice-Toyen
K prodeji
null
1935-03-05

Romain Rolland, Jan Kryštof II 1

Romain Rolland, Jan Kryštof II 1

2500

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof, 1935, 12x13 cm, 33x31 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof II na straně 11, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Jeden z mála nefigurativních motivů mezi ilustracemi knihy představuje notový záznam. Pro hrdinu je hudba vším, při svém putování světem ale zůstává většinou nepochopen. Také noty na kresbě nedávají žádný význam, když je vytrhneme z kontextu. Jako pouhý obrázek jsou bez zvuku a stávají se ornamentem. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

45.3
CZ
1790852000000487309
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof II 1-Toyen
K prodeji
null
1935-03-10

Romain Rolland, Jan Kryštof II 2

Romain Rolland, Jan Kryštof II 2

2500

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof, 1935, 12x13 cm, 33x31 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof II na straně 95, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Tato kresba jako jedna z mála ilustrací románu se neomezuje pouze na střípek tváře postavy, nýbrž je realistickým portrétem dámy s vějířem. Tím Toyen zdůraznila její společenský statut. Paní Josefa z Kerichů zaměstnávala Jana jako učitele hudby své dcery Míny. Toyen jí propůjčila lascivní výraz znalé svůdkyně. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami. 

45.3
CZ
1790852000000487313
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof II 2-Toyen
K prodeji
null
1935-03-15

Romain Rolland, Jan Kryštof II 3

Romain Rolland, Jan Kryštof II 3

1100

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof, 1935, 12x13 cm, 33x31 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof II na straně 181, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Jeden z portrétů starších žen, který Toyen jasně vymezuje společenský statut zobrazené postavy. Hluboké vrásky, sklopený zrak a náznak šátku vypovídají o prožitém utrpení. Toyen používá sice určitý kresebný stereotyp, ale účelově vzhledem ke složité skladbě románu. Mistrovství kresebné zkratky jí nelze upřít. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

45.3
CZ
1790852000000487317
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof II 3-Toyen
Prodáno
null
1935-03-20

Romain Rolland, Jan Kryštof II 4

Romain Rolland, Jan Kryštof II 4

2500

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof, 1935, 12x13 cm, 33x31 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof II na straně 293, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Většina portrétů hrdinek románu je zobrazena jako na této ilustraci se sklopenýma očima, jako přízrak procházející kolem hlavního hrdiny. Její nesmělý výraz ještě Toyen zahaluje do jakéhosi hvězdného prachu, který z portrétu činí jen odraz ve vodě. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

45.3
CZ
1790852000000487321
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof II 4-Toyen
K prodeji
null
1935-03-25

Romain Rolland, Jan Kryštof II 5

Romain Rolland, Jan Kryštof II 5

1200

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof, 1935, 12x13 cm, 33x31 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof II na straně 382, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Na této kresbě vidíme jednu z mnoha dívčích tváří, které Jan Kryštof potkává na své složité cestě životem. Přestože se Toyen omezuje na plošnou kresbu očí, nosu a úst s florálním motivem a rámuje ji do prostého výřezu linkou, mají její portréty svůj nezaměnitelný charakter. Dost často má taková zkratka tváře androgynní charakter. Jak je ze života Toyen známo, také ona se stylizovala do postavy ženy a muže zároveň. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

45.3
CZ
1790852000000487325
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof II 5-Toyen
Prodáno
null
1935-04-01

Toyen Jan Kryštof III frontispice

Toyen Jan Kryštof III frontispice

5000

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof,1935, rozměry 22x15 cm, 44,5x36,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof III, úvodní stránka, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Jeden ze tří dvojportrétů z ilustrací románu zobrazuje tváře dvou žen, z jejichž výrazu poznáme nekalé úmysly. Toyen mistrně ovládala schopnost dát výraz tvářím pouze jednoduchou linkou. Ilustraci zdůraznila orámováním nepravidelným lichoběžníkem a doplněním florálního motivu. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

57.6
CZ
1790852000000487329
1935-Toyen Jan Kryštof III frontispice-Toyen
K prodeji
null
1935-04-05

Romain Rolland, Jan Kryštof III 1

Romain Rolland, Jan Kryštof III 1

2500

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize, 1935, rozměry 12x13 cm, 32,5x30,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof III na straně 120, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Jan Kryštof inspirovaný zřejmě Beethovenem se potkává s uměleckou dekadencí i s prostými lidmi. Kresba dívčích nevinných očí jasně vyjadřuje krásu a dobro a tím postavu zařazuje na správnou stranu, kterou Jan celý život hledá. Motiv geologických vrstev kamene vytváří surreálnou atmosféru a podtrhává nezaměnitelný rukopis autorky. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

44.6
CZ
1790852000000487333
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof III 1-Toyen
K prodeji
null
1935-04-10

Romain Rolland, Jan Kryštof III 2

Romain Rolland, Jan Kryštof III 2

2500

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize, 1935, rozměry 12x13 cm, 32,5x30,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof III na straně 187, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Velmi realistický profil mrtvé ženy s hořící svíčkou je pro Toyen netypický. Tentokrát si nehraje se symboly a smrt vyjadřuje zcela přímočaře. Ztvárňuje matku Jana Kryštofa Luisu, kterou musel syn neustále opouštět, aby našel znovu sám sebe. Obličej opět rámuje linie, která přechází v hranu kamenného útesu a naznačuje tvrdou a přísnou povahu zemřelé. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

44.6
CZ
1790852000000487337
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof III 2-Toyen
K prodeji
null
1935-04-15

Romain Rolland, Jan Kryštof III 3

Romain Rolland, Jan Kryštof III 3

2500

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize, 1935, rozměry 12x13 cm, 32,5x30,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof III na straně 291, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Milostný dvojportrét je jako všechny ilustrace Jana Kryštofa výsostně cudný. Výjev působí jako ukradený polibek nesmělého muže stydlivé dívce. Typické lineární zarámování působí v této kresbě jak střep zrcadla, které odráží momenty příběhu. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

44.6
CZ
1790852000000487341
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof III 3-Toyen
K prodeji
null
1935-05-01

Romain Roland, Jan Kryštof IV frontispice

Romain Roland, Jan Kryštof IV frontispice

5000

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof, rozměry 22x15 cm, 44,5x36,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof IV, úvodní stránka, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Kresba představuje jeden z mnoha portrétů hlavních hrdinů knihy, který je zjednodušen na jedno oko s nezapomenutelným výrazem. Ten patří androgynní bytosti, jejíž záhadnost doplňují další oblíbené kresebné atributy Toyen – větvičky a kusy dřeva známých z jejích olejů ze. 30. let. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

57.6
CZ
1790852000000487345
1935-Romain Roland, Jan Kryštof IV frontispice-Toyen
K prodeji
null
1935-05-05

Romain Rolland, Jan Kryštof IV 1

Romain Rolland, Jan Kryštof IV 1

2500

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof, rozměry 12x13 cm, 33,5x31,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof IV na straně 178, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Jedna z mnoha ženských tváří hrdinek románu vyjadřuje smutek a stesk. Toyen zdůrazňuje tuto atmosféru přivřenýma očima ženy a motivem sítě či zrovna praskající skály. Postava jako by vystoupila ze snu a hned zase zmizí. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami. Cena: 25 tis czk

57.6
CZ
1790852000000487349
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof IV 1-Toyen
K prodeji
null
1935-05-10

Romain Rolland, Jan Kryštof IV 2

Romain Rolland, Jan Kryštof IV 2

2500

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof, rozměry 12x13 cm, 33,5x31,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof IV na straně 178, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Toyen byla skvělá kreslířka, ačkoli se figurální či portrétní tvorbě v malbě nevěnovala, v ilustracích dokázala v jednoduché zkratce vyjádřit charakter postavy. Výraz portrétu Jana Kryštofa je dán pouze očima v neúplném obličeji vykresleným jednoduchou linkou. Duch samotáře jednoduše vyjadřuje větvička jehličí a výřez tváře naznačuje úkryt. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

46
CZ
1790852000000487353
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof IV 2-Toyen
K prodeji
null
1935-05-15

Romain Rolland, Jan Kryštof IV 3

Romain Rolland, Jan Kryštof IV 3

2500

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof, rozměry 12x13 cm, 33,5x31,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof IV na straně 209, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Jedna z mála nefigurativních ilustrací knihy zobrazuje krajinný motiv, v němž se nezapře poetika surrealismu. Útesy, skály, kameny tvoří nezbytnou součást snové krajiny, která s tou reálnou téměř nesouvisí. Je beznadějná, pustá a teskná. Představuje temné stránky osudu hlavního hrdiny, který nenachází štěstí. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

46
CZ
1790852000000487357
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof IV 3-Toyen
K prodeji
null
1935-05-20

Romain Rolland, Jan Kryštof IV 4

Romain Rolland, Jan Kryštof IV 4

2500

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ve knize Romain Rolland: Jan Kryštof, rozměry 12x13 cm, 33,5x31,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof IV na straně 247, 1935 a další vydání. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Nejvýraznější portrétní kresba představuje tvář mladé zralé ženy, kterou výjimečně neprezentují jen oči, ale také nos, výrazná ústa a především havraní čerň vlasů. Tím tuto ženu Toyen vyjímá z kruhu cudných dívek románu a přisuzuje jí zásadní roli. Celek doplňuje rostlinný motiv, který Toyen uplatnila i na mnohých olejomalbách. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

46
CZ
1790852000000487361
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof IV 4-Toyen
K prodeji
null
1935-05-25

Romain Rolland, Jan Kryštof IV 5

Romain Rolland, Jan Kryštof IV 5

2500

Kresba tuší na papíře jako předloha k ilustracím ke knize Romain Rolland: Jan Kryštof, 12 x 13 cm, 33,5 x 31,5 cm (s rámem). Publikováno v knize Romain Rolland: Jan Kryštof IV na straně 345, 1935 a další vydání Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: pozůstalost tiskaře. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síni Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Soubor kreseb pochází z vzácného konvolutu 32 kreseb, 23 grafik, 2 zkušebních tisků a 1 kresby titulní strany Toyen, kterými ilustrovala čtyřdílný román francouzského spisovatele Romaina Rollanda Jan Kryštof vydaného v roce 1935. Životopisný román fiktivního německého hudebního skladatele, který odešel do Paříže, aby objevoval víru a pravdu, okomentovala Toyen svými kresbami velmi lakonicky. Motiv oka je v tvorbě Toyen důležitý – oko představuje okno do dalších světů, nebo je zástupcem celé postavy tak jako ve slavném obraze Zbytky noci z roku 1934. V této ilustraci je obrácené vzhůru nohama, aby vyjádřilo utrpení ležící postavy, kterou zde zastupuje. Téměř abstraktní linie připomínající vrstevnice, letokruhy či kůru jsou v obraze synonymem stáří. Soubor originálních kreseb se jako unikátní celek ilustrací jednoho románu objevil na českém trhu teprve nedávno. Je možné kresby vnímat jako jednotlivé originály, nebo vytvářet tematické podsoubory. Za nejhodnotnější považují odborníci úvodní kresby k jednotlivým čtyřem dílům románu podložené žlutými plochami.

46
CZ
1790852000000487365
1935-Romain Rolland, Jan Kryštof IV 5-Toyen
K prodeji
null
1939
1939-01-01

Událost

Událost

V době nacistické okupace surrealizmus nesmí být vydáván, považuje se za zvrhlé umění a Toyen přežívá jedno z nejhorších období svého života.

null
null
CZ
1790852000001682035
1939-06-21

Událost

Událost

Velmi statečně se Toyen zachová vůči malíři a básníkovi Jindřichu Heislerovi, židovského původu, mladšímu o jedenáct let, jehož do konce války odvážně ukrývala před transportem do koncentračního tábora.

null
null
CZ
1790852000001682043
1942
1942-01-01

Událost

Událost

Toyen hluboce zasáhne smrt Jindřicha Štýrského. Bylo mu teprve 43 let. Trpěl nevyléčitelnou chorobou a vzhledem k jeho sklonu k alkoholismu ani obětavá péče Toyen nezabránila jeho smrti. Svou pozůstalost odkázal Toyen, kterou Toyen hned po válce vyvezla celou do Paříže.

null
null
CZ
1790852000001682039
1945
1945-01-01

Událost

Událost

Toyen vystavuje v Topičově salónu, poprvé bez Jindřicha Štýrského, své obrazy a cykly svých kreseb, vytvořených v průběhu války, mezi nimi jsou i cykly kreseb Střelnice a Schovej se, válko! s básněmi Jindřicha Heislera. S touto výstavou se Toyen de facto loučí s Československem.

null
null
CZ
1790852000001682077
1946
1946-01-01

Událost

Událost

Knižně byly vydány slavné válečné cykly Toyen - Střelnice a Schovej se válko! Evokují devastace způsobené II. světovou válkou prostřednictvím "magického realizmu".

null
null
CZ
1790852000001682057
1946-02-01

Schovej se válko I

Schovej se válko I

750

Serigrafie, 1946, 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (s rámem), signováno v tisku. Soubor Schovej se válko – 9 černých tisků na papíře s úvodní básní Jindřicha Heislera, nakladatelství Fr. Borový, 1. vydání, 1000 výtisků. Grafiky s vytištěným podpisem Toyen, podle kreseb z roku 1944. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: antikvariát Praha. Publikováno v monografii Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, str 173-175 a v řadě dalších publikací Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. V období druhé světové války, kdy Toyen ještě pobývala v Československu (natrvalo odjela do Paříže, kde měla zázemí i přátele, v roce 1947), vznikly kresebné cykly Střelnice, Den a noc, Zvířata spí a Schovej se, válko! a ilustrace ke sbírce přítele básníka Jindřicha Heislera Jen poštolky chčí klidně na desatero. Název Schovej se, válko! je použit z citátu básníka Isidora Ducasse de Lautréamonta, kterého pražští surrealisté, k nimž Toyen patřila, obdivovali od 20. let. Podle dobových teoretiků souvisí kresby Toyen, jež vznikly v letech 1941-1945, přímo s časovým průběhem válečných událostí. „Obrazy Toyen reagují bezprostředně netoliko na skutečnost jako celek, ale i na jednotlivé momenty v pohybu této skutečnosti, na konkrétní chvíle a obraty války,“ řekl na úvod poválečné výstavy Toyen teoretik Jan Mukařovský. Ačkoli životní realitu surrealismus metaforicky skrýval, tehdejším divákům byly kresby naprosto srozumitelné. V cyklu kreseb Schovej, se válko! došla Toyen nejdál ve svém zájmu o skelety zvířat, s kterými pracuje stejně jako by kreslila svět živých zvířat. Kostry jsou neúplné, dalo by se říci zraněné, ale dál volají svá poselství do světa. Zánik světa dříve Toyen zobrazovala rozpadáním se předmětů, lidí i zvířat, nyní oživuje mrtvoly a tím vnáší do tématu velkou razanci. Úvodní volná báseň Jindřicha Heislera je plná tajemných metafor a surrealistických odkazů, které jsou pro dnešního čtenáře již příliš vzdálené. V některých momentech ale používá slovní obrazy totožné s kresbami Toyen – obojí jsou plné narážek a významů v podtextu. 1 hrudní koš, motýli Jeden z nejzáhadnějších listů cyklu představuje kostru hrudního koše hrdě vztyčenou ze svícnu, k níž se slétají exotičtí motýli na pozadí podivných hrudkovitých útvarů. Stejně jako u básně nechává ve svých kresbách Toyen proudit volné asociace a se zkušeností virtuózního kreslíře je zaznamenává na volný horizont jako na divadelní scénu. Jednotlivé listy cyklu Schovej se, válko! se na uměleckém trhu vyskytují sporadicky. Celá bibliofilie údajně vydaná v nákladu tisíc kusů (tento počet odborníci zpochybňují a domnívají se, že bylo vydáno mnohem méně exemplářů) se v aukčních síních neobjevuje.

82.7
CZ
1790852000000456081
1946-Schovej se válko I-Toyen
K prodeji
null
1946-03-01

Schovej se válko II

Schovej se válko II

750

Serigrafie, 1946, 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (s rámem), signováno v tisku. Soubor Schovej se válko – 9 černých tisků na papíře s úvodní básní Jindřicha Heislera, nakladatelství Fr. Borový, 1. vydání, 1000 výtisků. Grafiky s vytištěným podpisem Toyen, podle kreseb z roku 1944. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: antikvariát Praha. Publikováno v monografii Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, str 173-175 a v řadě dalších publikací Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. V období druhé světové války, kdy Toyen ještě pobývala v Československu (natrvalo odjela do Paříže, kde měla zázemí i přátele, v roce 1947), vznikly kresebné cykly Střelnice, Den a noc, Zvířata spí a Schovej se, válko! a ilustrace ke sbírce přítele básníka Jindřicha Heislera Jen poštolky chčí klidně na desatero. Název Schovej se, válko! je použit z citátu básníka Isidora Ducasse de Lautréamonta, kterého pražští surrealisté, k nimž Toyen patřila, obdivovali od 20. let. Podle dobových teoretiků souvisí kresby Toyen, jež vznikly v letech 1941-1945, přímo s časovým průběhem válečných událostí. „Obrazy Toyen reagují bezprostředně netoliko na skutečnost jako celek, ale i na jednotlivé momenty v pohybu této skutečnosti, na konkrétní chvíle a obraty války,“ řekl na úvod poválečné výstavy Toyen teoretik Jan Mukařovský. Ačkoli životní realitu surrealismus metaforicky skrýval, tehdejším divákům byly kresby naprosto srozumitelné. V cyklu kreseb Schovej, se válko! došla Toyen nejdál ve svém zájmu o skelety zvířat, s kterými pracuje stejně jako by kreslila svět živých zvířat. Kostry jsou neúplné, dalo by se říci zraněné, ale dál volají svá poselství do světa. Zánik světa dříve Toyen zobrazovala rozpadáním se předmětů, lidí i zvířat, nyní oživuje mrtvoly a tím vnáší do tématu velkou razanci. Úvodní volná báseň Jindřicha Heislera je plná tajemných metafor a surrealistických odkazů, které jsou pro dnešního čtenáře již příliš vzdálené. V některých momentech ale používá slovní obrazy totožné s kresbami Toyen – obojí jsou plné narážek a významů v podtextu. 2 klec, papíry Prázdné ptačí klece s částmi lidských koster rukou doprovozené pahýly stromů a rozházenými papíry evokují pocit apokalypsy. V kresbách vnímáme ozvěny ranějších textů Jindřicha Štyrského (dlouholetého partnera autorky) o Toyen: „Pravím vám, že přichází strašná doba vizionářů a meditací, doba, podobající se té, jež předcházela bezprostředně stvoření.“ Jednotlivé listy cyklu Schovej se, válko! se na uměleckém trhu vyskytují sporadicky. Celá bibliofilie údajně vydaná v nákladu tisíc kusů (tento počet odborníci zpochybňují a domnívají se, že bylo vydáno mnohem méně exemplářů) se v aukčních síních neobjevuje.

82.7
CZ
1790852000000456085
1946-Schovej se válko II-Toyen
K prodeji
null
1946-03-15

Schovej se válko III

Schovej se válko III

750

Serigrafie, 1946, 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (s rámem), signováno v tisku. Soubor Schovej se válko – 9 černých tisků na papíře s úvodní básní Jindřicha Heislera, nakladatelství Fr. Borový, 1. vydání, 1000 výtisků. Grafiky s vytištěným podpisem Toyen, podle kreseb z roku 1944. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: antikvariát Praha. Publikováno v monografii Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, str 173-175 a v řadě dalších publikací Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. V období druhé světové války, kdy Toyen ještě pobývala v Československu (natrvalo odjela do Paříže, kde měla zázemí i přátele, v roce 1947), vznikly kresebné cykly Střelnice, Den a noc, Zvířata spí a Schovej se, válko! a ilustrace ke sbírce přítele básníka Jindřicha Heislera Jen poštolky chčí klidně na desatero. Název Schovej se, válko! je použit z citátu básníka Isidora Ducasse de Lautréamonta, kterého pražští surrealisté, k nimž Toyen patřila, obdivovali od 20. let. Podle dobových teoretiků souvisí kresby Toyen, jež vznikly v letech 1941-1945, přímo s časovým průběhem válečných událostí. „Obrazy Toyen reagují bezprostředně netoliko na skutečnost jako celek, ale i na jednotlivé momenty v pohybu této skutečnosti, na konkrétní chvíle a obraty války,“ řekl na úvod poválečné výstavy Toyen teoretik Jan Mukařovský. Ačkoli životní realitu surrealismus metaforicky skrýval, tehdejším divákům byly kresby naprosto srozumitelné. V cyklu kreseb Schovej, se válko! došla Toyen nejdál ve svém zájmu o skelety zvířat, s kterými pracuje stejně jako by kreslila svět živých zvířat. Kostry jsou neúplné, dalo by se říci zraněné, ale dál volají svá poselství do světa. Zánik světa dříve Toyen zobrazovala rozpadáním se předmětů, lidí i zvířat, nyní oživuje mrtvoly a tím vnáší do tématu velkou razanci. Úvodní volná báseň Jindřicha Heislera je plná tajemných metafor a surrealistických odkazů, které jsou pro dnešního čtenáře již příliš vzdálené. V některých momentech ale používá slovní obrazy totožné s kresbami Toyen – obojí jsou plné narážek a významů v podtextu. 3 pták s uzlem na krku Jako memento mori působí obživlá kostra velkého ptáka připomínajícího pštrosa se zauzlovaným krkem, který se otáčí, zvedá kosti křídla a jeho zobák hluše křičí. Pahýly stromů mají na kmenech také uzly, které symbolizují výzvu, abychom na prožité hrůzy nezapomněli. Jednotlivé listy cyklu Schovej se, válko! se na uměleckém trhu vyskytují sporadicky. Celá bibliofilie údajně vydaná v nákladu tisíc kusů (tento počet odborníci zpochybňují a domnívají se, že bylo vydáno mnohem méně exemplářů) se v aukčních síních neobjevuje.

82.7
CZ
1790852000000459001
1946-Schovej se válko III-Toyen
K prodeji
null
1946-04-01

Schovej se válko IV

Schovej se válko IV

750

Serigrafie, 1946, 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (s rámem), signováno v tisku. Soubor Schovej se válko – 9 černých tisků na papíře s úvodní básní Jindřicha Heislera, nakladatelství Fr. Borový, 1. vydání, 1000 výtisků. Grafiky s vytištěným podpisem Toyen, podle kreseb z roku 1944. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: antikvariát Praha. Publikováno v monografii Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, str 173-175 a v řadě dalších publikací Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. V období druhé světové války, kdy Toyen ještě pobývala v Československu (natrvalo odjela do Paříže, kde měla zázemí i přátele, v roce 1947), vznikly kresebné cykly Střelnice, Den a noc, Zvířata spí a Schovej se, válko! a ilustrace ke sbírce přítele básníka Jindřicha Heislera Jen poštolky chčí klidně na desatero. Název Schovej se, válko! je použit z citátu básníka Isidora Ducasse de Lautréamonta, kterého pražští surrealisté, k nimž Toyen patřila, obdivovali od 20. let. Podle dobových teoretiků souvisí kresby Toyen, jež vznikly v letech 1941-1945, přímo s časovým průběhem válečných událostí. „Obrazy Toyen reagují bezprostředně netoliko na skutečnost jako celek, ale i na jednotlivé momenty v pohybu této skutečnosti, na konkrétní chvíle a obraty války,“ řekl na úvod poválečné výstavy Toyen teoretik Jan Mukařovský. Ačkoli životní realitu surrealismus metaforicky skrýval, tehdejším divákům byly kresby naprosto srozumitelné. V cyklu kreseb Schovej, se válko! došla Toyen nejdál ve svém zájmu o skelety zvířat, s kterými pracuje stejně jako by kreslila svět živých zvířat. Kostry jsou neúplné, dalo by se říci zraněné, ale dál volají svá poselství do světa. Zánik světa dříve Toyen zobrazovala rozpadáním se předmětů, lidí i zvířat, nyní oživuje mrtvoly a tím vnáší do tématu velkou razanci. Úvodní volná báseň Jindřicha Heislera je plná tajemných metafor a surrealistických odkazů, které jsou pro dnešního čtenáře již příliš vzdálené. V některých momentech ale používá slovní obrazy totožné s kresbami Toyen – obojí jsou plné narážek a významů v podtextu. 4 kůže tygra Vydělaná kůže tygra jako předložka se vzepřela své funkci a natahuje se v naději po hejnu divokých hus odlétajících evidentně do lepšího světa než je ten válečný. V něm se valí z obzoru hustý dým a na kamenité poušti se tyčí hrouda s neznámým obsahem připomínající provizorní hrob. Proti směru hejna – a zřejmě do pekel – letí už jen kostra velkého ptáka. Významy jsou velmi rafinované, jak čteme i v Heislerově úvodní básni: „Tak přichází období únavy naplněné přesně zapadajícím a přirozeně vyvinutým podvodem.“ Jednotlivé listy cyklu Schovej se, válko! se na uměleckém trhu vyskytují sporadicky. Celá bibliofilie údajně vydaná v nákladu tisíc kusů (tento počet odborníci zpochybňují a domnívají se, že bylo vydáno mnohem méně exemplářů) se v aukčních síních neobjevuje.

82.7
CZ
1790852000000459005
1946-Schovej se válko IV-Toyen
K prodeji
null
1946-05-01

Schovej se válko V

Schovej se válko V

750

Serigrafie, 1946, 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (s rámem), signováno v tisku. Soubor Schovej se válko – 9 černých tisků na papíře s úvodní básní Jindřicha Heislera, nakladatelství Fr. Borový, 1. vydání, 1000 výtisků. Grafiky s vytištěným podpisem Toyen, podle kreseb z roku 1944. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: antikvariát Praha. Publikováno v monografii Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, str 173-175 a v řadě dalších publikací Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. V období druhé světové války, kdy Toyen ještě pobývala v Československu (natrvalo odjela do Paříže, kde měla zázemí i přátele, v roce 1947), vznikly kresebné cykly Střelnice, Den a noc, Zvířata spí a Schovej se, válko! a ilustrace ke sbírce přítele básníka Jindřicha Heislera Jen poštolky chčí klidně na desatero. Název Schovej se, válko! je použit z citátu básníka Isidora Ducasse de Lautréamonta, kterého pražští surrealisté, k nimž Toyen patřila, obdivovali od 20. let. Podle dobových teoretiků souvisí kresby Toyen, jež vznikly v letech 1941-1945, přímo s časovým průběhem válečných událostí. „Obrazy Toyen reagují bezprostředně netoliko na skutečnost jako celek, ale i na jednotlivé momenty v pohybu této skutečnosti, na konkrétní chvíle a obraty války,“ řekl na úvod poválečné výstavy Toyen teoretik Jan Mukařovský. Ačkoli životní realitu surrealismus metaforicky skrýval, tehdejším divákům byly kresby naprosto srozumitelné. V cyklu kreseb Schovej, se válko! došla Toyen nejdál ve svém zájmu o skelety zvířat, s kterými pracuje stejně jako by kreslila svět živých zvířat. Kostry jsou neúplné, dalo by se říci zraněné, ale dál volají svá poselství do světa. Zánik světa dříve Toyen zobrazovala rozpadáním se předmětů, lidí i zvířat, nyní oživuje mrtvoly a tím vnáší do tématu velkou razanci. Úvodní volná báseň Jindřicha Heislera je plná tajemných metafor a surrealistických odkazů, které jsou pro dnešního čtenáře již příliš vzdálené. V některých momentech ale používá slovní obrazy totožné s kresbami Toyen – obojí jsou plné narážek a významů v podtextu. 5 kostra na poli, pampeliška V tomto cyklu na rozdíl od ostatních kresebných souborů používá Toyen kromě pečlivé čárové kresby také shluky bodů, které výjev změkčují a lyrizují – na listu je takto vytvořen lesnatý ostrůvek, který spolu se zoraným polem vytváří nadějeplnější pozadí kostře hybridního zvířete z jiného světa. Malé padáčky pampeliškových semínek se snášejí do zelenější budoucnosti ztracené krajiny. Podle básně by mohla semínka vytlačovat důlky – „vhodná zákoutí pro polibky“. Jednotlivé listy cyklu Schovej se, válko! se na uměleckém trhu vyskytují sporadicky. Celá bibliofilie údajně vydaná v nákladu tisíc kusů (tento počet odborníci zpochybňují a domnívají se, že bylo vydáno mnohem méně exemplářů) se v aukčních síních neobjevuje.

82.7
CZ
1790852000000459009
1946-Schovej se válko V-Toyen
K prodeji
null
1946-06-01

Schovej se válko VI

Schovej se válko VI

750

Schovej se válko VI Serigrafie (1946), 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (s rámem), signováno v tisku. Soubor Schovej se válko – 9 černých tisků na papíře s úvodní básní Jindřicha Heislera, nakladatelství Fr. Borový, 1. vydání, 1000 výtisků. Grafiky s vytištěným podpisem Toyen, podle kreseb z roku 1944. Původ: antikvariát Praha. Publikováno v monografii Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, str 173-175 a v řadě dalších publikací Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. V období druhé světové války, kdy Toyen ještě pobývala v Československu (natrvalo odjela do Paříže, kde měla zázemí i přátele, v roce 1947), vznikly kresebné cykly Střelnice, Den a noc, Zvířata spí a Schovej se, válko! a ilustrace ke sbírce přítele básníka Jindřicha Heislera Jen poštolky chčí klidně na desatero. Název Schovej se, válko! je použit z citátu básníka Isidora Ducasse de Lautréamonta, kterého pražští surrealisté, k nimž Toyen patřila, obdivovali od 20. let. Podle dobových teoretiků souvisí kresby Toyen, jež vznikly v letech 1941-1945, přímo s časovým průběhem válečných událostí. „Obrazy Toyen reagují bezprostředně netoliko na skutečnost jako celek, ale i na jednotlivé momenty v pohybu této skutečnosti, na konkrétní chvíle a obraty války,“ řekl na úvod poválečné výstavy Toyen teoretik Jan Mukařovský. Ačkoli životní realitu surrealismus metaforicky skrýval, tehdejším divákům byly kresby naprosto srozumitelné. V cyklu kreseb Schovej, se válko! došla Toyen nejdál ve svém zájmu o skelety zvířat, s kterými pracuje stejně jako by kreslila svět živých zvířat. Kostry jsou neúplné, dalo by se říci zraněné, ale dál volají svá poselství do světa. Zánik světa dříve Toyen zobrazovala rozpadáním se předmětů, lidí i zvířat, nyní oživuje mrtvoly a tím vnáší do tématu velkou razanci. Úvodní volná báseň Jindřicha Heislera je plná tajemných metafor a surrealistických odkazů, které jsou pro dnešního čtenáře již příliš vzdálené. V některých momentech ale používá slovní obrazy totožné s kresbami Toyen – obojí jsou plné narážek a významů v podtextu. 6 dva fragmenty kostry, kouřící láhve Neúplný skelet velké psovité šelmy balancuje na doutnajících lahvích, tvořících náhle ukončenou cestu. „Jiné kroky se tisknou na prach a prach se chytá konců světla (…) Nejde o nepřátelství ani o lásku,“ čteme v úvodní básni Jindřicha Heislera a věříme, že při kresbách tohoto cyklu, který vznikal na konci války, už umělci jako lakmusové papírky společnosti věřili v lepší časy. Jednotlivé listy cyklu Schovej se, válko! se na uměleckém trhu vyskytují sporadicky. Celá bibliofilie údajně vydaná v nákladu tisíc kusů (tento počet odborníci zpochybňují a domnívají se, že bylo vydáno mnohem méně exemplářů) se v aukčních síních neobjevuje.

82.7
CZ
1790852000000459013
1946-Schovej se válko VI-Toyen
K prodeji
null
1946-07-01

Schovej se válko VII

Schovej se válko VII

750

Serigrafie (1946), 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (s rámem), signováno v tisku. Soubor Schovej se válko – 9 černých tisků na papíře s úvodní básní Jindřicha Heislera, nakladatelství Fr. Borový, 1. vydání, 1000 výtisků. Grafiky s vytištěným podpisem Toyen, podle kreseb z roku 1944. Původ: antikvariát Praha. Publikováno v monografii Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, str 173-175 a v řadě dalších publikací Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. V období druhé světové války, kdy Toyen ještě pobývala v Československu (natrvalo odjela do Paříže, kde měla zázemí i přátele, v roce 1947), vznikly kresebné cykly Střelnice, Den a noc, Zvířata spí a Schovej se, válko! a ilustrace ke sbírce přítele básníka Jindřicha Heislera Jen poštolky chčí klidně na desatero. Název Schovej se, válko! je použit z citátu básníka Isidora Ducasse de Lautréamonta, kterého pražští surrealisté, k nimž Toyen patřila, obdivovali od 20. let. Podle dobových teoretiků souvisí kresby Toyen, jež vznikly v letech 1941-1945, přímo s časovým průběhem válečných událostí. „Obrazy Toyen reagují bezprostředně netoliko na skutečnost jako celek, ale i na jednotlivé momenty v pohybu této skutečnosti, na konkrétní chvíle a obraty války,“ řekl na úvod poválečné výstavy Toyen teoretik Jan Mukařovský. Ačkoli životní realitu surrealismus metaforicky skrýval, tehdejším divákům byly kresby naprosto srozumitelné. V cyklu kreseb Schovej, se válko! došla Toyen nejdál ve svém zájmu o skelety zvířat, s kterými pracuje stejně jako by kreslila svět živých zvířat. Kostry jsou neúplné, dalo by se říci zraněné, ale dál volají svá poselství do světa. Zánik světa dříve Toyen zobrazovala rozpadáním se předmětů, lidí i zvířat, nyní oživuje mrtvoly a tím vnáší do tématu velkou razanci. Úvodní volná báseň Jindřicha Heislera je plná tajemných metafor a surrealistických odkazů, které jsou pro dnešního čtenáře již příliš vzdálené. V některých momentech ale používá slovní obrazy totožné s kresbami Toyen – obojí jsou plné narážek a významů v podtextu. 7 máky Jako jediný list cyklu Schovej se, válko! nezobrazuje žádné kostry. Celkem poetický výjev s písečnými dunami, z nichž roste na nožce malý domek jako pro panenky a kolem se tyčí na dlouhých stoncích makové hlavice, je znejistěn pouze malými dětskými stopami v písku. Básník Heisler však nostalgické návraty do dětství komentuje cynicky jako „několik krajně trapných vzpomínek“. Introvertní Toyen všechny své pocity filtruje skrze nejednoznačné hádanky. Jednotlivé listy cyklu Schovej se, válko! se na uměleckém trhu vyskytují sporadicky. Celá bibliofilie údajně vydaná v nákladu tisíc kusů (tento počet odborníci zpochybňují a domnívají se, že bylo vydáno mnohem méně exemplářů) se v aukčních síních neobjevuje.

82.7
CZ
1790852000000459017
1946-Schovej se válko VII-Toyen
K prodeji
null
1946-08-01

Schovej se válko VIII

Schovej se válko VIII

750

Serigrafie, 1946, 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (s rámem), signováno v tisku. Soubor Schovej se válko – 9 černých tisků na papíře s úvodní básní Jindřicha Heislera, nakladatelství Fr. Borový, 1. vydání, 1000 výtisků. Grafiky s vytištěným podpisem Toyen, podle kreseb z roku 1944. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: antikvariát Praha. Publikováno v monografii Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, str 173-175 a v řadě dalších publikací Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. V období druhé světové války, kdy Toyen ještě pobývala v Československu (natrvalo odjela do Paříže, kde měla zázemí i přátele, v roce 1947), vznikly kresebné cykly Střelnice, Den a noc, Zvířata spí a Schovej se, válko! a ilustrace ke sbírce přítele básníka Jindřicha Heislera Jen poštolky chčí klidně na desatero. Název Schovej se, válko! je použit z citátu básníka Isidora Ducasse de Lautréamonta, kterého pražští surrealisté, k nimž Toyen patřila, obdivovali od 20. let. Podle dobových teoretiků souvisí kresby Toyen, jež vznikly v letech 1941-1945, přímo s časovým průběhem válečných událostí. „Obrazy Toyen reagují bezprostředně netoliko na skutečnost jako celek, ale i na jednotlivé momenty v pohybu této skutečnosti, na konkrétní chvíle a obraty války,“ řekl na úvod poválečné výstavy Toyen teoretik Jan Mukařovský. Ačkoli životní realitu surrealismus metaforicky skrýval, tehdejším divákům byly kresby naprosto srozumitelné. V cyklu kreseb Schovej, se válko! došla Toyen nejdál ve svém zájmu o skelety zvířat, s kterými pracuje stejně jako by kreslila svět živých zvířat. Kostry jsou neúplné, dalo by se říci zraněné, ale dál volají svá poselství do světa. Zánik světa dříve Toyen zobrazovala rozpadáním se předmětů, lidí i zvířat, nyní oživuje mrtvoly a tím vnáší do tématu velkou razanci. Úvodní volná báseň Jindřicha Heislera je plná tajemných metafor a surrealistických odkazů, které jsou pro dnešního čtenáře již příliš vzdálené. V některých momentech ale používá slovní obrazy totožné s kresbami Toyen – obojí jsou plné narážek a významů v podtextu. 8 los, koroptve Nejkrásnější a nejméně morbidní list cyklu představuje stojící kostru losa s mohutným parožím, který ovšem vypadá velmi životně. Jako by přestál svou smrt a nyní se pase na louce s živými a spokojenými koroptvemi a z pařezu poraženého stromu opodál vyrůstá nový štěp s pupeny. Možná, že s časovým odstupem vypadá výjev jako závan naděje, možná v jeho hlubinných rovinách je mnohem víc tragédie, která je podle Heislerovy básně „jako ozvěna, která se čtyřikrát vrací“. Jednotlivé listy cyklu Schovej se, válko! se na uměleckém trhu vyskytují sporadicky. Celá bibliofilie údajně vydaná v nákladu tisíc kusů (tento počet odborníci zpochybňují a domnívají se, že bylo vydáno mnohem méně exemplářů) se v aukčních síních neobjevuje.

82.7
CZ
1790852000000459025
1946-Schovej se válko VIII-Toyen
K prodeji
null
1946-09-01

Schovej se válko IX

Schovej se válko IX

750

Serigrafie, 1946, 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (s rámem), signováno v tisku. Soubor Schovej se válko – 9 černých tisků na papíře s úvodní básní Jindřicha Heislera, nakladatelství Fr. Borový, 1. vydání, 1000 výtisků. Grafiky s vytištěným podpisem Toyen, podle kreseb z roku 1944. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: antikvariát Praha. Publikováno v monografii Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, str 173-175 a v řadě dalších publikací Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. V období druhé světové války, kdy Toyen ještě pobývala v Československu (natrvalo odjela do Paříže, kde měla zázemí i přátele, v roce 1947), vznikly kresebné cykly Střelnice, Den a noc, Zvířata spí a Schovej se, válko! a ilustrace ke sbírce přítele básníka Jindřicha Heislera Jen poštolky chčí klidně na desatero. Název Schovej se, válko! je použit z citátu básníka Isidora Ducasse de Lautréamonta, kterého pražští surrealisté, k nimž Toyen patřila, obdivovali od 20. let. Podle dobových teoretiků souvisí kresby Toyen, jež vznikly v letech 1941-1945, přímo s časovým průběhem válečných událostí. „Obrazy Toyen reagují bezprostředně netoliko na skutečnost jako celek, ale i na jednotlivé momenty v pohybu této skutečnosti, na konkrétní chvíle a obraty války,“ řekl na úvod poválečné výstavy Toyen teoretik Jan Mukařovský. Ačkoli životní realitu surrealismus metaforicky skrýval, tehdejším divákům byly kresby naprosto srozumitelné. V cyklu kreseb Schovej, se válko! došla Toyen nejdál ve svém zájmu o skelety zvířat, s kterými pracuje stejně jako by kreslila svět živých zvířat. Kostry jsou neúplné, dalo by se říci zraněné, ale dál volají svá poselství do světa. Zánik světa dříve Toyen zobrazovala rozpadáním se předmětů, lidí i zvířat, nyní oživuje mrtvoly a tím vnáší do tématu velkou razanci. Úvodní volná báseň Jindřicha Heislera je plná tajemných metafor a surrealistických odkazů, které jsou pro dnešního čtenáře již příliš vzdálené. V některých momentech ale používá slovní obrazy totožné s kresbami Toyen – obojí jsou plné narážek a významů v podtextu. 9 mořský koník V nejpodivnějších souvislostech se na tomto listu objevuje kostra mořského koníka (jeho motiv je znám i z předválečných kreseb Toyen a pro surrealisty byla jeho symbolika důležitá – například v díle Salvátora Dalího) vyrůstající přímo z jedné nohy stolku. Jeho hrudník tvoří hornický kahan – což ovšem víme z Heislerovy básně, protože na kresbě není čitelný… „na čtyřech dřevěných nožičkách a s hornickým kahanem, jímž dýchá“. Nad zemí levituje hejno ryb připravených v šiku do útoku a na stole leží dezertní lžička. Podle teoretiků ovšem témata nemusela souviset pouze s válkou – zlá doba patrně jen lépe uvolnila zasuté představy z podvědomí. Jednotlivé listy cyklu Schovej se, válko! se na uměleckém trhu vyskytují sporadicky. Celá bibliofilie údajně vydaná v nákladu tisíc kusů (tento počet odborníci zpochybňují a domnívají se, že bylo vydáno mnohem méně exemplářů) se v aukčních síních neobjevuje.

82.7
CZ
1790852000000459029
1946-Schovej se válko IX-Toyen
K prodeji
null
1947
1947-01-01

Událost

Událost

Na jaře Toyen spolu s Jindřichem Heislerem opustila Československo v neblazé předtuše blížícího se komunistického puče. Odstěhovala své veškeré dílo do Paříže a již se nikdy do Prahy nevrátila. Ve Francii obnovuje své vazby a přátelství s Endré Bretonem a přátelí se také s Ferdinandem Peroutkem.

null
null
CZ
1790852000001682047
1952
1952-01-01

Událost

Událost

Spolunažívání Toyen a Heislera v Paříži netrvá dlouho. Heisler zemřel náhle v lednu ve věku pouhých 39 let. Toyen pak žije sama do konce života.

null
null
CZ
1790852000001682051
1966
1966-01-05

Událost

Událost

Toyen se seznámila s básníkem Radovanem Ivšićem, který stárnoucí umělkyni velmi pomáhal s výstavami a publikační činností. V roce 1967 vznikla bibliofilie Radovan Ivšić – Toyen, Radovan Ivšić: Le puits dans la tour. Toyen: Débris de reves, která obsahuje 12 erotických kreseb Toyen.

null
null
CZ
1790852000001682071
1966-01-15

Studna ve věži-Střepy snů I

Studna ve věži-Střepy snů I

2000

Suchá jehla na papíře (1966), 22 x 16 cm, 44,5 x 36,5 cm (s rámem), z bibliofilie Radovan Ivšić – Toyen, Le puits dans la tour. Débris de reves, 1967, Paříž, signováno vpravo dole, číslováno E. A. 16/20 vlevo dole. Původ: aukční síň Praha. Publikováno v katalogu Knihy s Toyen, Lenka Bydžovská a Karel Srp, Akropolis, 2003 Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Toyen se s básníkem a dramatikem Radovanem Ivšićem znala ze surrealistické skupiny od 50. let, spolupracovat začali ale až o deset let později. V roce 1966 za ním přišla s jemnými tušovými kresbami, o nichž mluvila jako o střepech snů, a požádala ho, jestli by k nim napsal text. Nakonec vznikla nádherná kazeta-kniha s 12 ilustracemi. Kazetu s erotickou hrou kuličky a otvoru navrhla rovněž Toyen. V kresbách se snově prolínají části lidského a zvířecího těla v nepřehlédnutelném erotickém napětí, kde není jasné, kde končí touha a vášeň a začíná utrpení. Laskání se mění v mučení. Pro tento soubor je typický zvláštní ornamentální dekorace částí lidských těl působící jako tetování (navázala na myšlenku Štyrského o nemluvňatech tetovaných pornografickými motivy). Fragmenty střepů snů se objevují také v jejích starších obrazech jako Zástěna, Zatmění či Proud v dálce. Tato grafika je ukázkou, jak Toyen uměla zkombinovat zvířecí a lidské prvky, aniž by se tam lidské tělo vůbec objevilo. Ve starožitném zrcadle však hned několik ostrých ptačích zobáků dobývá do vaginálních květů. Jednotlivé tisky souboru se v českých aukcí sporadicky nabízejí od roku 2002 – buď černobílé, nebo také kolorované.

57.6
CZ
1790852000000459059
1966-Studna ve věži-Střepy snů I-Toyen
Prodáno
null
1966-01-20

Studna ve věži-Střepy snů II

Studna ve věži-Střepy snů II

2000

Suchá jehla na papíře (1966), 22 x 16 cm, 44,5 x 36,5 cm (s rámem), z bibliofilie Radovan Ivšić – Toyen, Le puits dans la tour. Débris de reves, 1967, Paříž, signováno vpravo dole, číslováno H. C. 9/10 vlevo dole. Původ: aukční síň Praha. Publikováno v katalogu Knihy s Toyen, Lenka Bydžovská a Karel Srp, Akropolis, 2003 Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Toyen se s básníkem a dramatikem Radovanem Ivšićem znala ze surrealistické skupiny od 50. let, spolupracovat začali ale až o deset let později. V roce 1966 za ním přišla s jemnými tušovými kresbami, o nichž mluvila jako o střepech snů, a požádala ho, jestli by k nim napsal text. Nakonec vznikla nádherná kazeta-kniha s 12 ilustracemi. Kazetu s erotickou hrou kuličky a otvoru navrhla rovněž Toyen. V kresbách se snově prolínají části lidského a zvířecího těla v nepřehlédnutelném erotickém napětí, kde není jasné, kde končí touha a vášeň a začíná utrpení. Laskání se mění v mučení. Pro tento soubor je typický zvláštní ornamentální dekorace částí lidských těl působící jako tetování (navázala na myšlenku Štyrského o nemluvňatech tetovaných pornografickými motivy). Fragmenty střepů snů se objevují také v jejích starších obrazech jako Zástěna, Zatmění či Proud v dálce. Tato grafika spojuje flóru i faunu v erotickém ornamentu ptáků, květů, vlasů, falů a vagín. Jednotlivé tisky souboru se v českých aukcí sporadicky nabízejí od roku 2002 – buď černobílé, nebo také kolorované.

57.6
CZ
1790852000000460001
1966-Studna ve věži-Střepy snů II-Toyen
Prodáno
null
1966-01-25

Studna ve věži Střepy snů III

Studna ve věži Střepy snů III

4500

Suchá jehla na papíře, 1966, rozměry 22x16 cm, 44,5x36,5 cm (s rámem), z bibliofilie Radovan Ivšić – Toyen, Le puits dans la tour. Débris de reves, 1967, Paříž, signováno vpravo dole, číslováno 53/69 vlevo dole. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: aukční síň Praha. Publikováno v katalogu Knihy s Toyen, Lenka Bydžovská a Karel Srp, Akropolis, 2003 Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Toyen se s básníkem a dramatikem Radovanem Ivšićem znala ze surrealistické skupiny od 50. let, spolupracovat začali ale až o deset let později. V roce 1966 za ním přišla s jemnými tušovými kresbami, o nichž mluvila jako o střepech snů, a požádala ho, jestli by k nim napsal text. Nakonec vznikla nádherná kazeta-kniha s 12 ilustracemi. Kazetu s erotickou hrou kuličky a otvoru navrhla rovněž Toyen. V kresbách se snově prolínají části lidského a zvířecího těla v nepřehlédnutelném erotickém napětí, kde není jasné, kde končí touha a vášeň a začíná utrpení. Laskání se mění v mučení. Pro tento soubor je typický zvláštní ornamentální dekorace částí lidských těl působící jako tetování (navázala na myšlenku Štyrského o nemluvňatech tetovaných pornografickými motivy). Fragmenty střepů snů se objevují také v jejích starších obrazech jako Zástěna, Zatmění či Proud v dálce. Na tomto listu jako jediném ztvárnila Toyen téměř celé figury: obrys mužské prorůstá ptačí hlavou, vlající sukně na ženské postavě odhaluje tetování v podobě souhvězdí. Jednotlivé tisky souboru se v českých aukcí sporadicky nabízejí od roku 2002 – buď černobílé, nebo také kolorované.

57.6
CZ
1790852000000978133
1966-Studna ve věži Střepy snů III-Toyen
K prodeji
null
1966-01-30

Studna ve věži- Střepy snů IV

Studna ve věži- Střepy snů IV

2000

Suchá jehla na papíře (1966), 22 x 16 cm, 44,5 x 36,5 cm (s rámem), z bibliofilie Radovan Ivšić – Toyen, Le puits dans la tour. Débris de reves, 1967, Paříž, signováno vpravo dole, číslováno 53/69 vlevo dole. Původ: aukční síň Praha. Publikováno v katalogu Knihy s Toyen, Lenka Bydžovská a Karel Srp, Akropolis, 2003 Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Toyen se s básníkem a dramatikem Radovanem Ivšićem znala ze surrealistické skupiny od 50. let, spolupracovat začali ale až o deset let později. V roce 1966 za ním přišla s jemnými tušovými kresbami, o nichž mluvila jako o střepech snů, a požádala ho, jestli by k nim napsal text. Nakonec vznikla nádherná kazeta-kniha s 12 ilustracemi. Kazetu s erotickou hrou kuličky a otvoru navrhla rovněž Toyen. V kresbách se snově prolínají části lidského a zvířecího těla v nepřehlédnutelném erotickém napětí, kde není jasné, kde končí touha a vášeň a začíná utrpení. Laskání se mění v mučení. Pro tento soubor je typický zvláštní ornamentální dekorace částí lidských těl působící jako tetování (navázala na myšlenku Štyrského o nemluvňatech tetovaných pornografickými motivy). Fragmenty střepů snů se objevují také v jejích starších obrazech jako Zástěna, Zatmění či Proud v dálce. Tato ilustrace je nejotevřeněji erotická – poukazuje k autodráždění ženské pochvy, která je stylizovaná do podoby několika květů. Jednotlivé tisky souboru se v českých aukcí sporadicky nabízejí od roku 2002 – buď černobílé, nebo také kolorované.

57.6
CZ
1790852000000562039
1966-Studna ve věži- Střepy snů IV-Toyen
Prodáno
null
1966-02-27

Studna ve věži- Střepy snů V

Studna ve věži- Střepy snů V

2000

Suchá jehla na papíře (1966), 22 x 16 cm, 44,5 x 36,5 cm (s rámem), z bibliofilie Radovan Ivšić – Toyen, Le puits dans la tour. Débris de reves, 1967, Paříž, signováno vpravo dole, číslováno E. A. 9/10 vlevo dole. Původ: aukční síň Praha. Publikováno v katalogu Knihy s Toyen, Lenka Bydžovská a Karel Srp, Akropolis, 2003 Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Toyen se s básníkem a dramatikem Radovanem Ivšićem znala ze surrealistické skupiny od 50. let, spolupracovat začali ale až o deset let později. V roce 1966 za ním přišla s jemnými tušovými kresbami, o nichž mluvila jako o střepech snů, a požádala ho, jestli by k nim napsal text. Nakonec vznikla nádherná kazeta-kniha s 12 ilustracemi. Kazetu s erotickou hrou kuličky a otvoru navrhla rovněž Toyen. V kresbách se snově prolínají části lidského a zvířecího těla v nepřehlédnutelném erotickém napětí, kde není jasné, kde končí touha a vášeň a začíná utrpení. Laskání se mění v mučení. Pro tento soubor je typický zvláštní ornamentální dekorace částí lidských těl působící jako tetování (navázala na myšlenku Štyrského o nemluvňatech tetovaných pornografickými motivy). Fragmenty střepů snů se objevují také v jejích starších obrazech jako Zástěna, Zatmění či Proud v dálce. Prst se na tomto listu lascívně dotýká ňadra podobně jako v předválečných erotických kresbách Toyen falu. Jednotlivé tisky souboru se v českých aukcí sporadicky nabízejí od roku 2002 – buď černobílé, nebo také kolorované.

57.6
CZ
1790852000000548023
1966-Studna ve věži- Střepy snů V-Toyen
Prodáno
null
1966-02-28

Studna ve věži- Střepy snů VI

Studna ve věži- Střepy snů VI

2000

Suchá jehla na papíře (1966), 22 x 16 cm, 44,5 x 36,5 cm (s rámem), z bibliofilie Radovan Ivšić – Toyen, Le puits dans la tour. Débris de reves, 1967, Paříž, signováno vpravo dole, číslováno E. A. 11/20 vlevo dole. Původ: aukční síň Praha. Publikováno v katalogu Knihy s Toyen, Lenka Bydžovská a Karel Srp, Akropolis, 2003 Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Toyen se s básníkem a dramatikem Radovanem Ivšićem znala ze surrealistické skupiny od 50. let, spolupracovat začali ale až o deset let později. V roce 1966 za ním přišla s jemnými tušovými kresbami, o nichž mluvila jako o střepech snů, a požádala ho, jestli by k nim napsal text. Nakonec vznikla nádherná kazeta-kniha s 12 ilustracemi. Kazetu s erotickou hrou kuličky a otvoru navrhla rovněž Toyen. V kresbách se snově prolínají části lidského a zvířecího těla v nepřehlédnutelném erotickém napětí, kde není jasné, kde končí touha a vášeň a začíná utrpení. Laskání se mění v mučení. Pro tento soubor je typický zvláštní ornamentální dekorace částí lidských těl působící jako tetování (navázala na myšlenku Štyrského o nemluvňatech tetovaných pornografickými motivy). Fragmenty střepů snů se objevují také v jejích starších obrazech jako Zástěna, Zatmění či Proud v dálce. Na tomto listu se prsty svůdně noří do vlasů, omotávají si je v okamžiku mezi pohlazením a násilím. Jednotlivé tisky souboru se v českých aukcí sporadicky nabízejí od roku 2001 – buď černobílé, nebo také kolorované. Tento konkrétní tisk mnohem méně než ostatní ze souboru.   Máte zájem o toto dílo? Kontaktujte nás!

57.6
CZ
1790852000000548041
1966-Studna ve věži- Střepy snů VI-Toyen
Prodáno
null
1969
1969-01-01

Událost

Událost

Rozpad surrealistické skupiny v Paříži několik let po Bretonově smrti nese Toyen velmi těžko. Chyběly ji přátelské schůzky v pařížských kavárnách a diskuse o umění. Její přátelé opoštěli postupně tento svět a Toyen byla čím dál, tím opustěnější. Pořád ale tvoří a v tomto období se soustřeďuje na koláže.

null
null
CZ
1790852000001682067
1972
1972-01-01

Annie Le Brun, Tout Près, les nomades

Annie Le Brun, Tout Près, les nomades

2400

Barevná suchá jehla na ručním papíře, 1972, 24 x 17 cm, 47 x 43 cm (s rámem), signováno. Ilustrace ke knize Annie Le Brun, Tout prés, Les nomades, Éditions Maintenant, Paříž, 1972. Signováno vpravo dole, vlevo číslování E. A. 4/20. Původ: aukční síň Praha. Připsáno tužkou rukou Toyen: Pro Jean-Pierre Richarda – tvůj přítel, přítel Toyen – osamělá ………… den tvých narozenin a nezapomenutelný Dietrich Fisher-Dieskau 20. 10. 73 Publikováno v katalogu Knihy s Toyen, Lenka Bydžovská a Karel Srp, Akropolis, 2003 Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Po roce 1970 přestává Toyen pomalu malovat obrazy. Věnuje se intenzivně kolážím, kresbám, grafikám a ilustracím. Její grafiky jsou v této době introvertní a zrcadlí její vnitřní svět představ vztahující se k jejím zkušenostem a vzpomínkám. Kruhovitý tvar matrice, do něhož je vyryta suchá jehla, používala ve stejné době rovněž v kolážích pro edici Maintenant Radovana Ivšiće, který s ní od 60. let spolupracoval na několika bibliofiliích i její monografii. Grafika vznikla jako ilustrace ke knize spisovatelky a básnířky Annie Le Brun, v níž Toyen našla po dlouhé době výhradní spolupráce s muži novou přítelkyni. Kruh na grafice centralizuje divákovu pozornost, jako by se díval dalekohledem či klíčovou dírkou, nebo dostal sdělení na talíři. V kruhu je vyobrazen stylizovaný netopýr, dezertní lžička a dvě mušle. Netopýr je trvalou součástí autorčina oblíbeného bestiáře, stejně jako lžíce a podvodní svět – vše je okořeněno erotickým nádechem. Lžíce i mušle jsou jednoznačně stylizovány do podoby mužského a ženského pohlavního orgánu, zároveň si však uchovávají lyrickou mlčenlivost. Originální tisky suché jehly – grafická technika, které se vedle kresby Toyen věnovala nejvíce – se na trhu téměř nevyskytuje. Tento konkrétní list je připsán příteli Jean-Pierre Richardovi, kterému jej autorka věnovala k narozeninám a připomněla nezapomenutelného operního interpreta, dirigenta, malíře a spisovatele Dietricha Fischer-Dieskau, jehož zřejmě společně obdivovali či navštívili jeho koncert. Grafika byla vytištěna v černobílé (75 ks) a barevné verzi (20 ks), proto je barevná vzácnější. Na trhu se někdy vyskytuje jako grafický list nebo jako součást bibliofilie.

63.7
CZ
1790852000000459055
1972-Annie Le Brun, Tout Près, les nomades-Toyen
Prodáno
www.posam.cz/artwork/toyen/annie-le-brun-tout-pres-les-nomades/toyen_annie-le-brun-tout-pres-les-nomades_BP.jpg
1973
1973-01-15

Střelnice I

Střelnice I

650

Fotolitografie, 1973, 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (s rámem), signováno v tisku. List z albumu Střelnice - 12 černých tisků s tištěnou signaturou na papíře. Album vydané Radovanem Ivšićem TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973, album číslováno 67/75, jednotlivé tisky číslovány chronologicky. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: aukční síň Praha. nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. Po smrti zakladatele a hlavního guru surrealismu André Bretona v roce 1966 jí zůstalo málo přátel. Mezi ně však patřila dvojice básnířky Annie Le Brun a teoretika Radovana Ivšiće, který vydal její monografii a inicioval druhé tisky válečného cyklu Střelnice. O její malbě řekl (a platí to v každém směru i o válečném cyklu), že vás „nenutí pozorovat, ale myslet“. Je nutné dodat, že během války Toyen ještě pobývala v Československu. Do Paříže, kde měla zázemí i přátele, odešla v roce 1947 z obav před stalinismem. Název Střelnice je synonymem války, ale odkazuje také k oblíbené tematice lidových poutí raného Devětsilu (levicový umělecký svaz v čele s teoretikem Karlem Teigem, 1920-1930). Jednotlivé kresby zaplňují různé lidské i zvířecí bytosti nebo jejich části – tento „bestiář“ autorka formovala už ve starší tvorbě a především v cyklech doprovázející básnické cykly jejího mladšího přítele básníka Jindřicha Heislera, s nímž do Paříže odcestovala. Pro Střelnici jsou typické výjevy jako na divadelní scéně – odehrávající se v pustině se vzdáleným horizontem. Příběhy nejsou jednoznačné. Ze všech scének cyklu ale na diváka mrazivě dýchá úzkost. Její melancholický rozměr a použití mnoha dětských motivů ji ale poeticky kompenzují. Návrat do dětství znamená také obranu před zlým světem, kterému odmítáme rozumět. Toyen byla věrná základnímu axiomu artificielismu, který sepsala se Štyrským v roce 1927: „Artificielismus je ztotožnění malíře a básníka“. Tomu zůstala věrná i při líčení hrůz války. 1 Na prvním tisku cyklu vidíme malou holčičku se švihadlem bez obličeje – místo něj zeje prázdný otvor, kterým je vidět horizont. Plochu tvoří jakási vyprahlá poušť, jejíž rastr táhnoucí se k horizontu tvoří zmnožené téměř abstraktní struktury připomínající kameny. V popředí se zmítá na zádech křičící kohout, další – už mrtvý – leží kousek za dívenkou. Také ona už se začíná rozpadat – jedna její ručka se drolí jako u staré antické sošky. Zatímco postavička je ztvárněna v duchu surrealistické poetiky, kohouti jsou vykresleny detailně anatomicky. Z celého výjevu čiší úzkost nad ztraceným dětstvím, marností života provázeného bolestí a krutostí. Návraty Toyen do vlastního dětství zůstávají záhadné – sama se dobrovolně jako velmi mladá od rodiny odstřihla a později se o něm nikomu nezmínila. Tento tisk je znám také jako kolorovaný (v soukromé sbírce) a od roku 2013 se na trhu neobjevil samostatně, ani v celém souboru Střelnice. Český soubor vydaný nakladatelstvím Fr. Borový byl naposled dražen 2011, soubor vydaný v Paříži Radovanem Ivšićem se na českém trhu dražil naposled v roce 2005.

85.9
CZ
1790852000000456001
1940-Střelnice I-Toyen
K prodeji
null
1973-02-01

Střelnice II

Střelnice II

650

Fotolitografie, 1973, 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (s rámem), signováno v tisku. List z albumu Střelnice - 12 černých tisků s tištěnou signaturou na papíře. Album vydané Radovanem Ivšićem TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973, album číslováno 67/75, jednotlivé tisky číslovány chronologicky. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: aukční síň Praha nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. Po smrti zakladatele a hlavního guru surrealismu André Bretona v roce 1966 jí zůstalo málo přátel. Mezi ně však patřila dvojice básnířky Annie Le Brun a teoretika Radovana Ivšiće, který vydal její monografii a inicioval druhé tisky válečného cyklu Střelnice. O její malbě řekl (a platí to v každém směru i o válečném cyklu), že vás „nenutí pozorovat, ale myslet“. Je nutné dodat, že během války Toyen ještě pobývala v Československu. Do Paříže, kde měla zázemí i přátele, odešla v roce 1947 z obav před stalinismem. Název Střelnice je synonymem války, ale odkazuje také k oblíbené tematice lidových poutí raného Devětsilu (levicový umělecký svaz v čele s teoretikem Karlem Teigem, 1920-1930). Jednotlivé kresby zaplňují různé lidské i zvířecí bytosti nebo jejich části – tento „bestiář“ autorka formovala už ve starší tvorbě a především v cyklech doprovázející básnické cykly jejího mladšího přítele básníka Jindřicha Heislera, s nímž do Paříže odcestovala. Pro Střelnici jsou typické výjevy jako na divadelní scéně – odehrávající se v pustině se vzdáleným horizontem. Příběhy nejsou jednoznačné. Ze všech scének cyklu ale na diváka mrazivě dýchá úzkost. Její melancholický rozměr a použití mnoha dětských motivů ji ale poeticky kompenzují. Návrat do dětství znamená také obranu před zlým světem, kterému odmítáme rozumět. Toyen byla věrná základnímu axiomu artificielismu, který sepsala se Štyrským v roce 1927: „Artificielismus je ztotožnění malíře a básníka“. Tomu zůstala věrná i při líčení hrůz války. 2 Druhý tisk opakuje motiv kamenitého pustého horizontu jako první list cyklu. Hlavním kresebným motivem jsou porůznu prasklá vejce, z nichž jedno má podobu dívčí hlavy. Vejce patří k jednomu z typických surrealistických obrazových atributů, který má mnohoznačnou symboliku zrodu i zániku, křehkosti a krásy. Jeho paralelu s nějakou částí lidského těla najdeme u Toyen například na obraze Zbytky noci z roku 1934, kde ztvárnila popraskané oční bulvy, nebo na starších dílech Obraz a Gobi z roku 1931. Tento tisk je znám také jako kolorovaný (v soukromé sbírce) a není známo, že by se na trhu objevil samostatně. Český soubor vydaný nakladatelstvím Fr. Borový byl naposled dražen 2011, soubor vydaný v Paříži Radovanem Ivšićem se na českém trhu dražil naposled v roce 2005.

85.9
CZ
1790852000000456005
1940-Střelnice II-Toyen
K prodeji
null
1973-03-01

Střelnice III

Střelnice III

650

Fotolitografie, 1973, 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (s rámem), signováno v tisku. List z albumu Střelnice - 12 černých tisků s tištěnou signaturou na papíře. Album vydané Radovanem Ivšićem TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973, album číslováno 67/75, jednotlivé tisky číslovány chronologicky. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: aukční síň Praha. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. Po smrti zakladatele a hlavního guru surrealismu André Bretona v roce 1966 jí zůstalo málo přátel. Mezi ně však patřila dvojice básnířky Annie Le Brun a teoretika Radovana Ivšiće, který vydal její monografii a inicioval druhé tisky válečného cyklu Střelnice. O její malbě řekl (a platí to v každém směru i o válečném cyklu), že vás „nenutí pozorovat, ale myslet“. Je nutné dodat, že během války Toyen ještě pobývala v Československu. Do Paříže, kde měla zázemí i přátele, odešla v roce 1947 z obav před stalinismem. Název Střelnice je synonymem války, ale odkazuje také k oblíbené tematice lidových poutí raného Devětsilu (levicový umělecký svaz v čele s teoretikem Karlem Teigem, 1920-1930). Jednotlivé kresby zaplňují různé lidské i zvířecí bytosti nebo jejich části – tento „bestiář“ autorka formovala už ve starší tvorbě a především v cyklech doprovázející básnické cykly jejího mladšího přítele básníka Jindřicha Heislera, s nímž do Paříže odcestovala. Pro Střelnici jsou typické výjevy jako na divadelní scéně – odehrávající se v pustině se vzdáleným horizontem. Příběhy nejsou jednoznačné. Ze všech scének cyklu ale na diváka mrazivě dýchá úzkost. Její melancholický rozměr a použití mnoha dětských motivů ji ale poeticky kompenzují. Návrat do dětství znamená také obranu před zlým světem, kterému odmítáme rozumět. Toyen byla věrná základnímu axiomu artificielismu, který sepsala se Štyrským v roce 1927: „Artificielismus je ztotožnění malíře a básníka“. Tomu zůstala věrná i při líčení hrůz války. 3 Na třetím tisku se místo kamenité pláně rozprostírá písečná poušť. Gigantická hlava plačícího batolete je dutá a popraskaná. Jakoby pozůstatek katastrofy někde v Pompejích trčí mezi miniaturními ptačími klecemi a rozházenými kuličkami. Klece, které autorka použila také v obraze Jatky v neděli z roku 1934, nepřipomínají vězení, ale paradoxně spíš klícky malého útulného domova, který je válkou zpochybněn. Stejně jako svět dětských her, který symbolizují kuličky – hra, která zanikla s generací Toyen. Tento tisk je znám také jako kolorovaný (v soukromé sbírce) a od roku 2006 se na trhu neobjevil samostatně. Český soubor vydaný nakladatelstvím Fr. Borový byl naposled dražen 2011, soubor vydaný v Paříži Radovanem Ivšićem se na českém trhu dražil naposled v roce 2005.

85.9
CZ
1790852000000456009
1940-Střelnice III-Toyen
K prodeji
null
1973-04-01

Střelnice IV

Střelnice IV

650

Fotolitografie, 1973, 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (s rámem), signováno v tisku. List z albumu Střelnice - 12 černých tisků s tištěnou signaturou na papíře. Album vydané Radovanem Ivšićem TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973, album číslováno 67/75, jednotlivé tisky číslovány chronologicky. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: aukční síň Praha. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. Po smrti zakladatele a hlavního guru surrealismu André Bretona v roce 1966 jí zůstalo málo přátel. Mezi ně však patřila dvojice básnířky Annie Le Brun a teoretika Radovana Ivšiće, který vydal její monografii a inicioval druhé tisky válečného cyklu Střelnice. O její malbě řekl (a platí to v každém směru i o válečném cyklu), že vás „nenutí pozorovat, ale myslet“. Je nutné dodat, že během války Toyen ještě pobývala v Československu. Do Paříže, kde měla zázemí i přátele, odešla v roce 1947 z obav před stalinismem. Název Střelnice je synonymem války, ale odkazuje také k oblíbené tematice lidových poutí raného Devětsilu (levicový umělecký svaz v čele s teoretikem Karlem Teigem, 1920-1930). Jednotlivé kresby zaplňují různé lidské i zvířecí bytosti nebo jejich části – tento „bestiář“ autorka formovala už ve starší tvorbě a především v cyklech doprovázející básnické cykly jejího mladšího přítele básníka Jindřicha Heislera, s nímž do Paříže odcestovala. Pro Střelnici jsou typické výjevy jako na divadelní scéně – odehrávající se v pustině se vzdáleným horizontem. Příběhy nejsou jednoznačné. Ze všech scének cyklu ale na diváka mrazivě dýchá úzkost. Její melancholický rozměr a použití mnoha dětských motivů ji ale poeticky kompenzují. Návrat do dětství znamená také obranu před zlým světem, kterému odmítáme rozumět. Toyen byla věrná základnímu axiomu artificielismu, který sepsala se Štyrským v roce 1927: „Artificielismus je ztotožnění malíře a básníka“. Tomu zůstala věrná i při líčení hrůz války. 4 Čtvrtý tisk patří v souboru Střelnice asi k těm nejpopisnějším: pracně a do všech podrobností vykreslené domečky-hodiny s figurkami panenky a pána, které předpovídají počasí, v kombinaci s hnízdy jasně poukazují na strach ze ztráty domova. Domky a hnízda stejně jako všechny dosavadní jistoty se pozvolna rozpadají. Svou poetičností má blíže k ilustracím Nezvalovy Aničky skřítka a Slaměného Huberta než k cyklu Přízraky pouště, který bývá označován jako východisko Střelnice. Tento tisk je znám také jako kolorovaný (v soukromé sbírce) a na trhu se neobjevil samostatně. Český soubor vydaný nakladatelstvím Fr. Borový byl naposled dražen 2011, soubor vydaný v Paříži Radovanem Ivšićem se na českém trhu dražil naposled v roce 2005.

85.9
CZ
1790852000000456013
1940-Střelnice IV-Toyen
K prodeji
null
1973-05-01

Střelnice V

Střelnice V

650

Fotolitografie, 1973, 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (s rámem), signováno v tisku. List z albumu Střelnice - 12 černých tisků s tištěnou signaturou na papíře. Album vydané Radovanem Ivšićem TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973, album číslováno 67/75, jednotlivé tisky číslovány chronologicky. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: aukční síň Praha. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. Po smrti zakladatele a hlavního guru surrealismu André Bretona v roce 1966 jí zůstalo málo přátel. Mezi ně však patřila dvojice básnířky Annie Le Brun a teoretika Radovana Ivšiće, který vydal její monografii a inicioval druhé tisky válečného cyklu Střelnice. O její malbě řekl (a platí to v každém směru i o válečném cyklu), že vás „nenutí pozorovat, ale myslet“. Je nutné dodat, že během války Toyen ještě pobývala v Československu. Do Paříže, kde měla zázemí i přátele, odešla v roce 1947 z obav před stalinismem. Název Střelnice je synonymem války, ale odkazuje také k oblíbené tematice lidových poutí raného Devětsilu (levicový umělecký svaz v čele s teoretikem Karlem Teigem, 1920-1930). Jednotlivé kresby zaplňují různé lidské i zvířecí bytosti nebo jejich části – tento „bestiář“ autorka formovala už ve starší tvorbě a především v cyklech doprovázející básnické cykly jejího mladšího přítele básníka Jindřicha Heislera, s nímž do Paříže odcestovala. Pro Střelnici jsou typické výjevy jako na divadelní scéně – odehrávající se v pustině se vzdáleným horizontem. Příběhy nejsou jednoznačné. Ze všech scének cyklu ale na diváka mrazivě dýchá úzkost. Její melancholický rozměr a použití mnoha dětských motivů ji ale poeticky kompenzují. Návrat do dětství znamená také obranu před zlým světem, kterému odmítáme rozumět. Toyen byla věrná základnímu axiomu artificielismu, který sepsala se Štyrským v roce 1927: „Artificielismus je ztotožnění malíře a básníka“. Tomu zůstala věrná i při líčení hrůz války. 5 Pátý tisk představuje pustinu se zbytky trávy, na níž se tyčí pět pravidelných skal v podobě prastarých geologických útvarů, které tvoří obvykle kulisy romantických výjevů. Obrazy na nich připomínají na jedné straně hrací karty, na druhé jakési výukové školní tabule s nevinnými i úděsnými motivy. Najdeme na nich protipóly jako něha a krutost, mlčení a řev, vědění a nevědomost. V krajině trčí jako projektily zbraní velké násadky na školní pera. Tentokrát Toyen poukazuje na školní léta a konec nevinnosti. Skalní útesy se objevují v její tvorbě již od počátku – v obrazech Severní krajina z roku 1931, V mlze z roku 1933, Samotáři z roku 1934 i v mnoha kresbách; karty zase figurovaly v kolážích a použila je rovněž v ilustracích Ivšićova Krále Gordovana. Tento tisk je znám také jako kolorovaný (v soukromé sbírce) a na trhu se neobjevil samostatně. Český soubor vydaný nakladatelstvím Fr. Borový byl naposled dražen 2011, soubor vydaný v Paříži Radovanem Ivšićem se na českém trhu dražil naposled v roce 2005.

85.9
CZ
1790852000000456047
1940-Střelnice V-Toyen
K prodeji
null
1973-06-01

Střelnice VI

Střelnice VI

650

Fotolitografie, 1973, 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (s rámem), signováno v tisku. List z albumu Střelnice - 12 černých tisků s tištěnou signaturou na papíře. Album vydané Radovanem Ivšićem TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973, album číslováno 67/75, jednotlivé tisky číslovány chronologicky. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: aukční síň Praha Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. Po smrti zakladatele a hlavního guru surrealismu André Bretona v roce 1966 jí zůstalo málo přátel. Mezi ně však patřila dvojice básnířky Annie Le Brun a teoretika Radovana Ivšiće, který vydal její monografii a inicioval druhé tisky válečného cyklu Střelnice. O její malbě řekl (a platí to v každém směru i o válečném cyklu), že vás „nenutí pozorovat, ale myslet“. Je nutné dodat, že během války Toyen ještě pobývala v Československu. Do Paříže, kde měla zázemí i přátele, odešla v roce 1947 z obav před stalinismem. Název Střelnice je synonymem války, ale odkazuje také k oblíbené tematice lidových poutí raného Devětsilu (levicový umělecký svaz v čele s teoretikem Karlem Teigem, 1920-1930). Jednotlivé kresby zaplňují různé lidské i zvířecí bytosti nebo jejich části – tento „bestiář“ autorka formovala už ve starší tvorbě a především v cyklech doprovázející básnické cykly jejího mladšího přítele básníka Jindřicha Heislera, s nímž do Paříže odcestovala. Pro Střelnici jsou typické výjevy jako na divadelní scéně – odehrávající se v pustině se vzdáleným horizontem. Příběhy nejsou jednoznačné. Ze všech scének cyklu ale na diváka mrazivě dýchá úzkost. Její melancholický rozměr a použití mnoha dětských motivů ji ale poeticky kompenzují. Návrat do dětství znamená také obranu před zlým světem, kterému odmítáme rozumět. Toyen byla věrná základnímu axiomu artificielismu, který sepsala se Štyrským v roce 1927: „Artificielismus je ztotožnění malíře a básníka“. Tomu zůstala věrná i při líčení hrůz války. 6 Šestý tisk – ačkoli také evokuje hrůzy války – je z cyklu asi nejpoetičtější. Toyen koncipovala kresbu jako báseň a ponechává její „čtení“ na divákovi. Na klidné písečné pláni stojí podivná školní pomůcka z biologického kabinetu – hlava kočky s rybou z zubech. Odříznutá a naddimenzovaná hlava další ryby je pro změnu zavěšená na rozbitém paravánu. Ze země trčí jeden list kaštanu a kolem jsou rozesety ptáčci-hračky. Motiv ryb je pro Toyen významný – v její tvorbě tvoří společného jmenovatele záhadných příběhů od raných 20. let až po obraz Pasti skutečnosti z roku 1971. Tento tisk je znám také jako kolorovaný (v soukromé sbírce) a na trhu se neobjevil samostatně. Český soubor vydaný nakladatelstvím Fr. Borový byl naposled dražen 2011, soubor vydaný v Paříži Radovanem Ivšićem se na českém trhu dražil naposled v roce 2005.

85.9
CZ
1790852000000456051
1940-Střelnice VI-Toyen
K prodeji
null
1973-07-01

Střelnice VII

Střelnice VII

650

Fotolitografie, 1973, 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (s rámem), signováno v tisku. List z albumu Střelnice - 12 černých tisků s tištěnou signaturou na papíře. Album vydané Radovanem Ivšićem TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973, album číslováno 67/75, jednotlivé tisky číslovány chronologicky. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: aukční síň Praha. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. Po smrti zakladatele a hlavního guru surrealismu André Bretona v roce 1966 jí zůstalo málo přátel. Mezi ně však patřila dvojice básnířky Annie Le Brun a teoretika Radovana Ivšiće, který vydal její monografii a inicioval druhé tisky válečného cyklu Střelnice. O její malbě řekl (a platí to v každém směru i o válečném cyklu), že vás „nenutí pozorovat, ale myslet“. Je nutné dodat, že během války Toyen ještě pobývala v Československu. Do Paříže, kde měla zázemí i přátele, odešla v roce 1947 z obav před stalinismem. Název Střelnice je synonymem války, ale odkazuje také k oblíbené tematice lidových poutí raného Devětsilu (levicový umělecký svaz v čele s teoretikem Karlem Teigem, 1920-1930). Jednotlivé kresby zaplňují různé lidské i zvířecí bytosti nebo jejich části – tento „bestiář“ autorka formovala už ve starší tvorbě a především v cyklech doprovázející básnické cykly jejího mladšího přítele básníka Jindřicha Heislera, s nímž do Paříže odcestovala. Pro Střelnici jsou typické výjevy jako na divadelní scéně – odehrávající se v pustině se vzdáleným horizontem. Příběhy nejsou jednoznačné. Ze všech scének cyklu ale na diváka mrazivě dýchá úzkost. Její melancholický rozměr a použití mnoha dětských motivů ji ale poeticky kompenzují. Návrat do dětství znamená také obranu před zlým světem, kterému odmítáme rozumět. Toyen byla věrná základnímu axiomu artificielismu, který sepsala se Štyrským v roce 1927: „Artificielismus je ztotožnění malíře a básníka“. Tomu zůstala věrná i při líčení hrůz války. 7 Také v sedmém listu Střelnice rozvíjí Toyen naplno svou imaginaci podle surrealistického motta „krásné jako setkání deštníku a šicího stroje na pitevním stole“ a na smutečním poli s věncem zavěšeným na pahýlu rozhazuje kávová zrna; z prasklého zrcadla trčí ruka svírající hrdličku. Realistické, věcné vyobrazení kontrastuje s morbiditou výjevu. Můžeme si představit, že pták je symbolem sevřeného srdce Toyen, která za války skrývala před nacisty ve své garsonce na Vinohradech přítele básníka Jindřicha Heislera, který neodpověděl na předvolání nacistů k registraci neárijců. Tento tisk je znám také jako kolorovaný (v soukromé sbírce) a na trhu se neobjevil samostatně. Český soubor vydaný nakladatelstvím Fr. Borový byl naposled dražen 2011, soubor vydaný v Paříži Radovanem Ivšićem se na českém trhu dražil naposled v roce 2005.

85.9
CZ
1790852000000456055
1940-Střelnice VII-Toyen
K prodeji
www.posam.cz/artwork/toyen/ilustracni/toyen_ilustacni_PAN-011.jpg
1973-08-01

Střelnice VIII

Střelnice VIII

650

Fotolitografie, 1973, 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (s rámem), signováno v tisku. List z albumu Střelnice - 12 černých tisků s tištěnou signaturou na papíře. Album vydané Radovanem Ivšićem TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973, album číslováno 67/75, jednotlivé tisky číslovány chronologicky. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: aukční síň Praha Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. Po smrti zakladatele a hlavního guru surrealismu André Bretona v roce 1966 jí zůstalo málo přátel. Mezi ně však patřila dvojice básnířky Annie Le Brun a teoretika Radovana Ivšiće, který vydal její monografii a inicioval druhé tisky válečného cyklu Střelnice. O její malbě řekl (a platí to v každém směru i o válečném cyklu), že vás „nenutí pozorovat, ale myslet“. Je nutné dodat, že během války Toyen ještě pobývala v Československu. Do Paříže, kde měla zázemí i přátele, odešla v roce 1947 z obav před stalinismem. Název Střelnice je synonymem války, ale odkazuje také k oblíbené tematice lidových poutí raného Devětsilu (levicový umělecký svaz v čele s teoretikem Karlem Teigem, 1920-1930). Jednotlivé kresby zaplňují různé lidské i zvířecí bytosti nebo jejich části – tento „bestiář“ autorka formovala už ve starší tvorbě a především v cyklech doprovázející básnické cykly jejího mladšího přítele básníka Jindřicha Heislera, s nímž do Paříže odcestovala. Pro Střelnici jsou typické výjevy jako na divadelní scéně – odehrávající se v pustině se vzdáleným horizontem. Příběhy nejsou jednoznačné. Ze všech scének cyklu ale na diváka mrazivě dýchá úzkost. Její melancholický rozměr a použití mnoha dětských motivů ji ale poeticky kompenzují. Návrat do dětství znamená také obranu před zlým světem, kterému odmítáme rozumět. Toyen byla věrná základnímu axiomu artificielismu, který sepsala se Štyrským v roce 1927: „Artificielismus je ztotožnění malíře a básníka“. Tomu zůstala věrná i při líčení hrůz války. 8 Osmý tisk cyklu jako jediný tematizuje mužskou figuru v podobě dvou rozpadajících se bust na ploše s poházenými ořechy, jejichž zmenšující se velikost určuje polohu horizontu v podivném vzduchoprázdnu. Na hrudi jedné postavy je artistka a probodnuté srdce, přes oči má pásku s písmenky, na zádech druhé zase příbor. Lze se domnívat, že jednotlivé metafory souvisejí s opravdu konkrétními příběhy Toyen a jejího přítele básníka Jindřicha Heislera, který neodpověděl na předvolání nacistů k registraci neárijců, a proto ho tajně u sebe skrývala. Tento tisk je znám také jako kolorovaný (v soukromé sbírce) a na trhu se objevil samostatně naposled v roce 2005. Český soubor vydaný nakladatelstvím Fr. Borový byl naposled dražen 2011, soubor vydaný v Paříži Radovanem Ivšićem se na českém trhu dražil naposled v roce 2005.

85.9
CZ
1790852000000456063
1940-Střelnice VIII-Toyen
K prodeji
null
1973-09-01

Střelnice IX

Střelnice IX

650

Fotolitografie, 1973, 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (s rámem), signováno v tisku. List z albumu Střelnice - 12 černých tisků s tištěnou signaturou na papíře. Album vydané Radovanem Ivšićem TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973, album číslováno 67/75, jednotlivé tisky číslovány chronologicky. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: aukční síň Praha Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. Po smrti zakladatele a hlavního guru surrealismu André Bretona v roce 1966 jí zůstalo málo přátel. Mezi ně však patřila dvojice básnířky Annie Le Brun a teoretika Radovana Ivšiće, který vydal její monografii a inicioval druhé tisky válečného cyklu Střelnice. O její malbě řekl (a platí to v každém směru i o válečném cyklu), že vás „nenutí pozorovat, ale myslet“. Je nutné dodat, že během války Toyen ještě pobývala v Československu. Do Paříže, kde měla zázemí i přátele, odešla v roce 1947 z obav před stalinismem. Název Střelnice je synonymem války, ale odkazuje také k oblíbené tematice lidových poutí raného Devětsilu (levicový umělecký svaz v čele s teoretikem Karlem Teigem, 1920-1930). Jednotlivé kresby zaplňují různé lidské i zvířecí bytosti nebo jejich části – tento „bestiář“ autorka formovala už ve starší tvorbě a především v cyklech doprovázející básnické cykly jejího mladšího přítele básníka Jindřicha Heislera, s nímž do Paříže odcestovala. Pro Střelnici jsou typické výjevy jako na divadelní scéně – odehrávající se v pustině se vzdáleným horizontem. Příběhy nejsou jednoznačné. Ze všech scének cyklu ale na diváka mrazivě dýchá úzkost. Její melancholický rozměr a použití mnoha dětských motivů ji ale poeticky kompenzují. Návrat do dětství znamená také obranu před zlým světem, kterému odmítáme rozumět. Toyen byla věrná základnímu axiomu artificielismu, který sepsala se Štyrským v roce 1927: „Artificielismus je ztotožnění malíře a básníka“. Tomu zůstala věrná i při líčení hrůz války. 9 Devátý tisk cyklu Střelnice je významově ze všech listů nejvíce propracovaný. Protože se ale nezachovaly žádné autorčiny poznámky, ani výklady jejích současníků, můžeme jen hádat, jaké metafory se ve výjevu s loutkovým divadlem odehrávají. V prázdném prostoru vytyčeném kolíky s ostnatým drátem stojí dvě dětská loutková divadélka. To v popředí je velmi detailně zpracováno – na jevišti leží šest mrtvých hus se záhadnými čísly, na pozadí popraskaných antických kulis vidíme romantickou zříceninu a na tympanonu je zavěšen uříznutý prst. Jelikož je tento list jako první z cyklu signován rokem 1940, mohou některé symboly vyjadřovat reakci obsazení milované Francie a Paříže Hitlerovým vojskem. Tento tisk je znám také jako kolorovaný (v soukromé sbírce) a na trhu se objevil samostatně naposled v roce 2005. Český soubor vydaný nakladatelstvím Fr. Borový byl naposled dražen 2011, soubor vydaný v Paříži Radovanem Ivšićem se na českém trhu dražil naposled v roce 2005.

85.9
CZ
1790852000000456059
1940-Střelnice IX-Toyen
K prodeji
null
1973-10-01

Střelnice X

Střelnice X

650

Fotolitografie, 1973, 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (s rámem), signováno v tisku. List z albumu Střelnice - 12 černých tisků s tištěnou signaturou na papíře. Album vydané Radovanem Ivšićem TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973, album číslováno 67/75, jednotlivé tisky číslovány chronologicky. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: aukční síň Praha Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. Po smrti zakladatele a hlavního guru surrealismu André Bretona v roce 1966 jí zůstalo málo přátel. Mezi ně však patřila dvojice básnířky Annie Le Brun a teoretika Radovana Ivšiće, který vydal její monografii a inicioval druhé tisky válečného cyklu Střelnice. O její malbě řekl (a platí to v každém směru i o válečném cyklu), že vás „nenutí pozorovat, ale myslet“. Je nutné dodat, že během války Toyen ještě pobývala v Československu. Do Paříže, kde měla zázemí i přátele, odešla v roce 1947 z obav před stalinismem. Název Střelnice je synonymem války, ale odkazuje také k oblíbené tematice lidových poutí raného Devětsilu (levicový umělecký svaz v čele s teoretikem Karlem Teigem, 1920-1930). Jednotlivé kresby zaplňují různé lidské i zvířecí bytosti nebo jejich části – tento „bestiář“ autorka formovala už ve starší tvorbě a především v cyklech doprovázející básnické cykly jejího mladšího přítele básníka Jindřicha Heislera, s nímž do Paříže odcestovala. Pro Střelnici jsou typické výjevy jako na divadelní scéně – odehrávající se v pustině se vzdáleným horizontem. Příběhy nejsou jednoznačné. Ze všech scének cyklu ale na diváka mrazivě dýchá úzkost. Její melancholický rozměr a použití mnoha dětských motivů ji ale poeticky kompenzují. Návrat do dětství znamená také obranu před zlým světem, kterému odmítáme rozumět. Toyen byla věrná základnímu axiomu artificielismu, který sepsala se Štyrským v roce 1927: „Artificielismus je ztotožnění malíře a básníka“. Tomu zůstala věrná i při líčení hrůz války. 10 Na desátém listu se opakuje podruhé motiv pohřebního věnce, který je zmnožen po ploše dohledné pouště a připomíná velké válečné pohřebiště. Uprostřed stojí starožitná židle, z jejíhož sedadla a opěradla vystrkuje hrozivě otevřený chřtán nějaká šelma, nejspíše vlk. Vše na tomto tisku – jako jediném ze souboru – je v reálných poměrech a proto působí snad nejhrozivěji. Později se motivy divokých šelem dostávají i do jednotlivých obrazů Toyen – například Přelud z roku 1967 a Když zmlknou zákony z roku 1969. Tento tisk je znám také jako kolorovaný (v soukromé sbírce) a na trhu se objevil samostatně naposled v roce 2005. Český soubor vydaný nakladatelstvím Fr. Borový byl naposled dražen 2011, soubor vydaný v Paříži Radovanem Ivšićem se na českém trhu dražil naposled v roce 2005.

85.9
CZ
1790852000000456069
1940-Střelnice X-Toyen
K prodeji
null
1973-10-15

Střelnice XI

Střelnice XI

650

Fotolitografie, 1973, 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (s rámem), signováno v tisku. List z albumu Střelnice - 12 černých tisků s tištěnou signaturou na papíře. Album vydané Radovanem Ivšićem TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973, album číslováno 67/75, jednotlivé tisky číslovány chronologicky. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: aukční síň Praha Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. Po smrti zakladatele a hlavního guru surrealismu André Bretona v roce 1966 jí zůstalo málo přátel. Mezi ně však patřila dvojice básnířky Annie Le Brun a teoretika Radovana Ivšiće, který vydal její monografii a inicioval druhé tisky válečného cyklu Střelnice. O její malbě řekl (a platí to v každém směru i o válečném cyklu), že vás „nenutí pozorovat, ale myslet“. Je nutné dodat, že během války Toyen ještě pobývala v Československu. Do Paříže, kde měla zázemí i přátele, odešla v roce 1947 z obav před stalinismem. Název Střelnice je synonymem války, ale odkazuje také k oblíbené tematice lidových poutí raného Devětsilu (levicový umělecký svaz v čele s teoretikem Karlem Teigem, 1920-1930). Jednotlivé kresby zaplňují různé lidské i zvířecí bytosti nebo jejich části – tento „bestiář“ autorka formovala už ve starší tvorbě a především v cyklech doprovázející básnické cykly jejího mladšího přítele básníka Jindřicha Heislera, s nímž do Paříže odcestovala. Pro Střelnici jsou typické výjevy jako na divadelní scéně – odehrávající se v pustině se vzdáleným horizontem. Příběhy nejsou jednoznačné. Ze všech scének cyklu ale na diváka mrazivě dýchá úzkost. Její melancholický rozměr a použití mnoha dětských motivů ji ale poeticky kompenzují. Návrat do dětství znamená také obranu před zlým světem, kterému odmítáme rozumět. Toyen byla věrná základnímu axiomu artificielismu, který sepsala se Štyrským v roce 1927: „Artificielismus je ztotožnění malíře a básníka“. Tomu zůstala věrná i při líčení hrůz války. 11 Na jedenáctém listu pokrývají prostor až k horizontu ptačí pírka, leží tu obří kusy dvou mrtvých ptačích těl a kamsi do dáli se ubírá dívenka se školní brašnou na zádech, na níž je zobrazena hlava vyjícího vlka. Postava dítěte začíná praskat a zdá se, že brzy budou v ruinách nejen všechny vzpomínky, ale celý zoufalý svět ve válce. Tento tisk je znám také jako kolorovaný (v soukromé sbírce) a na trhu se neobjevil samostatně. Český soubor vydaný nakladatelstvím Fr. Borový byl naposled dražen 2011, soubor vydaný v Paříži Radovanem Ivšićem se na českém trhu dražil naposled v roce 2005.

85.9
CZ
1790852000000456073
1940-Střelnice XI-Toyen
K prodeji
null
1973-12-01

Střelnice XII

Střelnice XII

650

Fotolitografie, 1973, 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (s rámem), signováno v tisku. List z albumu Střelnice - 12 černých tisků s tištěnou signaturou na papíře. Album vydané Radovanem Ivšićem TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973, album číslováno 67/75, jednotlivé tisky číslovány chronologicky. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Původ: aukční síň Praha Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Zatímco řada uznávaných umělců se během války odmlčela, Toyen sice opustila své obrazy, ale o to víc a intenzivněji se věnovala kresbě. Ty pokaždé vznikaly ve větších tematických cyklech a po válce se rozhodla některé pro jejich důležitost vytisknout v malých sériích. V pozdějších letech, kdy se surrealistická skupina víceméně rozpadla a výtvarnou scénu ovládla abstrakce a nový realismus, zůstala Toyen ve svém smýšlení poněkud osamocená. Po smrti zakladatele a hlavního guru surrealismu André Bretona v roce 1966 jí zůstalo málo přátel. Mezi ně však patřila dvojice básnířky Annie Le Brun a teoretika Radovana Ivšiće, který vydal její monografii a inicioval druhé tisky válečného cyklu Střelnice. O její malbě řekl (a platí to v každém směru i o válečném cyklu), že vás „nenutí pozorovat, ale myslet“. Je nutné dodat, že během války Toyen ještě pobývala v Československu. Do Paříže, kde měla zázemí i přátele, odešla v roce 1947 z obav před stalinismem. Název Střelnice je synonymem války, ale odkazuje také k oblíbené tematice lidových poutí raného Devětsilu (levicový umělecký svaz v čele s teoretikem Karlem Teigem, 1920-1930). Jednotlivé kresby zaplňují různé lidské i zvířecí bytosti nebo jejich části – tento „bestiář“ autorka formovala už ve starší tvorbě a především v cyklech doprovázející básnické cykly jejího mladšího přítele básníka Jindřicha Heislera, s nímž do Paříže odcestovala. Pro Střelnici jsou typické výjevy jako na divadelní scéně – odehrávající se v pustině se vzdáleným horizontem. Příběhy nejsou jednoznačné. Ze všech scének cyklu ale na diváka mrazivě dýchá úzkost. Její melancholický rozměr a použití mnoha dětských motivů ji ale poeticky kompenzují. Návrat do dětství znamená také obranu před zlým světem, kterému odmítáme rozumět. Toyen byla věrná základnímu axiomu artificielismu, který sepsala se Štyrským v roce 1927: „Artificielismus je ztotožnění malíře a básníka“. Tomu zůstala věrná i při líčení hrůz války. 12 Poslední list cyklu Střelnice se vrací k také k tématu dětství a motivům hraček a domácích zvířátek. Pro Toyen je naprosto neobvyklá kresebná forma rýsovaných čar, z nichž jsou propracovány hrady z kostek stavebnice. Kontrastem ke geometrickým útvarům je realisticky vyšrafovaná hlava králíčka, který jako by tu zbyl z pohádky o Alence v říši divů. Jediným surrealistickým symbolem zůstávají rozbité hodiny v trávě. Ačkoli působí celý výjev melancholicky, vytržený z kontextu cyklu Střelnice může vyznít téměř optimisticky. Tento tisk je znám také jako kolorovaný (v soukromé sbírce) a na trhu se objevil samostatně naposled v roce 2007. Český soubor vydaný nakladatelstvím Fr. Borový byl naposled dražen 2011, soubor vydaný v Paříži Radovanem Ivšićem se na českém trhu dražil naposled v roce 2005.

85.9
CZ
1790852000000456077
1940-Střelnice XII-Toyen
K prodeji
null
1975
1975-01-02

Událost

Událost

V 70. letech začala vytvářet pouze pro soukromou potřebu malá alba, na nichž kombinovala v duchu své obrazotvornosti fragmenty lidských těl, zvířat, předmětů, krajin, ilustrací, návodů. Toyen kombinuje převážně barevné výstřižky ze 60-tých let plné romantických a erotických příběhů. Spojovala zde výjevy poetické s komerční reklamou, lásku s prostitucí, zeleninu s cigaretou. Zaujaly ji sadistické pomůcky ponižující ženu (motiv živé ženy jako stolu se sklem na zádech použila o 30 let později ve své fotografii česká umělkyně Veronika Bromová), stejně jako zbraně rušící nevinný ráz krajinek. Obrazy historických staveb vybrala Toyen podle komínů připomínajících falus. Po smrti Toyen v roce 1980 byly správcem její pozůstalosti Vincentem Waplerem označena pozůstalostním razítkem „Succession Toyen“ a dočasně deponována v Musée Georges Pompidou. Poté, co se k pozůstalosti přihlásili čeští dědicové, byla v roce 1982 jako celek vydražena v proslulém pařížském aukčním domě Drouot. 37 alb z této soukromé sbírky byla vystavena na retrospektivě Toyen v roce 2000 v Domě U Kamenného zvonu.

null
null
CZ
1790852000002019030
1975-02-01

Koláž I

Koláž I

40000

Oboustranná koláž na papíře, 70. léta, 31 x 21 cm, 45 x 35 cm (s rámem), signováno vpravo dole autorským razítkem SUCCESSION TOYEN. Původ: pozůstalost Toyen Paříž Publikováno v monografii Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, str. 276. Vystaveno na retrospektivní výstavě „Toyen“, Dům u Kamenného zvonu, Národní galerie Praha, 11.5. – 27.8. 2000. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Toyen se kolážím věnovala průběžně celý život, často je využívala v ilustracích. Spojování věcí, které spolu nesouvisejí jinak než imaginací, bylo základním principem surrealistické tvorby. Na konci šedesátých let Toyen intenzivně sbírala a třídila novinové a časopisové výstřižky, její soukromý archiv čítal tisíce položek. V 70. letech začala vytvářet pouze pro soukromou potřebu malá alba, na nichž kombinovala v duchu své obrazotvornosti fragmenty lidských těl, zvířat, předmětů, krajin, ilustrací, návodů. Posledních patnáct let svého života Toyen vybírala z obálek rozdělených podle témat a asociativně řadila výstřižky do malých tabulí připomínajících vizuální návody. Neprojektovala žádné nové obrazy, ale výstřižky aditivně vyskládala vedle sebe – výjevy blízké i vzdálené, antagonistické i příbuzné, figurální a předmětné, barevné i černobílé. Nejčastěji se na nich objevují ženská erotická a sex nabízející těla – vztah Toyen k ženské postavě přisuzují teoretici její nenaplněné touze. O sexuální orientaci Toyen, která používala bezpohlavní pseudonym a stylizovala se jako muž, se můžeme jen dohadovat. O jejím osobním životě toho mnoho nevíme, neexistují žádné výpovědi či deníky. Jedno je ale jasné: umění bylo pro Toyen synonymem života. Její vztahy byly jeho součástí. Na tomto albu kombinovala Toyen převážně barevné výstřižky plné romantických a erotických příběhů. Spojovala zde výjevy poetické s komerční reklamou, lásku s prostitucí, zeleninu s cigaretou. Zaujaly ji sadistické pomůcky ponižující ženu (motiv živé ženy jako stolu se sklem na zádech použila o 30 let později ve své fotografii česká umělkyně Veronika Bromová), stejně jako zbraně rušící nevinný ráz krajinek. Obrazy historických staveb vybrala Toyen podle komínů připomínajících falus. Alb se údajně dochovalo kolem tří set. Po smrti Toyen v roce 1980 byly správcem její pozůstalosti Vincentem Waplerem označena pozůstalostním razítkem „Succession Toyen“ a dočasně deponována v Musée Georges Pompidou. Poté, co se k pozůstalosti přihlásili čeští dědicové, byla v roce 1982 jako celek vydražena v proslulém pařížském aukčním domě Drouot. Alba z této soukromé sbírky byla vystavena na retrospektivě Toyen v roce 2000 v Domě U Kamenného zvonu. Na českém trhu se objevila teprve nedávno.

57
CZ
1790852000000459043
1975-Koláž I-Toyen
K prodeji
www.posam.cz/artwork/toyen/kolaze/toyen_kolaz-I_BP.jpg
1975-03-01

Koláž II

Koláž II

40000

Oboustranná koláž na papíře, 70. léta, 31 x 21 cm, 45 x 35 cm (s rámem), signováno vpravo dole autorským razítkem SUCCESSION TOYEN. Původ: pozůstalost Toyen Paříž Publikováno v monografii Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, str. 276. Vystaveno na retrospektivní výstavě „Toyen“, Dům u Kamenného zvonu, Národní galerie Praha, 11.5. – 27.8. 2000. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Toyen se kolážím věnovala průběžně celý život, často je využívala v ilustracích. Spojování věcí, které spolu nesouvisejí jinak než imaginací, bylo základním principem surrealistické tvorby. Na konci šedesátých let Toyen intenzivně sbírala a třídila novinové a časopisové výstřižky, její soukromý archiv čítal tisíce položek. V 70. letech začala vytvářet pouze pro soukromou potřebu malá alba, na nichž kombinovala v duchu své obrazotvornosti fragmenty lidských těl, zvířat, předmětů, krajin, ilustrací, návodů. Posledních patnáct let svého života Toyen vybírala z obálek rozdělených podle témat a asociativně řadila výstřižky do malých tabulí připomínajících vizuální návody. Neprojektovala žádné nové obrazy, ale výstřižky aditivně vyskládala vedle sebe – výjevy blízké i vzdálené, antagonistické i příbuzné, figurální a předmětné, barevné i černobílé. Nejčastěji se na nich objevují ženská erotická a sex nabízející těla – vztah Toyen k ženské postavě přisuzují teoretici její nenaplněné touze. O sexuální orientaci Toyen, která používala bezpohlavní pseudonym a stylizovala se jako muž, se můžeme jen dohadovat. O jejím osobním životě toho mnoho nevíme, neexistují žádné výpovědi či deníky. Jedno je ale jasné: umění bylo pro Toyen synonymem života. Její vztahy byly jeho součástí. Oboustranné album je výhradně věnováno ženám v kombinaci barevných i černobílých výstřižků. Žena je objektem lásky i reklamy, je matkou i pornomodelkou. Snad poprvé se Toyen věnuje tématu mateřství a dítěte vedle lesbické lásky. Uprostřed zadní části koláže je fotografie harlekýnové knihy Le Petit Matin, podle níž vznikl v roce 1971 podprůměrný film – v něm se hrdinka zamiluje do svého bratrance a po prvních milostných hrátkách zjistí, že je gay. Zdá se, že Toyen trochu nostalgicky hodnotí svůj erotický život. Alb se údajně dochovalo kolem tří set. Po smrti Toyen v roce 1980 byly správcem její pozůstalosti Vincentem Waplerem označena pozůstalostním razítkem „Succession Toyen“ a dočasně deponována v Musée Georges Pompidou. Poté, co se k pozůstalosti přihlásili čeští dědicové, byla v roce 1982 jako celek vydražena v proslulém pařížském aukčním domě Drouot. Alba z této soukromé sbírky byla vystavena na retrospektivě Toyen v roce 2000 v Domě U Kamenného zvonu. Na českém trhu se objevila teprve nedávno.

57
CZ
1790852000000459047
1975-Koláž II-Toyen
K prodeji
www.posam.cz/artwork/toyen/kolaze/toyen_kolaz-II_BP.jpg
1975-04-01

Koláž III

Koláž III

40000

Oboustranná koláž na papíře, 70. léta, 31 x 21 cm, 45 x 35 cm (s rámem), signováno vpravo dole autorským razítkem SUCCESSION TOYEN. Původ: pozůstalost Toyen Paříž Publikováno v monografii Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, str. 277. Vystaveno na retrospektivní výstavě „Toyen“, Dům u Kamenného zvonu, Národní galerie Praha, 11.5. – 27.8. 2000. Vystaveno na výstavě „Toyen – práce na papíře“, Czech Business Club, Praha, 17. 10 - 7. 12. 2016. Nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl Záznam průběhu dražby Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 216 tis czk v roce 2012, Galerie Kodl Nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za kresbu – 1,2 mil czk v roce 2009 Toyen se kolážím věnovala průběžně celý život, často je využívala v ilustracích. Spojování věcí, které spolu nesouvisejí jinak než imaginací, bylo základním principem surrealistické tvorby. Na konci šedesátých let Toyen intenzivně sbírala a třídila novinové a časopisové výstřižky, její soukromý archiv čítal tisíce položek. V 70. letech začala vytvářet pouze pro soukromou potřebu malá alba, na nichž kombinovala v duchu své obrazotvornosti fragmenty lidských těl, zvířat, předmětů, krajin, ilustrací, návodů. Posledních patnáct let svého života Toyen vybírala z obálek rozdělených podle témat a asociativně řadila výstřižky do malých tabulí připomínajících vizuální návody. Neprojektovala žádné nové obrazy, ale výstřižky aditivně vyskládala vedle sebe – výjevy blízké i vzdálené, antagonistické i příbuzné, figurální a předmětné, barevné i černobílé. Nejčastěji se na nich objevují ženská erotická a sex nabízející těla – vztah Toyen k ženské postavě přisuzují teoretici její nenaplněné touze. O sexuální orientaci Toyen, která používala bezpohlavní pseudonym a stylizovala se jako muž, se můžeme jen dohadovat. O jejím osobním životě toho mnoho nevíme, neexistují žádné výpovědi či deníky. Jedno je ale jasné: umění bylo pro Toyen synonymem života. Její vztahy byly jeho součástí. Přední část tohoto albu je nejženštější a nejdojemnější vyznání Toyen: sadu různobarevných ženských úst nemohla opominout, a proto tvoří téměř celou plochu koláže. Ústa v mnoha obrazech byla analogií ženského pohlavního orgánu a tato škvírka v podobě úsměvu se objevuje na řadě obrazů. Zde však ústa zastupují ženu jako celek a doplňují je pouze ty nejromantičtější výjevy. Druhá strana už ale opět připomíná, že život je boj a vztahy jsou poznamenané tragédiemi. Umění znamenalo pro Toyen poezii a ta spočívala v nelhaní. Mezi typickými oblíbenými kontrastními výjevy se najednou objevuje nostalgická opuštěná postavička s deštníkem. Alb se údajně dochovalo kolem tří set. Po smrti Toyen v roce 1980 byly správcem její pozůstalosti Vincentem Waplerem označena pozůstalostním razítkem „Succession Toyen“ a dočasně deponována v Musée Georges Pompidou. Poté, co se k pozůstalosti přihlásili čeští dědicové, byla v roce 1982 jako celek vydražena v proslulém pařížském aukčním domě Drouot. Alba z této soukromé sbírky byla vystavena na retrospektivě Toyen v roce 2000 v Domě U Kamenného zvonu. Na českém trhu se objevila teprve nedávno.

57
CZ
1790852000000459051
1975-Koláž III-Toyen
K prodeji
www.posam.cz/artwork/toyen/kolaze/toyen_kolaz-III_BP.jpg
1980
1980-01-01

Událost

Událost

Do posledních dnů se snažila pracovat, sil se však již mnoho nedostávalo. Pohřeb se konal za účasti nejbližších přátel na pařížském hřbitově des Batignolles, kde jsou pohřbeni i její přátelé André Breton a Jindřich Heisler. Československý tisk úmrtí velké ženy a umělkyně přešel mlčením. Umělecká pozůstalost byla rozprodána ve třech aukcích.

null
null
CZ
1790852000001682083
2000
2000-01-01

Událost

Událost

Galerie hlavního města Prahy uspořádala retrospektivu Toyen, kde přestavila její tvorbu od raných prací ze začátku 20. let až po léta sedmdesátá. Bylo to poprvé, kdy se veřejnost s jejím dílem mohla takto souhrnně setkat.

null
null
CZ
1790852000001682089
2009
2009-01-01

Událost

Událost

Dvacet devět let po její smrti byl za vyvolávací cenu 20 milionů vydražen v aukci její obraz z roku 1937 s názvem Spící (s aukční přirážkou se suma pak vyšplhala na více než 23 miliónů Kč).

null
null
CZ
1790852000001682093
2017
2017-05-28

Událost

Událost

Aukce Galerie Kodl výrazně přepsala dosavadní aukční maximum Toyen. Její rozměrné plátno Šero v pralese z konce 20. let se prodalo za 36 milionů korun včetně aukční provize. Záznam průběhu dražby

null
null
CZ
1790852000001682097
2018
2018-02-01

Událost

Událost

Londýnská pobočka aukční síně Sotheby’s pořádala 28.2. "večerní aukci surrealistického umění ", v rámci níž nabídla poválečné dílo Toyen s názvem La nuit roule des cris. Jeho horní odhad byl stanoven na 227 tisíc eur. Dle očekávání byl tento odhad překonán, dílo se vydražilo za 393,000 GBP.

null
null
CZ
1790852000002013169
2018-02-26

Událost

Událost

null
null
CZ
2019
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000002019030
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000002013169
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682107
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682101
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682097
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682093
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682089
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682083
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682077
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682071
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682067
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682057
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682051
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682047
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682043
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682039
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682035
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682029
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682025
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682019
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682011
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682005
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001682001
2019-01-17

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001676005
2019-01-17

Díla

the dream shards III

Dry point on paper (1966), 22x16cm, 44,5×36,5 (including frame), from Bibliophillie Toyen, Le puits dans la tour, Débris de reves, 1967, Paris, signed right bottom, numbered E. A. 16/20 left bottom. Origin: auction house Prague. Published in the catalogue Books with Toyen, Lenka Bydžovská a Karel Srp, Akropolis, 2003 The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.2 million CZK in the year 2009 Toyen and the poet and dramatist Radovan Ivsić knew each other in the surrealistic group since 1950s, but their cooperation started only ten years later. Toyen came to him in the year 1966 with fine ink drawings of which she spoke as the dream shards. In the end, a marvellous cassette-book with twelve illustrations came to existence. The cassette with an erotic game of a little ball and a hole was of the design by Toyen also. The drawings depict a dream penetration of human and animal body parts where the erotic tension is highly visible. It´s not clear there where the desire and passion ends and suffering starts. Petting is being transformed into torture. For this volume, the special ornamental decoration is typical – human body parts giving the impression of a tattoo (she followed up the idea of Štyrský about infants with tattoos depicting pornography motifs). Fragments of dream shards appear also in her older works – like Divider, Eclipse or the Stream in the Faraway. These graphics are emblematic of Toyen´s ability to combine human and animal elements, without human body ever appearing there. On this folio – the only one – Toyen created almost complete figures: the silhouette of the male one grows up into a bird head, waving skirt on the female one reveals a tattoo in the shape of a star constellation. Individual prints of the volume have been being offered in the Czech auctions sporadically since the year 2002 – blak & white, or coloured also.

EN
true
1790852000000978133
2019-01-17

Díla

The dream shards IV

Dry point on paper (1966), 22x16cm, 44,5×36,5 (including frame), from Bibliophillie Toyen, Le puits dans la tour, Débris de reves, 1967, Paris, signed right bottom, numbered E. A. 16/20 left bottom. Origin: auction house Prague. Published in the catalogue Books with Toyen, Lenka Bydžovská a Karel Srp, Akropolis, 2003 The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.2 million CZK in the year 2009 Toyen and the poet and dramatist Radovan Ivsić knew each other in the surrealistic group since 1950s, but their cooperation started only ten years later. Toyen came to him in the year 1966 with fine ink drawings of which she spoke as the dream shards. In the end, a marvellous cassette-book with twelve illustrations came to existence. The cassette with an erotic game of a little ball and a hole was of the design by Toyen also. The drawings depict a dream penetration of human and animal body parts where the erotic tension is highly visible. It´s not clear there where the desire and passion ends and suffering starts. Petting is being transformed into torture. For this volume, the special ornamental decoration is typical – human body parts giving the impression of a tattoo (she followed up the idea of Štyrský about infants with tattoos depicting pornography motifs). Fragments of dream shards appear also in her older works – like Divider, Eclipse or the Stream in the Faraway. These graphics are emblematic of Toyen´s ability to combine human and animal elements, without human body ever appearing there. This illustration is the most openly erotic one – it indicates an autoerotic excitation of a vagina, that is stylized into the shape of several blossoms. Individual prints of the volume have been offered in the Czech auctions sporadically since the year 2002 – blak & white, or coloured also.

EN
true
1790852000000562039
2019-01-17

Díla

The dream shards IV

Dry point on paper (1966), 22x16cm, 44,5×36,5 (including frame), from Bibliophillie Toyen, Le puits dans la tour, Débris de reves, 1967, Paris, signed right bottom, numbered E. A. 16/20 left bottom. Origin: auction house Prague. Published in the catalogue Books with Toyen, Lenka Bydžovská a Karel Srp, Akropolis, 2003 The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.2 million CZK in the year 2009 Toyen and the poet and dramatist Radovan Ivsić knew each other in the surrealistic group since 1950s, but their cooperation started only ten years later. Toyen came to him in the year 1966 with fine ink drawings of which she spoke as the dream shards. In the end, a marvellous cassette-book with twelve illustrations came to existence. The cassette with an erotic game of a little ball and a hole was of the design by Toyen also. The drawings depict a dream penetration of human and animal body parts where the erotic tension is highly visible. It´s not clear there where the desire and passion ends and suffering starts. Petting is being transformed into torture. For this volume, the special ornamental decoration is typical – human body parts giving the impression of a tattoo (she followed up the idea of Štyrský about infants with tattoos depicting pornography motifs). Fragments of dream shards appear also in her older works – like Divider, Eclipse or the Stream in the Faraway. These graphics are emblematic of Toyen´s ability to combine human and animal elements, without human body ever appearing there. On this folio fingers seductively penetrate the hair, twisting it around themselves in the moment between the caress and violence. Individual prints of the volume have been offered in the Czech auctions sporadically since the year 2002 – blak & white, or coloured also.

EN
true
1790852000000548041
2019-01-17

Díla

The dream shards V

Dry point on paper (1966), 22x16cm, 44,5×36,5 (including frame), from Bibliophillie Toyen, Le puits dans la tour, Débris de reves, 1967, Paris, signed right bottom, numbered E. A. 16/20 left bottom. Origin: auction house Prague. Published in the catalogue Books with Toyen, Lenka Bydžovská a Karel Srp, Akropolis, 2003 The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.2 million CZK in the year 2009 Toyen and the poet and dramatist Radovan Ivsić knew each other in the surrealistic group since 1950s, but their cooperation started only ten years later. Toyen came to him in the year 1966 with fine ink drawings of which she spoke as the dream shards. In the end, a marvellous cassette-book with twelve illustrations came to existence. The cassette with an erotic game of a little ball and a hole was of the design by Toyen also. The drawings depict a dream penetration of human and animal body parts where the erotic tension is highly visible. It´s not clear there where the desire and passion ends and suffering starts. Petting is being transformed into torture. For this volume, the special ornamental decoration is typical – human body parts giving the impression of a tattoo (she followed up the idea of Štyrský about infants with tattoos depicting pornography motifs). Fragments of dream shards appear also in her older works – like Divider, Eclipse or the Stream in the Faraway. These graphics are emblematic of Toyen´s ability to combine human and animal elements, without human body ever appearing there. The finger on this folio touches the bosom in a lascivious gesture – similarly a finger was touching a phallus on Toyen´s pre-war drawings. Individual prints of the volume have been offered in the Czech auctions sporadically since the year 2002 – blak & white, or coloured also.

EN
true
1790852000000548023
2019-01-17

Díla

Little angel

Two-coloured lithography on the paper, 1930s, 16 x 10 cm, 37 x 30,5 cm (including frame), signature in the right lower corner. Origin: Auction House Prague The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 The coloured lithography of the Little Angel creates complementary counterpart to a similar graphics of two girls. It probably came to being in the 1930s when Toyen was engaged in working on book a magazine illustrations the most. The religious theme is completely unique in the work of Toyen that is why this is an illustration of a specific template. The gothic window arch, of which every architectonic component is depicted in a detail, is not typical for Toyen either. Just as her faith, this building has a big rift also. The figure of the Little Angel does not have a realistic human appearance; its character is more the one of a puppet. This lithograph appears in the auctions in the Czech Republic on rare occasions only. The last time it was offered in 2007.

EN
true
1790852000000487539
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof IV 5

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof 12×13 cm, 33,5×31,5 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer. Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof IV, page 345, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009 This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. These illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. The motif of an eye is very important in the work of Toyen – the eye represents the window to other worlds, or it is the representative of the figure as whole, like on the famous painting Remnants of Night from the year 1934. On this illustration, it is turned upside down, to express the suffering of the lying figure, which it represents here. Almost abstract lines resembling contour lines on the map, or annual rings of a tree, or a bark, are on this drawing a synonym of elderhood. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487365
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof IV 4

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof 12×13 cm, 33,5×31,5 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer. Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof IV, page 247, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009 This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. These illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. The most distinctive portrayal drawing presents face of a young mature woman, who – extraordinarily – is not represented by eyes only, but also by nose, noticeable mouth and above all by the raven blackness of hair. By this, Toyen takes this woman out of the circle of chaste girls of the novel and gives her the principal role. This portrait is amended by a plant motif, which Toyen applied to many of her paintings also. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487361
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof IV 3

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof 12×13 cm, 33,5×31,5 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer. Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof IV, page 209, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009 This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. These illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. One of the few nonfigurative illustrations of the book depicts a landscape motif, in which the surrealistic poetics can´t be denied. Cliffs, rocks, stones create the essential part of the dream country, which almost does not cohere to the real one. This dream landscape is hopeless, barren and mournful. It represents the dark pages of the main character´s fate, who can´t find happiness. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487357
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof IV 2

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof 12×13 cm, 33,5×31,5 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer. Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof IV, page 178, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009 This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. These illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. Even though Toyen did not devote herself to figural nor portrayal painting, in illustrations she was able in simple abbreviation to express the personality of the character. The expression of the portrait of Jan Kryštof is given by eyes only, put into fragmentary face drawn by a simple line. The needles branch articulates the spirit of a loner and the cut-out of face indicates a hiding place. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487353
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof IV 1

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof 12×13 cm, 33,5×31,5 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer. Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof IV, page 91, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009 This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. These illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. One of the many female faces of the novel´s characters expresses sadness and nostalgia. Toyen emphasizes this atmosphere by hooded eyes of the woman and by the motif of a net or a rock cracking right in that specific moment. The figure just stepped out of a dream and disappeared again. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487349
2019-01-17

Díla

Romain Roland, Jan Kryštof IV frontispice

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof 22×15 cm, 44,5×36,5 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer. Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof IV, title page, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009 This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. This drawing is one of the many portraits of the main character, which is simplified to one eye with an unforgettable expression. It belongs to an androgynous being, mysteriousness of which is amended by other favourite drawing attributes of Toyen – little branches and pieces of wood, known in her paintings from 1930s The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones. Price 45 thousand CZK

EN
true
1790852000000487345
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof III 3

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof 12×13 cm, 32,5×30,5 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer. Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof III, page 291, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009 This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. This double-portrait of lovers is – like all the illustrations of Jan Kryštof – ultimately chaste. The tableau gives the impression that there was a kiss stolen by a shy man from a bashful girl.  Typical linear framing acts in this drawing like a shatter of a mirror that reflects moments of the story. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487341
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof III 2

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof 12×13 cm, 32,5×30,5 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer. Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof III, page 187, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009 This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. These illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. This very realistic profile of a dead woman with the burning candle is not typical for Toyen. This time she does not play with symbols and expresses the death in a straightforward way. She drew the mother of Jan Kryštof – Luisa, whom he had to leave repeatedly to find himself again. The face is again framed by a line which is transformed into a stony cliff and indicates the hard and strict character of the deceased woman. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487337
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof III 1

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof 12×13 cm, 32,5×30,5 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer. Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof III, page 120, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009 This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. Jan Kryštof, apparently inspired by Beethoven, meets both fine-art decadency and simple people. The drawing of girl innocent eyes clearly expresses beauty and goodness and by this puts the figure to the good category, which Jan seeks for his whole life. Motif of geological layers of a stone creates surrealistic atmosphere and underlines the unmistakeable handwriting of the Author. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487333
2019-01-17

Díla

Toyen Jan Kryštof III frontispice

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof 22 x 15 cm, 44,5 x 36,5 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer.   Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof III, title page, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009 This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. One of the three double-portraits from the illustrations of the novel depicts faces of two women, from the expression of which we can identify their unfair intentions. Toyen was the master of ability to give to faces expression by a simple line. She emphasized the illustration by framing it with irregular trapezoid and amending by a floral motif. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487329
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof II 5

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof, 12 x 13 cm, 33 x 31 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer.   Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof II, page 382, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009   This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. On this drawing, we can see one of the many girl faces, which Jan Kryštof meets on his complicated journey of life. Even though Toyen binds herself to planar drawing of eyes, nose and mouth with floral motif and puts it to simple segment framed by a line; her portraits have their own, unmistakeable character. Quite often this abbreviation of face has an androgynous character. As we know from life of Toyen, she also stylized herself to the figure of a woman and man both in the same time. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487325
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof II 4

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof, 12 x 13 cm, 33 x 31 cm (including frame), without signature. Origin: estate of the deceased printer. Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof II, page 293, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009 This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. Majority of the portraits of the novel´s characters is depicted like on this illustration, with downcast eyes, like a spectre passing by the main character. Her diffident expression is veiled by Toyen to some star dust, which makes her portrait to become only a reflection in water. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487321
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof II 3

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof, 12 x 13 cm, 33 x 31 cm (including frame), without signature. Origin: estate of the deceased printer. Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof II, page 181, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009   This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. One of the portraits of elderly women, Toyen clearly defines here the social status of depicted character. Deep wrinkles, downcast eyes and a trace of a headscarf tell us about experienced suffering. It is true that Toyen uses certain drawing stereotype, but it is always purpose-built considering the complicated structure of the novel. One has to addmit that Toyen is truly the master of drawing abbreviation The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487317
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof II 2

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof, 12 x 13 cm, 33 x 31 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer. Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof II, page 95, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009   This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. This drawing – being one of the few among all the illustrations of the novel – is not limited to a fraction of the face of the character, but it is a realistic portrait of a lady holding a fan. Toyen emphasized her social status by this. Lady Josefa z Kerichů employed Jan as a teacher of music for her daughter Mína. Toyen gave her the lascivious expression of an experienced seducer. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487313
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof II 1

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof, 12 x 13 cm, 33 x 31 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer. Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof II, page 11, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009   This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. One of the few nonfigurative motifs among the illustrations of the novel presents a musical notation. The main character values music above everything, but on his journeys throughout the world he stays being misunderstood. Also, the notes on the drawing do not make any sense if taken out of context. As a mere picture, they are soundless and become an ornament. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487309
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof II frontispice

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof, 22 x 15 cm, 44,5 x 36,5 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer. Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof I, title page, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale –36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009  This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. On this drawing depicting a portrait of an old woman, Toyen again used her typical abbreviation of face, where the most important role is played by the eye. Sandglasses protruding from the line frame symbolize the finite time here. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487305
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof I 7

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof, 12 x 13 cm, 34,5 x 32,5 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer. Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof I, page 293, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009   This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. One of the girl faces of the characters, which is not limited by Toyen to eyes only, is again drawn in a segment framed by a line – as if in the rear-view mirror. The characteristic motif of the tree bark, known from many Toyen´s paintings from the 1930s, gives the illustration the feeling of a mystery. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487301
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof I 6

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof, 12 x 13 cm, 34,5 x 32,5 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer. Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof I, page 245, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009 This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487297
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof I 5

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof, 12 x 13 cm, 34,5 x 32,5 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer.   Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof I, page 192, 1935 and subsequent issues  The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009   This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four-episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. This drawing presents one of the most beautiful girl faces from the novel´s characters. Her expression literally makes her modesty present. Toyen waived in the illustrations to Rolland any erotic motives, otherwise typical for her drawings, since she felt the seriousness of the writer’s intention. The face is framed by a floral motif, out of which a transparent shape is growing, forming sort of a veil over the shy girl. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487293
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof I 4

Drawing ink on the paper – template to the book illustrations (1935), 22 x 15 cm, 44,5 x 36,5 cm (including frame), without signature. Origin: estate of the deceased printer Published in the book of Romain Rolland – Jan Kryštof I, introductory picture, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009 This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – issued in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. Toyen focused on the reflection of the characters´ inner worlds in their faces and more importantly in their eyes. The light, floating drawings lacking a finished format which are created by confident lines, portray in the most parts the expressions of the main protagonist and other novel´s characters, Toyen uses a floral theme or a torso of a human body in these illustrations only exceptionally. The surrealistic Author is revealed by the characteristic feature of attaching abstract mineral shapes to a realistic drawing. These shapes refer to the Author´s parallel painting. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic subfiles. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow underlaid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487289
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof I 3

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof, 12 x 13 cm, 34,5 x 32,5 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof I, page 127, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2009, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009 This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. The novel has an elaborated story, framed by one human life, in which the main character meets various figures, who represent different characters and social classes. Jan Kryštof, being very young, lost his father. Toyen expressed the death of the father with bravura abbreviation of a single eye and a wooden cross. She used the theme of the tree stem in this illustration also. The stem theme appears on her famous paintings from 1930s very often. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones. Price: 25 thousand CZK

EN
true
1790852000000487285
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof I 2

Drawing ink on paper – template to the book illustrations Romain Rolland: Jan Kryštof, 12 x 13 cm, 34,5 x 32,5 cm (including frame). Origin: estate of the deceased printer Published in the book by Romain Rolland – Jan Kryštof I, page 39, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for Toyen´s drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – published in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. One of the double-portraits of the book depicts the confrontation of a child and of an old man. It symbolizes the relationship of different generations, but also it can be a symbol of life recapitulation of a single character. While the face of the boy is full of astonishment, the expression of the adult is sad. In this drawing, Toyen again showed her perfect observation ability. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic sub files. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow under laid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487281
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof I 1

null

EN
true
1790852000000487277
2019-01-17

Díla

Romain Rolland, Jan Kryštof I frontispice

Drawing ink on the paper – template to the book illustrations (1935), 22 x 15 cm, 44,5 x 36,5 cm (including frame), without signature. Origin: estate of the deceased printer Published in the book of Romain Rolland – Jan Kryštof I, introductory picture, 1935 and subsequent issues The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price for Toyen´s work achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price for Toyen´s print achieved in the home auction sale – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved for Toyen´s drawing in the home auction sale – 1.1 million CZK in the year 2009 This collection of drawings origins in a precious volume that constitutes of 32 drawings, 23 graphics, 2 test prints and one title page drawing. All of these illustrate the four episode novel of the French writer Romain Rolland named Jan Kryštof – issued in 1935. The biography of a fictitious German composer who left to Paris to discover the truth and the faith was illustrated by Toyen very laconically. Toyen focused on the reflection of the characters´ inner worlds in their faces and more importantly in their eyes. The light, floating drawings lacking a finished format which are created by confident lines, portray in the most parts the expressions of the main protagonist and other novel´s characters, Toyen uses a floral theme or a torso of a human body in these illustrations only exceptionally. The surrealistic Author is revealed by the characteristic feature of attaching abstract mineral shapes to a realistic drawing. These shapes refer to the Author´s parallel painting. The collection of these original drawings being a unique complex of single novel´s illustrations appeared on the Czech market only recently. It is possible to perceive the drawings as individual originals or to create thematic subfiles. The experts esteem the individual episodes´ introductory drawings, with yellow underlaid areas, to be the most valuable ones.

EN
true
1790852000000487271
2019-01-17

Díla

The dream shards II

Dry point on paper (1966), 22x16cm, 44,5×36,5 (including frame), from Bibliophillie Toyen, Le puits dans la tour, Débris de reves, 1967, Paris, signed right bottom, numbered H.C. 9/10 left bottom. Origin: auction house Prague. Published in the catalogue Books with Toyen, Lenka Bydžovská a Karel Srp, Akropolis, 2003 The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.2 million CZK in the year 2009 Toyen and the poet and dramatist Radovan Ivsić knew each other in the surrealistic group since 1950s, but their cooperation started only ten years later. Toyen came to him in the year 1966 with fine ink drawings of which she spoke as the dream shards. In the end, a marvellous cassette-book with twelve illustrations came to existence. The cassette with an erotic game of a little ball and a hole was of the design by Toyen also. The drawings depict a dream penetration of human and animal body parts where the erotic tension is highly visible. It´s not clear there where the desire and passion ends and suffering starts. Petting is being transformed into torture. For this volume, the special ornamental decoration is typical – human body parts giving the impression of a tattoo (she followed up the idea of Štyrský about infants with tattoos depicting pornography motifs). Fragments of dream shards appear also in her older works – like Divider, Eclipse or the Stream in the Faraway. These graphics are emblematic of Toyen´s ability to combine human and animal elements, without human body ever appearing there. This graphics combines Flora and Fauna in an erotic ornament with birds, flowers, hair, phalluses and vaginas. Individual prints of the volume have been offered in the Czech auctions sporadically since the year 2002 – blak & white, or coloured also.

EN
true
1790852000000460001
2019-01-17

Díla

The dream shards I

Dry point on paper (1966), 22x16cm, 44,5×36,5 (including frame), from Bibliophillie Toyen, Le puits dans la tour, Débris de reves, 1967, Paris, signed right bottom, numbered E. A. 16/20 left bottom.Origin: auction house Prague. Published in the catalogue Books with Toyen, Lenka Bydžovská a Karel Srp, Akropolis, 2003 The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.2 million CZK in the year 2009 Toyen and the poet and dramatist Radovan Ivsić knew each other in the surrealistic group since 1950s, but their cooperation started only ten years later. Toyen came to him in the year 1966 with fine ink drawings of which she spoke as the dream shards. In the end, a marvellous cassette-book with twelve illustrations came to existence. The cassette with an erotic game of a little ball and a hole was of the design by Toyen also. The drawings depict a dream penetration of human and animal body parts where the erotic tension is highly visible. It´s not clear there where the desire and passion ends and suffering starts. Petting is being transformed into torture. For this volume, the special ornamental decoration is typical – human body parts giving the impression of a tattoo (she followed up the idea of Štyrský about infants with tattoos depicting pornography motifs). Fragments of dream shards appear also in her older works – like Divider, Eclipse or the Stream in the Faraway. These graphics are emblematic of Toyen´s ability to combine human and animal elements, without human body ever appearing there.  In the antique mirror, even several sharp bird little beaks are trying to break into vaginal flowers. Individual prints of the volume have been offered in the Czech auctions sporadically since the year 2002 – blak & white, or coloured also.

EN
true
1790852000000459059
2019-01-17

Díla

Annie Le Brun, Tout Près, les nomades

Coloured dry point on hand made paper, 1972, 24 x 17 cm, 47 x 43 cm (including frame), signed. Illustration to the book of Annie Le Brun, Tout prés, Les nomades, Éditions Maintenant, Paris, 1972. Signed right bottom, numbered E. A. 4/20 left bottom. Origin: auction house Prague. By Toyen´s hand added pencil dedication: For Jean-Pierre Richard – your friend, friend Toyen – lonely…….…………day of your birthday and unforgettable Dietrich Fisher-Dieskau 20. 10. 73 Published in the catalogue Books with Toyen, Lenka Bydžovská a Karel Srp, Akropolis, 2003 The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 After the year 1970 Toyen slowly but surely ceases painting. She intensively devotes herself to collages, drawings, graphics and illustrations. Her graphics of this time are introvert and mirror her inner world of fantasies related to her experience and reminiscences. The circle shape of the matrix into which the dry point was carved, Toyen used in the same time also in collages for edition Maintenant of Radovana Ivšić, who cooperated with her from 1960s on several bibliophile books and on her monograph. This graphics came to existence to be the illustration to the book of the writer and poet Annie Le Brun. Toyen found in her, after a long time of exclusive cooperation with men, a new friend. The circle on this graphics centralizes the attention of viewers, as if they were looking through a key hole or a spyglass, or as if they were given a statement on a plate. There are depicted a stylized bat, a dessertspoon and two mussels, in the circle. The bat is a permanent part of Toyen´s favourite bestiary, just like the spoon and underwater world – everything is spiced by an erotic tinge. The spoon and the mussels are unambiguously stylized into the shape of male and female sex organs, in the same time they keep a lyrical coyness. Original prints of this dry point – the graphics technique to which Toyen devoted herself the most – almost don´t appear on the market. This specific folio is dedicated to her friend Jean-Pierre Richard, to whom the Author gave it, and mentioned unforgettable opera interpret, conductor, painter and writer Dietrich Fischer-Dieskau, whom they both probably admired, or attended his concert. The graphics was printed in black & white (75 prints) and coloured (20 prints) versions, which makes the coloured prints more valuable. On the market, it appears sometimes as a graphics print or as the part of a bibliophile book.

EN
true
1790852000000459055
2019-01-17

Díla

Collage III

Double-faced collage, 1970s, 31 x 21 cm, 45 x 35 cm (including frame). Signed in the right lower corner by authorial stamp: SUCCESSION TOYEN Origin: estate of deceased Toyen, Paris Published in monograph Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, page 274-277 The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 Toyen occupied herself with collages continuously for her whole life; often she used them in illustrations. Joining together objects, that do not have anything in common except using imagination, was the basic principle of the surrealistic work. In the end of 1960s, Toyen was intensively collecting and sorting newspaper and magazine clippings, her private archive counted thousands of items. In the 1970s she started to create small albums for her private use where she combined in the spirit of her imagination fragments of human bodies, animals, objects, landscapes, illustrations, manuals. For the last fifteen years of her life Toyen was choosing items from the envelopes sorted by themes and she was associatively arranging the clippings to small panels that resemble visual manuals. She did not project any new images but the clippings were additively laid one by one – themes close and distant, antagonistic and related, figural and material, coloured and black-and-white. Most often there are appearing female erotic and sex offering bodies – theorists attribute Toyen´s attitude to female body to her unfulfilled desire. The sexual orientation of Toyen, who used asexual pseudonym and stylized herself as a male, can be only speculated about. We do not know much about her private life, there are no testimonies or diaries. There is only one thing that is clear: The Art was synonymizing the Life itself for Toyen. Her relationships were the part of it. The front side of this album is Toyen´s the most female and moving confession: the set of female mouths of various colours she could not miss out and therefore they cover almost the whole space of the collage. The mouth was in many paintings the analogy of female sex organ and this slit in the appearance of a smile is present on number of paintings. Nevertheless, the mouths here represent the woman in whole and are amended by the most romantic scenes only. But, the rear side reminds us again of the fact that life is fight and relationships are affected by tragedies. The Art for Toyen meant poetry and poetry is based on no lying. Among many favourite contrast scenes there is, suddenly, a lonely little figure with an umbrella here. Supposedly there are some three hundred of these albums preserved. After the death of Toyen in 1980 they were stamped “Succession Toyen“ by the administrator of her estate, Vincent Wapler and temporarily deposited in Musée Georges Pompidou. When the estate after deceased Toyen was claimed by Czech heirs, these albums were in 1982 auctioned off in famous auction house in Paris, Drouot. The albums coming from this private collection were exhibited on retrospective Toyen in the year 2000 in Dům u kamenného zvonu. On the Czech market, they appeared only recently.

EN
true
1790852000000459051
2019-01-17

Díla

Collage II (front)

Double-faced collage, 1970s, 31 x 21 cm, 45 x 35 cm (including frame). Signed in the right lower corner by authorial stamp: SUCCESSION TOYEN Origin: estate of deceased Toyen, Paris Published in monograph Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, page 276 The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 Toyen occupied herself with collages continuously for her whole life; often she used them in illustrations. Joining together objects, that do not have anything in common except using imagination, was the basic principle of the surrealistic work. In the end of 1960s, Toyen was intensively collecting and sorting newspaper and magazine clippings, her private archive counted thousands of items. In the 1970s she started to create small albums for her private use where she combined in the spirit of her imagination fragments of human bodies, animals, objects, landscapes, illustrations, manuals. For the last fifteen years of her life Toyen was choosing items from the envelopes sorted by themes and she was associatively arranging the clippings to small panels that resemble visual manuals. She did not project any new images but the clippings were additively laid one by one – themes close and distant, antagonistic and related, figural and material, coloured and black-and-white. Most often there are appearing female erotic and sex offering bodies – theorists attribute Toyen´s attitude to female body to her unfulfilled desire. The sexual orientation of Toyen, who used asexual pseudonym and stylized herself as a male, can be only speculated about. We do not know much about her private life, there are no testimonies or diaries. There is only one thing that is clear: The Art was synonymizing the Life itself for Toyen. Her relationships were the part of it. Double-sided album is exclusively dedicated to women in the combination of coloured and black & white clippings. The woman is the object both of love and commercials, she is both the mother and a porn model. This might be the first time, when Toyen devoted her attention to the topic of motherhood and a child next to lesbian love. In the middle of the rear side of the collage there is a photograph of a harlequin book Le Petit Matin, which became in the year 1971 the template for a below average film. The main female character of the movie falls in love with her cousin and after the first love play she finds out that he is gay. It seems that Toyen evaluates her erotic life in a nostalgic way. Supposedly there are some three hundred of these albums preserved. After the death of Toyen in 1980 they were stamped “Succession Toyen“ by the administrator of her estate, Vincent Wapler and temporarily deposited in Musée Georges Pompidou. When the estate after deceased Toyen was claimed by Czech heirs, these albums were in 1982 auctioned off in famous auction house in Paris, Drouot. The albums coming from this private collection were exhibited on retrospective Toyen in the year 2000 in Dům u kamenného zvonu. On the Czech market, they appeared only recently.

EN
true
1790852000000459047
2019-01-17

Díla

Collage I

Double-faced collage, 1970s, 31 x 21 cm, 45 x 35 cm (including frame). Signed in the right lower corner by authorial stamp: SUCCESSION TOYEN Origin: estate of deceased Toyen, Paris Published in monograph Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, page 276 The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 Toyen occupied herself with collages continuously for her whole life; often she used them in illustrations. Joining together objects, that do not have anything in common except using imagination, was the basic principle of the surrealistic work. In the end of 1960s, Toyen was intensively collecting and sorting newspaper and magazine clippings, her private archive counted thousands of items. In the 1970s she started to create small albums for her private use where she combined in the spirit of her imagination fragments of human bodies, animals, objects, landscapes, illustrations, manuals. For the last fifteen years of her life Toyen was choosing items from the envelopes sorted by themes and she was associatively arranging the clippings to small panels that resemble visual manuals. She did not project any new images but the clippings were additively laid one by one – themes close and distant, antagonistic and related, figural and material, coloured and black-and-white. Most often there are appearing female erotic and sex offering bodies – theorists attribute Toyen´s attitude to female body to her unfulfilled desire. The sexual orientation of Toyen, who used asexual pseudonym and stylized herself as a male, can be only speculated about. We do not know much about her private life, there are no testimonies or diaries. There is only one thing that is clear: The Art was synonymizing the Life itself for Toyen. Her relationships were the part of it. On this album, Toyen combined predominantly coloured clippings full of romantic and erotic stories. She put here to relation poetic themes together with commercials, love with prostitution, vegetables with the cigarette.  She took an interest both in sadistic tools humiliating a woman (The theme of a woman becoming a table – bearing glass on her back – was used 30 years later, on a photograph of the Czech artist Veronika Bromová) and in armoury disturbing the peaceful landscapes. The images of historical buildings were chosen by Toyen by the chimneys resembling phalluses. Supposedly there are some three hundred of these albums preserved. After the death of Toyen in 1980 they were stamped “Succession Toyen“ by the administrator of her estate, Vincent Wapler and temporarily deposited in Musée Georges Pompidou. When the estate after deceased Toyen was claimed by Czech heirs, these albums were in 1982 auctioned off in famous auction house in Paris, Drouot. The albums coming from this private collection were exhibited on retrospective Toyen in the year 2000 in Dům u kamenného zvonu. On the Czech market, they appeared only recently.

EN
true
1790852000000459043
2019-01-17

Díla

Two Girls

1930s, two-coloured lithograph on the paper, 17 x 11 cm, 35 x 27,5 cm (including frame), signature in the middle bottom. Origin: Auction House Prague The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 The charming theme of portraits of two young girls with a plant ornament in the background probably came to being in the 1930s when Toyen was engaged in working on book a magazine illustrations the most. The combination of both floral and figurative themes in the illustrations, usual for Toyen, is present here also, this time with the addition of a distinctive colour accent. This lithograph appears in the Czech Republic auctions under both designations. The last time it was offered in 2008. Nevertheless these were invariably versions without the signature. The lithographs Trinity and Lovers have a similar character and colour combination.

EN
true
1790852000000459033
2019-01-17

Díla

Hide Away, War! IX

Serigraph (1946), 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (including frame), signed in print. Volume Hide Away, War! – 9 black prints on paper with introductory poem by Jindřich Heisler, Publishing House Fr. Borový, 1st Issue, 1000 copies Graphics with printed signatures of Toyen, in accordance with drawings from the year 1944 Origin: Antiquariat Published in monograph Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, pages 173-175 and in number of other publications. The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind she all the more and intensively occupied herself by drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. During the World War II when Toyen still lived in Czechoslovakia (she left Prague to live permanently in Paris where she had her background and friends in the year 1947), the drawing cycles Shooting Gallery, Day and Night, Animals sleep, Hide Away War! and illustrations to poetry Only Kestrels Piss on the Ten Commandments with Equanimity of Jindřich Heisler, were created. The name Hide Away, War! is a quotation of poet Isidor Ducass de Lautréamont, who was admired by Prague surrealists to whom Toyen belonged since 1920s. According to the theorists of her time, Toyen´s drawings that were created between the years 1941 and 1945 are related directly to the time line of war events. The theorist Jan Mukařovský said in the introductory word to after war exhibition:”Toyen´s drawings react directly not only to the reality as a whole but also to individual moments of the timeline in which this reality moves, to specific times and turns of the war “. Although the reality of life was metaphorically hidden by surrealism, the drawings were absolutely understandable to the spectators of that time. In the cycle Hide Away, War! Toyen reached the ultimate in her interest in skeletons of animals, with which she works just the same way as if she was drawing the world of living animals. The skeletons are not complete, one could say they are wounded, but still they cry out their legacy to the world. Toyen had been depicting the end of the world by disintegrating of objects, humans and animals, in this cycle she started to animate corpses and by doing this she brought a great force to this theme. The introductory loose poem of Jindřich Heisler is full of mysterious metaphors and surrealistic references, which are for the reader of our time too distant already. But in certain moments he uses word pictures identical with the drawings of Toyen – both of them are full of insinuations and implicit meanings. 9 The Sea Horse The skeleton of a sea horse is depicted on this sheet in the strangest contexts (the motif of the sea horse is also known from pre-war drawings of Toyen and its symbolic was very important for surrealists – for instance in the work of Salvator Dalí), it grows straight from one of the table legs. Its chest is created by miner´s lamp – naturally, this we know due to the Heisler´s poem, because it is not readable on the drawing…”on four wooden legs and with miner´s lamp by which it breathes”. Above the ground there is a shoal of fish levitating, ready in an attack formation, and on the table there is a dessert spoon lying. According to the theorists not all the themes had the connection with the war of course – the evil time probably only uncovered unconscious images. Individual sheets of the cycle Hide Away, War! appear on the Art market only sporadically. The whole bibliophile supposedly published in 1000 copies (this number is doubted by experts and it is assumed that there were many less copies) does not appear in auction houses at all.

EN
true
1790852000000459029
2019-01-17

Díla

Hide Away, War! VIII

Serigraph (1946), 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (including frame), signed in print. Volume Hide Away, War! – 9 black prints on paper with introductory poem by Jindřich Heisler, Publishing House Fr. Borový, 1st Issue, 1000 copies Graphics with printed signatures of Toyen, in accordance with drawings from the year 1944 Origin: Antiquariat Published in monograph Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, pages 173-175 and in number of other publications. The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind she all the more and intensively occupied herself by drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. During the World War II when Toyen still lived in Czechoslovakia (she left Prague to live permanently in Paris where she had her background and friends in the year 1947), the drawing cycles Shooting Gallery, Day and Night, Animals sleep, Hide Away, War! and illustrations to poetry Only Kestrels Piss on the Ten Commandments with Equanimity of Jindřich Heisler, were created. The name Hide Away, War! is a quotation of poet Isidor Ducass de Lautréamont, who was admired by Prague surrealists to whom Toyen belonged since 1920s. According to the theorists of her time, Toyen´s drawings that were created between the years 1941 and 1945 are related directly to the time line of war events. The theorist Jan Mukařovský said in the introductory word to after war exhibition:”Toyen´s drawings react directly not only to the reality as a whole but also to individual moments of the timeline in which this reality moves, to specific times and turns of the war “. Although the reality of life was metaphorically hidden by surrealism, the drawings were absolutely understandable to the spectators of that time. In the cycle Hide Away, War! Toyen reached the ultimate in her interest in skeletons of animals, with which she works just the same way as if she was drawing the world of living animals. The skeletons are not complete, one could say they are wounded, but still they cry out their legacy to the world. Toyen had been depicting the end of the world by disintegrating of objects, humans and animals, in this cycle she started to animate corpses and by doing this she brought a great force to this theme. The introductory loose poem of Jindřich Heisler is full of mysterious metaphors and surrealistic references, which are for the reader of our time too distant already. But in certain moments he uses word pictures identical with the drawings of Toyen – both of them are full of insinuations and implicit meanings. 8 The Elk, Partridges The most beautiful and the least morbid sheet of the cycle presents standing skeleton of the elk with monumental antlers, which looks very lively. As if survived its own death it is grazing now on a field together with living and content partridges and from the stump of a cut down tree there is a new sprout with buds growing. It may be possible that with the time distance this scenes looks like a breath of hope, maybe there is much more of tragedy in its deep levels. According to Heisler´s poem, the tragedy is “like an echo that comes back four times”. Individual sheets of the cycle Hide Away, War! appear on the Art market only sporadically. The whole bibliophile supposedly published in 1000 copies (this number is doubted by experts and it is assumed that there were many less copies) does not appear in auction houses at all.

EN
true
1790852000000459025
2019-01-17

Díla

Hide Away, War! VII

Serigraph (1946), 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (including frame), signed in print. Volume Hide Away, War! – 9 black prints on paper with introductory poem by Jindřich Heisler, Publishing House Fr. Borový, 1st Issue, 1000 copies Graphics with printed signatures of Toyen, in accordance with drawings from the year 1944 Origin: Antiquariat Published in monograph Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, pages 173-175 and in number of other publications. The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind she all the more and intensively occupied herself by drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. During the World War II when Toyen still lived in Czechoslovakia (she left Prague to live permanently in Paris where she had her background and friends in the year 1947), the drawing cycles Shooting Gallery, Day and Night, Animals sleep, Hide Away, War! and illustrations to poetry Only Kestrels Piss on the Ten Commandments with Equanimity of Jindřich Heisler, were created. The name Hide Away, War! is a quotation of poet Isidor Ducass de Lautréamont, who was admired by Prague surrealists to whom Toyen belonged since 1920s. According to the theorists of her time, Toyen´s drawings that were created between the years 1941 and 1945 are related directly to the time line of war events. The theorist Jan Mukařovský said in the introductory word to after war exhibition:”Toyen´s drawings react directly not only to the reality as a whole but also to individual moments of the timeline in which this reality moves, to specific times and turns of the war “. Although the reality of life was metaphorically hidden by surrealism, the drawings were absolutely understandable to the spectators of that time. In the cycle Hide Away, War! Toyen reached the ultimate in her interest in skeletons of animals, with which she works just the same way as if she was drawing the world of living animals. The skeletons are not complete, one could say they are wounded, but still they cry out their legacy to the world. Toyen had been depicting the end of the world by disintegrating of objects, humans and animals, in this cycle she started to animate corpses and by doing this she brought a great force to this theme. The introductory loose poem of Jindřich Heisler is full of mysterious metaphors and surrealistic references, which are for the reader of our time too distant already. But in certain moments he uses word pictures identical with the drawings of Toyen – both of them are full of insinuations and implicit meanings. 7 Poppy As the only one from the cycle Hide Away, War!, this sheet does not depict any skeletons. Quite poetic scene, with sand dunes from which a little doll house on a stem is growing and above there are rising poppy heads on long stems, is unsettled by small child footsteps in sand only. Nevertheless, the poet Heisler comments on nostalgic comebacks to childhood in a cynical way – “few ultimately embarrassing reminiscences”. Introvert Toyen filters all her feelings through non single-meaning puzzles. Individual sheets of the cycle Hide Away, War! appear on the Art market only sporadically. The whole bibliophile supposedly published in 1000 copies (this number is doubted by experts and it is assumed that there were many less copies) does not appear in auction houses at all.

EN
true
1790852000000459017
2019-01-17

Díla

Hide Away, War! VI

Serigraph (1946), 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (including frame), signed in print. Volume Hide Away, War! – 9 black prints on paper with introductory poem by Jindřich Heisler, Publishing House Fr. Borový, 1st Issue, 1000 copies Graphics with printed signatures of Toyen, in accordance with drawings from the year 1944 Origin: Antiquariat Published in monograph Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, pages 173-175 and in number of other publications. The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind she all the more and intensively occupied herself by drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. During the World War II when Toyen still lived in Czechoslovakia (she left Prague to live permanently in Paris where she had her background and friends in the year 1947), the drawing cycles Shooting Gallery, Day and Night, Animals sleep, Hide Away, War! and illustrations to poetry Only Kestrels Piss on the Ten Commandments with Equanimity of Jindřich Heisler, were created. The name Hide Away War! is a quotation of poet Isidor Ducass de Lautréamont, who was admired by Prague surrealists to whom Toyen belonged since 1920s. According to the theorists of her time, Toyen´s drawings that were created between the years 1941 and 1945 are related directly to the time line of war events. The theorist Jan Mukařovský said in the introductory word to after war exhibition:”Toyen´s drawings react directly not only to the reality as a whole but also to individual moments of the timeline in which this reality moves, to specific times and turns of the war “. Although the reality of life was metaphorically hidden by surrealism, the drawings were absolutely understandable to the spectators of that time. In the cycle Hide Away, War! Toyen reached the ultimate in her interest in skeletons of animals, with which she works just the same way as if she was drawing the world of living animals. The skeletons are not complete, one could say they are wounded, but still they cry out their legacy to the world. Toyen had been depicting the end of the world by disintegrating of objects, humans and animals, in this cycle she started to animate corpses and by doing this she brought a great force to this theme. The introductory loose poem of Jindřich Heisler is full of mysterious metaphors and surrealistic references, which are for the reader of our time too distant already. But in certain moments he uses word pictures identical with the drawings of Toyen – both of them are full of insinuations and implicit meanings. 6 Two skeleton fragments, smoking bottles. The incomplete skeleton of a big canine beast balances on smoking bottles which create a road, abruptly ending. “Other steps are pressing the dust and the dust is catching the ends of the light (…) it´s neither animosity nor love,” we read in the introductory poem by Jindřich Heisler and we believe that when drawing this cycle – that was created at the end of the war – the artists, being the litmus papers of the society, already believed in better times. Individual sheets of the cycle Hide Away, War! appear on the Art market only sporadically. The whole bibliophile supposedly published in 1000 copies (this number is doubted by experts and it is assumed that there were many less copies) does not appear in auction houses at all.

EN
true
1790852000000459013
2019-01-17

Díla

Hide Away, War! V

Serigraph (1946), 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (including frame), signed in print. Volume Hide Away, War! – 9 black prints on paper with introductory poem by Jindřich Heisler, Publishing House Fr. Borový, 1st Issue, 1000 copies Graphics with printed signatures of Toyen, in accordance with drawings from the year 1944 Origin: Antiquariat Published in monograph Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, pages 173-175 and in number of other publications. The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind she all the more and intensively occupied herself by drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. During the World War II when Toyen still lived in Czechoslovakia (she left Prague to live permanently in Paris where she had her background and friends in the year 1947), the drawing cycles Shooting Gallery, Day and Night, Animals sleep, Hide Away, War! and illustrations to poetry Only Kestrels Piss on the Ten Commandments with Equanimity of Jindřich Heisler, were created. The name Hide Away War! is a quotation of poet Isidor Ducass de Lautréamont, who was admired by Prague surrealists to whom Toyen belonged since 1920s. According to the theorists of her time, Toyen´s drawings that were created between the years 1941 and 1945 are related directly to the time line of war events. The theorist Jan Mukařovský said in the introductory word to after war exhibition:”Toyen´s drawings react directly not only to the reality as a whole but also to individual moments of the timeline in which this reality moves, to specific times and turns of the war “. Although the reality of life was metaphorically hidden by surrealism, the drawings were absolutely understandable to the spectators of that time. In the cycle Hide Away, War! Toyen reached the ultimate in her interest in skeletons of animals, with which she works just the same way as if she was drawing the world of living animals. The skeletons are not complete, one could say they are wounded, but still they cry out their legacy to the world. Toyen had been depicting the end of the world by disintegrating of objects, humans and animals, in this cycle she started to animate corpses and by doing this she brought a great force to this theme. The introductory loose poem of Jindřich Heisler is full of mysterious metaphors and surrealistic references, which are for the reader of our time too distant already. But in certain moments he uses word pictures identical with the drawings of Toyen – both of them are full of insinuations and implicit meanings. 5 Skeleton on a field, Dandelion In this cycle, unlike the other drawing cycles, Toyen, apart from the accurate line drawing, uses also clusters of points which soften the scene and make it more lyrical; on this sheet she created in this way a forest islet, which – together with the ploughed field – give a more hopeful background to the skeleton of a hybrid animal from a strange world. Small parachutes of dandelion seeds are slowly falling to the greener future of the lost countryside. According to the poem, it is possible that the seeds are pressing up little holes to the ground – “suitable places for kisses” Individual sheets of the cycle Hide Away, War! appear on the Art market only sporadically. The whole bibliophile supposedly published in 1000 copies (this number is doubted by experts and it is assumed that there were many less copies) does not appear in auction houses at all.

EN
true
1790852000000459009
2019-01-17

Díla

Hide Away, War! IV

Serigraph (1946), 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (including frame), signed in print. Volume Hide Away, War! – 9 black prints on paper with introductory poem by Jindřich Heisler, Publishing House Fr. Borový, 1st Issue, 1000 copies Graphics with printed signatures of Toyen, in accordance with drawings from the year 1944 Origin: Antiquariat Published in monograph Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, pages 173-175 and in number of other publications. The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind she all the more and intensively occupied herself by drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. During the World War II when Toyen still lived in Czechoslovakia (she left Prague to live permanently in Paris where she had her background and friends in the year 1947), the drawing cycles Shooting Gallery, Day and Night, Animals sleep, Hide Away, War! and illustrations to poetry Only Kestrels Piss on the Ten Commandments with Equanimity of Jindřich Heisler, were created. The name Hide Away, War! is a quotation of poet Isidor Ducass de Lautréamont, who was admired by Prague surrealists to whom Toyen belonged since 1920s. According to the theorists of her time, Toyen´s drawings that were created between the years 1941 and 1945 are related directly to the time line of war events. The theorist Jan Mukařovský said in the introductory word to after war exhibition:”Toyen´s drawings react directly not only to the reality as a whole but also to individual moments of the timeline in which this reality moves, to specific times and turns of the war “. Although the reality of life was metaphorically hidden by surrealism, the drawings were absolutely understandable to the spectators of that time. In the cycle Hide Away, War! Toyen reached the ultimate in her interest in skeletons of animals, with which she works just the same way as if she was drawing the world of living animals. The skeletons are not complete, one could say they are wounded, but still they cry out their legacy to the world. Toyen had been depicting the end of the world by disintegrating of objects, humans and animals, in this cycle she started to animate corpses and by doing this she brought a great force to this theme. The introductory loose poem of Jindřich Heisler is full of mysterious metaphors and surrealistic references, which are for the reader of our time too distant already. But in certain moments he uses word pictures identical with the drawings of Toyen – both of them are full of insinuations and implicit meanings. 4 Tiger skin The tanned skin of a tiger, meant to be a rug, rebelled against its function and in hope it stretches after the flock of wild gooses that fly away to evidently better world than the war one. In this war world there is a thick smoke approaching from the horizon and on the stony desert there is protruding a clod with unknown content resembling an interim tomb. Opposite the direction in which the gooses fly, which is most probably the way straight to hell, only a big bird skeleton is flying. The meanings are very sophisticated, as we read also in the introductory poem by Heisler: “So there is the time of tiredness coming filled with precisely fitting and naturally developed deceit.” Individual sheets of the cycle Hide Away, War! appear on the Art market only sporadically. The whole bibliophile supposedly published in 1000 copies (this number is doubted by experts and it is assumed that there were many less copies) does not appear in auction houses at all.

EN
true
1790852000000459005
2019-01-17

Díla

Hide away, War! III

Serigraph (1946), 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (including frame), signed in print. Volume Hide Away, War! – 9 black prints on paper with introductory poem by Jindřich Heisler, Publishing House Fr. Borový, 1st Issue, 1000 copies Graphics with printed signatures of Toyen, in accordance with drawings from the year 1944 Origin: Antiquariat Published in monograph Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, pages 173-175 and in number of other publications. The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind she all the more and intensively occupied herself by drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. During the World War II when Toyen still lived in Czechoslovakia (she left Prague to live permanently in Paris where she had her background and friends in the year 1947), the drawing cycles Shooting Gallery, Day and Night, Animals sleep, Hide Away, War! and illustrations to poetry Only Kestrels Piss on the Ten Commandments with Equanimity of Jindřich Heisler, were created. The name Hide Away, War! is a quotation of poet Isidor Ducass de Lautréamont, who was admired by Prague surrealists to whom Toyen belonged since 1920s. According to the theorists of her time, Toyen´s drawings that were created between the years 1941 and 1945 are related directly to the time line of war events. The theorist Jan Mukařovský said in the introductory word to after war exhibition:”Toyen´s drawings react directly not only to the reality as a whole but also to individual moments of the timeline in which this reality moves, to specific times and turns of the war “. Although the reality of life was metaphorically hidden by surrealism, the drawings were absolutely understandable to the spectators of that time. In the cycle Hide Away, War! Toyen reached the ultimate in her interest in skeletons of animals, with which she works just the same way as if she was drawing the world of living animals. The skeletons are not complete, one could say they are wounded, but still they cry out their legacy to the world. Toyen had been depicting the end of the world by disintegrating of objects, humans and animals, in this cycle she started to animate corpses and by doing this she brought a great force to this theme. The introductory loose poem of Jindřich Heisler is full of mysterious metaphors and surrealistic references, which are for the reader of our time too distant already. But in certain moments he uses word pictures identical with the drawings of Toyen – both of them are full of insinuations and implicit meanings. 3 Bird with a knot on its neck The animated skeleton of a big bird similar to ostrich, having a knot on its neck, turning around, lifting its bone wings and its beak crying soundlessly, gives the impression of memento mori. The tree stumps also have knots on the trunks. These knots symbolize the appeal to us not to forget the experienced horrors. Individual sheets of the cycle Hide Away War! appear on the Art market only sporadically. The whole bibliophile supposedly published in 1000 copies (this number is doubted by experts and it is assumed that there were many less copies) does not appear in auction houses at all.

EN
true
1790852000000459001
2019-01-17

Díla

Hide Away, War! II

Serigraph (1946), 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (including frame), signed in print. Volume Hide Away, War! – 9 black prints on paper with introductory poem by Jindřich Heisler, Publishing House Fr. Borový, 1st Issue, 1000 copies Graphics with printed signatures of Toyen, in accordance with drawings from the year 1944 Origin: Antiquariat Published in monograph Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, pages 173-175 and in number of other publications. The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind she all the more and intensively occupied herself by drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. During the World War II when Toyen still lived in Czechoslovakia (she left Prague to live permanently in Paris where she had her background and friends in the year 1947), the drawing cycles Shooting Gallery, Day and Night, Animals sleep, Hide Away, War! and illustrations to poetry Only Kestrels Piss on the Ten Commandments with Equanimity of Jindřich Heisler, were created. The name Hide Away, War! is a quotation of poet Isidor Ducass de Lautréamont, who was admired by Prague surrealists to whom Toyen belonged since 1920s. According to the theorists of her time, Toyen´s drawings that were created between the years 1941 and 1945 are related directly to the time line of war events. The theorist Jan Mukařovský said in the introductory word to after war exhibition:”Toyen´s drawings react directly not only to the reality as a whole but also to individual moments of the timeline in which this reality moves, to specific times and turns of the war “. Although the reality of life was metaphorically hidden by surrealism, the drawings were absolutely understandable to the spectators of that time. In the cycle Hide Away, War! Toyen reached the ultimate in her interest in skeletons of animals, with which she works just the same way as if she was drawing the world of living animals. The skeletons are not complete, one could say they are wounded, but still they cry out their legacy to the world. Toyen had been depicting the end of the world by disintegrating of objects, humans and animals, in this cycle she started to animate corpses and by doing this she brought a great force to this theme. The introductory loose poem of Jindřich Heisler is full of mysterious metaphors and surrealistic references, which are for the reader of our time too distant already. But in certain moments he uses word pictures identical with the drawings of Toyen – both of them are full of insinuations and implicit meanings. 2 Cage, Paper Empty bird cages with parts of human skeleton hands together with tree stumps and pieces of paper scattered around evoke the feeling of apocalypse. In the drawings we can sense the echo of the early texts of Jindřich Štyrský (long-time partner of the Author) about Toyen: “I am telling you, that a horrible time of visionaries and meditations is coming, time similar to the one that immediately preceded the creation.” Individual sheets of the cycle Hide Away, War! appear on the Art market only sporadically. The whole bibliophile supposedly published in 1000 copies (this number is doubted by experts and it is assumed that there were many less copies) does not appear in auction houses at all.

EN
true
1790852000000456085
2019-01-17

Díla

Hide Away, War! I

Serigraph (1946), 26 x 36 cm, 53,5 x 63 cm (including frame), signed in print. Volume Hide Away, War! – 9 black prints on paper with introductory poem by Jindřich Heisler, Publishing House Fr. Borový, 1st Issue, 1000 copies Graphics with printed signatures of Toyen, in accordance with drawings from the year 1944 Origin: Antiquariat Published in monograph Toyen, Karel Srp, Galerie hlavního města Prahy, Argo, 2000, pages 173-175 and in number of other publications. The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind she all the more and intensively occupied herself by drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. During the World War II when Toyen still lived in Czechoslovakia (she left Prague to live permanently in Paris where she had her background and friends in the year 1947), the drawing cycles Shooting Gallery, Day and Night, Animals sleep, Hide Away, War! and illustrations to poetry Only Kestrels Piss on the Ten Commandments with Equanimity of Jindřich Heisler, were created. The name Hide Away, War! is a quotation of poet Isidor Ducass de Lautréamont, who was admired by Prague surrealists to whom Toyen belonged since 1920s. According to the theorists of her time, Toyen´s drawings that were created between the years 1941 and 1945 are related directly to the time line of war events. The theorist Jan Mukařovský said in the introductory word to after war exhibition:”Toyen´s drawings react directly not only to the reality as a whole but also to individual moments of the timeline in which this reality moves, to specific times and turns of the war “. Although the reality of life was metaphorically hidden by surrealism, the drawings were absolutely understandable to the spectators of that time. In the cycle Hide Away, War! Toyen reached the ultimate in her interest in skeletons of animals, with which she works just the same way as if she was drawing the world of living animals. The skeletons are not complete, one could say they are wounded, but still they cry out their legacy to the world. Toyen had been depicting the end of the world by disintegrating of objects, humans and animals, in this cycle she started to animate corpses and by doing this she brought a great force to this theme. The introductory loose poem of Jindřich Heisler is full of mysterious metaphors and surrealistic references, which are for the reader of our time too distant already. But in certain moments he uses word pictures identical with the drawings of Toyen – both of them are full of insinuations and implicit meanings. Rib Cage, butterflies One of the most mysterious sheets of the cycle presents skeleton of a rib cage erected proudly from a candlestick, to which exotic butterflies are gathering on the background of strange lumpy shapes. This Toyen´s drawing – just as the poem – streams loose associations and by virtuoso hand writes them down to vacant horizon like to a theatre stage. Individual sheets of the cycle Hide Away War! are appearing on the Art market only sporadically. The whole bibliophile supposedly published in 1000 copies (this number is doubted by experts and it is assumed that there were many less copies – the print procedure was stopped by protectorate government and copies which had not been distributed were confiscated) does not appear in auction houses at all.

EN
true
1790852000000456081
2019-01-17

Díla

Shooting Gallery XII

Photolithograph (1973), 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (including frame), signed in print. Volume Shooting Gallery 12 black prints on paper with printed signature Origin: Album issued by Radovan Ivšić TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973 Album numbered 67-75, individual prints numbered chronologically Origin: Auction House Prague The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind, she all the more and intensively occupied herself with drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. After the death of the founder and main guru of surrealism André Breton in the year 1966 she was left with only few friends. Nevertheless, among them were two important people – poet Annie Le Brun and theorist Ivšić who published her monograph and initiated the second prints of the war cycle Shooting Gallery. He said of her work (and it applies in every way and also to her war cycle) that it makes you “not to watch but to think”. It is necessary to add that during the war Toyen still lived in Czechoslovakia. She left to Paris, where she had her background and friends in the year 1947 due to the fear of Stalinism. The name Shooting Gallery is the synonym of war but also it points to the favourite theme of funfairs of the early Devětsil (socialistic art union with the theorist Karel Teige in the lead, 1920-1930). The individual drawings are full of various human and animal beings or of their parts – this “Bestiary” was formed by the Author in the older work already and mainly in the cycles accompanying the poetry cycles of her younger friend, poet Jindřicha Heisler, with whom she left to Paris. Typical for Shooting Gallery are scenes similar to theatre stage – taking place in desert with remote horizon. The stories are not single-meaning but from all the scenes of the Cycle the anxiety breaths. Nevertheless the usage of many childlike themes compensates its melancholy and usage. The comeback to childhood means also the defence against the evil world which we refuse to understand. Toyen was faithful to the baxic axiom of Artificialism which she wrote down with Štyrský in the year 1927: “The Artificialism is the identification of the painter with the poet.” She stayed true to this also when depicting the war horrors. 12 The last sheet of the Shooting Gallery cycle is also coming back to the theme of childhood and motives of toys and pets. Toyen uses here – uniquely, as it is unusual for her – geometrical form of drawing which created castles from blocks of toy construction set. In contrast to the geometrical shapes there is the realistically hatched head of a little rabbit here, like it was left here from the fairy tale of Alice in the Wonderland. Broken clock lying in grass is the only surrealistic symbol here. Although this scene gives a melancholic impression, taken out of the context of the cycle Shooting Gallery it can have an almost optimistic meaning. This print is also known in coloured version and on the market it appeared individually the last time in the year 2007. The Czech collection published by publishing house Fr. Borový was auctioned last time in 2011, the collection published in Paris by Radovan Ivšić was auctioned on the Czech market last time in 2005.

EN
true
1790852000000456077
2019-01-17

Díla

Shooting Gallery XI

Photolithograph (1973), 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (including frame), signed in print. Volume Shooting Gallery 12 black prints on paper with printed signature Origin: Album issued by Radovan Ivšić TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973 Album numbered 67-75, individual prints numbered chronologically Origin: Auction House Prague The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind, she all the more and intensively occupied herself with drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. After the death of the founder and main guru of surrealism André Breton in the year 1966 she was left with only few friends. Nevertheless, among them were two important people – poet Annie Le Brun and theorist Ivšić who published her monograph and initiated the second prints of the war cycle Shooting Gallery. He said of her work (and it applies in every way and also to her war cycle) that it makes you “not to watch but to think”. It is necessary to add that during the war Toyen still lived in Czechoslovakia. She left to Paris, where she had her background and friends in the year 1947 due to the fear of Stalinism. The name Shooting Gallery is the synonym of war but also it points to the favourite theme of funfairs of the early Devětsil (socialistic art union with the theorist Karel Teige in the lead, 1920-1930). The individual drawings are full of various human and animal beings or of their parts – this “Bestiary” was formed by the Author in the older work already and mainly in the cycles accompanying the poetry cycles of her younger friend, poet Jindřicha Heisler, with whom she left to Paris. Typical for Shooting Gallery are scenes similar to theatre stage – taking place in desert with remote horizon. The stories are not single-meaning but from all the scenes of the Cycle the anxiety breaths. Nevertheless the usage of many childlike themes compensates its melancholy and usage. The comeback to childhood means also the defence against the evil world which we refuse to understand. Toyen was faithful to the baxic axiom of Artificialism which she wrote down with Štyrský in the year 1927: “The Artificialism is the identification of the painter with the poet.” She stayed true to this also when depicting the war horrors. 11 On the eleventh sheet the space is covered up to the horizon by bird feathers, two giant pieces of dead bird corpses lie here and a little girl with school bag on her back journeys to some distant place. On this school bag there is a head of howling wolf portrayed and the figure of the child is gradually cracking and it seems that soon not only all the reminiscences but the whole desperate world will end in ruins. This print is known also in coloured version and it has not appeared on the market individually. The Czech collection published by publishing house Fr. Borový was auctioned last time in 2011, the collection published in Paris by Radovan Ivšić was auctioned on the Czech market last time in 2005.

EN
true
1790852000000456073
2019-01-17

Díla

The Shooting Gallery X

Photolithograph (1973), 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (including frame), signed in print. Volume Shooting Gallery 12 black prints on paper with printed signature Origin: Album issued by Radovan Ivšić TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973 Album numbered 67-75, individual prints numbered chronologically Origin: Auction House Prague The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind, she all the more and intensively occupied herself with drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. After the death of the founder and main guru of surrealism André Breton in the year 1966 she was left with only few friends. Nevertheless, among them were two important people – poet Annie Le Brun and theorist Ivšić who published her monograph and initiated the second prints of the war cycle Shooting Gallery. He said of her work (and it applies in every way and also to her war cycle) that it makes you “not to watch but to think”. It is necessary to add that during the war Toyen still lived in Czechoslovakia. She left to Paris, where she had her background and friends in the year 1947 due to the fear of Stalinism. The name Shooting Gallery is the synonym of war but also it points to the favourite theme of funfairs of the early Devětsil (socialistic art union with the theorist Karel Teige in the lead, 1920-1930). The individual drawings are full of various human and animal beings or of their parts – this “Bestiary” was formed by the Author in the older work already and mainly in the cycles accompanying the poetry cycles of her younger friend, poet Jindřicha Heisler, with whom she left to Paris. Typical for Shooting Gallery are scenes similar to theatre stage – taking place in desert with remote horizon. The stories are not single-meaning but from all the scenes of the Cycle the anxiety breaths. Nevertheless the usage of many childlike themes compensates its melancholy and usage. The comeback to childhood means also the defence against the evil world which we refuse to understand. Toyen was faithful to the baxic axiom of Artificialism which she wrote down with Štyrský in the year 1927: “The Artificialism is the identification of the painter with the poet.” She stayed true to this also when depicting the war horrors. 10 On the tenth print we can see the motive of funeral coronal repeated. This time the coronal is multiplied all over the space of the desert visibility range and reminds us of a big war burial ground. In the midst there is an antique chair standing and out of its seat and backrest some beast – a wolf most probably – sticks its frightening open jaws. All on this print – uniquely in this cycle – is in real proportions and may be this is why it gives the most frightening impression. The motives of wild beasts later got also into individual drawings of Toyen – for instance Phantom from the year 1967 and When the Laws Fall Silent from the year 1969. This print is also known in coloured version (in private collection) and it appeared on the market individually the last time in the year 2005. The Czech collection published by publishing house Fr. Borový was auctioned the last time in 2011, the collection published in Paris by Radovan Ivšić was auctioned on the Czech market the last time in the year 2005.

EN
true
1790852000000456069
2019-01-17

Díla

Shooting Gallery VIII

Shooting Gallery VIII Photolithograph (1973), 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (including frame), signed in print. Volume Shooting Gallery 12 black prints on paper with printed signature Origin: Album issued by Radovan Ivšić TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973 Album numbered 67-75, individual prints numbered chronologically Origin: Auction House Prague The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind, she all the more and intensively occupied herself by drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. After the death of the founder and main guru of surrealism André Breton in the year 1966 she was left with only few friends. Nevertheless, among them were two important people – poet Annie Le Brun and theorist Ivšić who published her monograph and initiated the second prints of the war cycle Shooting Gallery. He said of her work (and it applies in every way and also to her war cycle) that it makes you “not to watch but to think”. It is necessary to add that during the war Toyen still lived in Czechoslovakia. She left to Paris, where she had her background and friends in the year 1947 due to the fear of Stalinism. The name Shooting Gallery is the synonym of war but also it points to the favourite theme of funfairs of the early Devětsil (socialistic art union with the theorist Karel Teige in the lead, 1920-1930). The individual drawings are full of various human and animal beings or of their parts – this “Bestiary” was formed by the Author in the older work already and mainly in the cycles accompanying the poetry cycles of her younger friend, poet Jindřicha Heisler, with whom she left to Paris. Typical for Shooting Gallery are scenes similar to theatre stage – taking place in desert with remote horizon. The stories are not single-meaning but from all the scenes of the Cycle the anxiety breaths. Nevertheless the usage of many childlike themes compensates its melancholy and usage. The comeback to childhood means also the defence against the evil world which we refuse to understand. Toyen was faithful to the baxic axiom of Artificialism which she wrote down with Štyrský in the year 1927: “The Artificialism is the identification of the painter with the poet.” She stayed true to this also when depicting the war horrors. 8 The eighth print of the cycle – as the only one – has the theme of a male figure in the shape of two disintegrating busts on a plain with scattered nuts. The reducing size of the nuts is in fact determining the location of the horizon in strange vacuum. On the chest of one of the figures there is a female artist and a pierced heart, the figure has a ribbon with letters over his eyes; whereas the other male figure has cutlery on his back. It is possible to think that these individual metaphors are related to real specific stories of Toyen and her friend, poet Jindřich Heisler, who did not answer the call of Nazis for registration of “non-Aryan people”, therefore Toyen secretly provided a hiding place in her apartment for him. This print is known also in coloured version (in private collection) and on the market it appeared individually for the last time in the year 2005. The Czech collection published by publishing house Fr. Borový was auctioned the last time in 2011, the collection published in Paris by Radovan Ivšić was auctioned on the Czech market the last time in the year 2005.

EN
true
1790852000000456063
2019-01-17

Díla

Shooting Gallery IX

Photolithograph (1973), 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (including frame), signed in print. Volume Shooting Gallery 12 black prints on paper with printed signature Origin: Album issued by Radovan Ivšić TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973 Album numbered 67-75, individual prints numbered chronologically Origin: Auction House Prague The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind, she all the more and intensively occupied herself with drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. After the death of the founder and main guru of surrealism André Breton in the year 1966 she was left with only few friends. Nevertheless, among them were two important people – poet Annie Le Brun and theorist Ivšić who published her monograph and initiated the second prints of the war cycle Shooting Gallery. He said of her work (and it applies in every way and also to her war cycle) that it makes you “not to watch but to think”. It is necessary to add that during the war Toyen still lived in Czechoslovakia. She left to Paris, where she had her background and friends in the year 1947 due to the fear of Stalinism. The name Shooting Gallery is the synonym of war but also it points to the favourite theme of funfairs of the early Devětsil (socialistic art union with the theorist Karel Teige in the lead, 1920-1930). The individual drawings are full of various human and animal beings or of their parts – this “Bestiary” was formed by the Author in the older work already and mainly in the cycles accompanying the poetry cycles of her younger friend, poet Jindřicha Heisler, with whom she left to Paris. Typical for Shooting Gallery are scenes similar to theatre stage – taking place in desert with remote horizon. The stories are not single-meaning but from all the scenes of the Cycle the anxiety breaths. Nevertheless the usage of many childlike themes compensates its melancholy and usage. The comeback to childhood means also the defence against the evil world which we refuse to understand. Toyen was faithful to the baxic axiom of Artificialism which she wrote down with Štyrský in the year 1927: “The Artificialism is the identification of the painter with the poet.” She stayed true to this also when depicting the war horrors. 9 The ninth print of the cycle Shooting Gallery is from all the sheets the most elaborated one in regards to meaning. Nevertheless, since no Author´s comments exist, not even interpretations of her contemporaries, we can guess only what metaphors are taking place in the scene with the puppet theatre. In an empty space marked out by sticks with barbed wire there are standing two puppet theatres for children. The one in front is depicted in detail – on the stage six dead gooses with strange numbers, in the background of cracked antique scenery we can see a romantic ruin and in the front there is hanging a cut off finger. Because this sheet has in the signature the year 1940 as the first one in this cycle, it is possible that certain symbols are commenting on the occupation of beloved France and Paris by Hitler army. This print is also known in coloured version (in private collection) and it appeared on the market individually for the last time in the year 2005. The Czech collection published by publishing house Fr. Borový was auctioned last time in 2011, the collection published in Paris by Radovan Ivšić was auctioned on the Czech market last time in 2005.

EN
true
1790852000000456059
2019-01-17

Díla

Shooting Gallery XII

Photolithograph (1973), 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (including frame), signed in print. Volume Shooting Gallery 12 black prints on paper with printed signature Origin: Album issued by Radovan Ivšić TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973 Album numbered 67-75, individual prints numbered chronologically Origin: Auction House Prague The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind, she all the more and intensively occupied herself with drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. After the death of the founder and main guru of surrealism André Breton in the year 1966 she was left with only few friends. Nevertheless, among them were two important people – poet Annie Le Brun and theorist Ivšić who published her monograph and initiated the second prints of the war cycle Shooting Gallery. He said of her work (and it applies in every way and also to her war cycle) that it makes you “not to watch but to think”. It is necessary to add that during the war Toyen still lived in Czechoslovakia. She left to Paris, where she had her background and friends in the year 1947 due to the fear of Stalinism. The name Shooting Gallery is the synonym of war but also it points to the favourite theme of funfairs of the early Devětsil (socialistic art union with the theorist Karel Teige in the lead, 1920-1930). The individual drawings are full of various human and animal beings or of their parts – this “Bestiary” was formed by the Author in the older work already and mainly in the cycles accompanying the poetry cycles of her younger friend, poet Jindřicha Heisler, with whom she left to Paris. Typical for Shooting Gallery are scenes similar to theatre stage – taking place in desert with remote horizon. The stories are not single-meaning but from all the scenes of the Cycle the anxiety breaths. Nevertheless the usage of many childlike themes compensates its melancholy and usage. The comeback to childhood means also the defence against the evil world which we refuse to understand. Toyen was faithful to the baxic axiom of Artificialism which she wrote down with Štyrský in the year 1927: “The Artificialism is the identification of the painter with the poet.” She stayed true to this also when depicting the war horrors. 7 On the seventh sheet of the cycle Shooting Gallery, Toyen expands her imagination in full according to the surrealistic motto “beautiful like the meeting of an umbrella and a sewing machine on the autopsy table”; and on a mourning field she scatters coffee beans, among them there is a coronal hanging on a tree stump; a hand clenching dove sticks out of a broken mirror. Realistic, factual portrayal is in direct contrast to the morbidity of this scene. We can imagine that the bird is the symbol of the clenched heart of Toyen, who was hiding from Nazis during the war in her one-room flat in Vinohrady her friend, poet Jindřich Heisler. This dear friend did not answer the call from Nazis for registration of “non-Aryan people”. This print is also known in coloured version (in private collection) and it never appeared on the market individually. The Czech collection published by publishing house Fr. Borový was auctioned last time in 2011, the collection published in Paris by Radovan Ivšić was auctioned on the Czech market last time in 2005.

EN
true
1790852000000456055
2019-01-17

Díla

Shooting Gallery VI

Photolithograph (1973), 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (including frame), signed in print. Volume Shooting Gallery 12 black prints on paper with printed signature Origin: Album issued by Radovan Ivšić TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973 Album numbered 67-75, individual prints numbered chronologically Origin: Auction House Prague The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl Video record from the auction The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind, she all the more and intensively occupied herself with drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. After the death of the founder and main guru of surrealism André Breton in the year 1966 she was left with only few friends. Nevertheless, among them were two important people – poet Annie Le Brun and theorist Ivšić who published her monograph and initiated the second prints of the war cycle Shooting Gallery. He said of her work (and it applies in every way and also to her war cycle) that it makes you “not to watch but to think”. It is necessary to add that during the war Toyen still lived in Czechoslovakia. She left to Paris, where she had her background and friends in the year 1947 due to the fear of Stalinism. The name Shooting Gallery is the synonym of war but also it points to the favourite theme of funfairs of the early Devětsil (socialistic art union with the theorist Karel Teige in the lead, 1920-1930). The individual drawings are full of various human and animal beings or of their parts – this “Bestiary” was formed by the Author in the older work already and mainly in the cycles accompanying the poetry cycles of her younger friend, poet Jindřicha Heisler, with whom she left to Paris. Typical for Shooting Gallery are scenes similar to theatre stage – taking place in desert with remote horizon. The stories are not single-meaning but from all the scenes of the Cycle the anxiety breaths. Nevertheless the usage of many childlike themes compensates its melancholy and usage. The comeback to childhood means also the defence against the evil world which we refuse to understand. Toyen was faithful to the baxic axiom of Artificialism which she wrote down with Štyrský in the year 1927: “The Artificialism is the identification of the painter with the poet.” She stayed true to this also when depicting the war horrors. 6 The sixth print – although it also evokes the war horrors – is probably the most poetic one of the cycle. Toyen designed this drawing like a poem and its “reading” she leaves up to the audience. On a peaceful sand plain there is standing a strange school requisite for biology class – the head of a cat with a fish in her mouth. Another fish head, cut off and over proportioned, is for a change hanging on a broken folding screen. A Single chestnut leaf sticks out of the ground and around it there are scattered little birds – toys. The motive of fish is significant for Toyen – in her work it is the common denominator of mysterious stories from the year 1920 to the picture Reality Traps from the year 1971. This print is also known in coloured version (in private collection and on market it has not appeared individually. The Czech collection published by publishing house Fr. Borový was auctioned the last time in 2011, the collection published in Paris by Radovan Ivšić was auctioned on the Czech market the last time in the year 2005.

EN
true
1790852000000456051
2019-01-17

Díla

Shooting Gallery V

Photolithograph (1973), 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (including frame), signed in print. Volume Shooting Gallery 12 black prints on paper with printed signature Origin: Album issued by Radovan Ivšić TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973 Album numbered 67-75, individual prints numbered chronologically Origin: Auction House Prague The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind, she all the more and intensively occupied herself by drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. After the death of the founder and main guru of surrealism André Breton in the year 1966 she was left with only few friends. Nevertheless, among them were two important people – poet Annie Le Brun and theorist Ivšić who published her monograph and initiated the second prints of the war cycle Shooting Gallery. He said of her work (and it applies in every way and also to her war cycle) that it makes you “not to watch but to think”. It is necessary to add that during the war Toyen still lived in Czechoslovakia. She left to Paris, where she had her background and friends in the year 1947 due to the fear of Stalinism. The name Shooting Gallery is the synonym of war but also it points to the favourite theme of funfairs of the early Devětsil (socialistic art union with the theorist Karel Teige in the lead, 1920-1930). The individual drawings are full of various human and animal beings or of their parts – this “Bestiary” was formed by the Author in the older work already and mainly in the cycles accompanying the poetry cycles of her younger friend, poet Jindřicha Heisler, with whom she left to Paris. Typical for Shooting Gallery are scenes similar to theatre stage – taking place in desert with remote horizon. The stories are not single-meaning but from all the scenes of the Cycle the anxiety breaths. Nevertheless the usage of many childlike themes compensates its melancholy and usage. The comeback to childhood means also the defence against the evil world which we refuse to understand. Toyen was faithful to the baxic axiom of Artificialism which she wrote down with Štyrský in the year 1927: “The Artificialism is the identification of the painter with the poet.” She stayed true to this also when depicting the war horrors. 5 The fifth print presents desert with remnants of grass on which five rocks of regular shape are raised. Rocks, that usually set the stage for romantic scenes, are covered with images that resemble playing cards on one hand; on the other hand they look like some school teaching boards with both innocent and horror motives. We find in them opposites like tenderness and cruelty, silence and roar, knowledge and ignorance. In the countryside there are protruding big parts of fountain pens suggesting the shape of arm projectiles. This time Toyen points to the end both of school years and of innocence. The rocks appear in her work already since the beginning – in Nothern Countryside from the year 1931, in Fog from the year 1933, Loners from 1934 and in many other drawings; the playing cards occurred in collages and also she used them in the illustrations of Ivšić´s King Gordovan. This print is also known in coloured version (in private collection) and on the market it has not appeared individually. The Czech collection published by publishing house Fr. Borový was auctioned the last time in 2011, the collection published in Paris by Radovan Ivšić was auctioned on the Czech market the last time in the year 2005.

EN
true
1790852000000456047
2019-01-17

Díla

Shooting Gallery IV

Photolithograph (1973), 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (including frame), signed in print. Volume Shooting Gallery 12 black prints on paper with printed signature Origin: Album issued by Radovan Ivšić TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973 Album numbered 67-75, individual prints numbered chronologically Origin: Auction House Prague The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl http://www.ceskagrafika.cz/detail.php?id_dila=3110&id_kategorie=1&id_umelce=112 The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind, she all the more and intensively occupied herself by drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. After the death of the founder and main guru of surrealism André Breton in the year 1966 she was left with only few friends. Nevertheless, among them were two important people – poet Annie Le Brun and theorist Ivšić who published her monograph and initiated the second prints of the war cycle Shooting Gallery. He said of her work (and it applies in every way and also to her war cycle) that it makes you “not to watch but to think”. It is necessary to add that during the war Toyen still lived in Czechoslovakia. She left to Paris, where she had her background and friends in the year 1947 due to the fear of Stalinism. The name Shooting Gallery is the synonym of war but also it points to the favourite theme of funfairs of the early Devětsil (socialistic art union with the theorist Karel Teige in the lead, 1920-1930). The individual drawings are full of various human and animal beings or of their parts – this “Bestiary” was formed by the Author in the older work already and mainly in the cycles accompanying the poetry cycles of her younger friend, poet Jindřicha Heisler, with whom she left to Paris. Typical for Shooting Gallery are scenes similar to theatre stage – taking place in desert with remote horizon. The stories are not single-meaning but from all the scenes of the Cycle the anxiety breaths. Nevertheless the usage of many childlike themes compensates its melancholy and usage. The comeback to childhood means also the defence against the evil world which we refuse to understand. Toyen was faithful to the baxic axiom of Artificialism which she wrote down with Štyrský in the year 1927: “The Artificialism is the identification of the painter with the poet.” She stayed true to this also when depicting the war horrors. 4 The fourth print of the cycle Shooting Gallery belongs probably to the most descriptive ones: laboriously and into all the details there are drawn little houses here – clocks with little figures of a lady and a gentleman that forecast the weather. In the combination with nests they clearly point to the fear of the loss of home. The little houses and nests are – just like all the assurance of previous time – slowly falling into pieces. The poetic of this particular print is closer to the illustrations of Nezval´s Dwarf Annie and Straw Hubert than to the cycle Ghosts of Desert even though Ghosts of Desert is usually labelled to be the starting point of Shooting Gallery. This print is also known in coloured version (in private collection) and it never appeared on the market individually. The Czech collection published by publishing house Fr. Borový was auctioned last time in 2011, the collection published in Paris by Radovan Ivšić was auctioned on the Czech market last time in 2005.

EN
true
1790852000000456013
2019-01-17

Díla

Střelnice III

Photolithograph (1973), 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (including frame), signed in print. Volume Shooting Gallery 12 black prints on paper with printed signature Origin: Album issued by Radovan Ivšić TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973 Album numbered 67-75, individual prints numbered chronologically Origin: Auction House Prague The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl http://www.ceskagrafika.cz/detail.php?id_dila=3110&id_kategorie=1&id_umelce=112 The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind, she all the more and intensively occupied herself by drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. After the death of the founder and main guru of surrealism André Breton in the year 1966 she was left with only few friends. Nevertheless, among them were two important people – poet Annie Le Brun and theorist Ivšić who published her monograph and initiated the second prints of the war cycle Shooting Gallery. He said of her work (and it applies in every way and also to her war cycle) that it makes you “not to watch but to think”. It is necessary to add that during the war Toyen still lived in Czechoslovakia. She left to Paris, where she had her background and friends in the year 1947 due to the fear of Stalinism. The name Shooting Gallery is the synonym of war but also it points to the favourite theme of funfairs of the early Devětsil (socialistic art union with the theorist Karel Teige in the lead, 1920-1930). The individual drawings are full of various human and animal beings or of their parts – this “Bestiary” was formed by the Author in the older work already and mainly in the cycles accompanying the poetry cycles of her younger friend, poet Jindřicha Heisler, with whom she left to Paris. Typical for Shooting Gallery are scenes similar to theatre stage – taking place in desert with remote horizon. The stories are not single-meaning but from all the scenes of the Cycle the anxiety breaths. Nevertheless the usage of many childlike themes compensates its melancholy and usage. The comeback to childhood means also the defence against the evil world which we refuse to understand. Toyen was faithful to the baxic axiom of Artificialism which she wrote down with Štyrský in the year 1927: “The Artificialism is the identification of the painter with the poet.” She stayed true to this also when depicting the war horrors. 3 On the third print there is extending a sand desert instead of a stony plain. The gigantic head of crying toddler is hollow and cracked. It protrudes among miniature bird cages and marbles scattered around as if the remnant of a catastrophe somewhere in Pompeii .The cages, which were used by the Author also in Slaughterhouse on Sunday from the year 1934, do not resemble a prison but paradoxically they look more like little cosy cages of home, which was challenged by the war. Just like the world of childish games that is symbolized by the marbles – a game that declined together with Toyen´s generation. This print is also known in coloured version (in private collection) and it has not appeared on the market individually since the year 2006. The Czech collection published by publishing house Fr. Borový was auctioned last time in 2011, the collection published in Paris by Radovan Ivšić was auctioned on the Czech market last time in 2005.

EN
true
1790852000000456009
2019-01-17

Díla

The Shooting Gallery II

Photolithograph (1973), 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (including frame), signed in print. Volume Shooting Gallery 12 black prints on paper with printed signature Origin: Album issued by Radovan Ivšić TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973 Album numbered 67-75, individual prints numbered chronologically Origin: Auction House Prague The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl http://www.ceskagrafika.cz/detail.php?id_dila=3110&id_kategorie=1&id_umelce=112 The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind, she all the more and intensively occupied herself with drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. After the death of the founder and main guru of surrealism André Breton in the year 1966 she was left with only few friends. Nevertheless, among them were two important people – poet Annie Le Brun and theorist Ivšić who published her monograph and initiated the second prints of the war cycle Shooting Gallery. He said of her work (and it applies in every way and also to her war cycle) that it makes you “not to watch but to think”. It is necessary to add that during the war Toyen still lived in Czechoslovakia. She left to Paris, where she had her background and friends in the year 1947 due to the fear of Stalinism. The name Shooting Gallery is the synonym of war but also it points to the favourite theme of funfairs of the early Devětsil (socialistic art union with the theorist Karel Teige in the lead, 1920-1930). The individual drawings are full of various human and animal beings or of their parts – this “Bestiary” was formed by the Author in the older work already and mainly in the cycles accompanying the poetry cycles of her younger friend, poet Jindřicha Heisler, with whom she left to Paris. Typical for Shooting Gallery are scenes similar to theatre stage – taking place in desert with remote horizon. The stories are not single-meaning but from all the scenes of the Cycle the anxiety breaths. Nevertheless the usage of many childlike themes compensates its melancholy and usage. The comeback to childhood means also the defence against the evil world which we refuse to understand. Toyen was faithful to the baxic axiom of Artificialism which she wrote down with Štyrský in the year 1927: “The Artificialism is the identification of the painter with the poet.” She stayed true to this also when depicting the war horrors. 2 This second print repeats the motive of the stony desert horizon of the first sheet of the cycle. The main drawing themes are various broken eggs one of which has the appearance of a head of a girl. Eggs belong to one of the typical surrealistic depiction attributes; they have multiple-meaning symbolic of birth and perishing, fragility and beauty. We can find in Toyen´s work the parallel between the egg and a certain part of a human body for instance in the Residue of Night (1934) where she depicted broken eye balls, or in the older drawings Reflection and Gobi from 1931. This print is known also in a coloured version (in private collection) and there is no information about it to appear on the market individually. The Czech collection published by publishing house Fr. Borový was auctioned the last time in 2011, the collection published in Paris by Radovan Ivšić was auctioned on the Czech market the last time in the year 2005.

EN
true
1790852000000456005
2019-01-17

Díla

The Shooting Gallery I

Photolithograph (1973), 28,5 x 41,5 cm, 55 x 66 cm (including frame), with signature Volume Shooting Gallery 12 black prints on paper with printed signature Origin: Album issued by Radovan Ivšić TIR, Cycle de douze dessins 1939-1940 et deux pointes seches 1973, Éditions Maintenant, Paris 1973 Album numbered 67-75, individual prints numbered chronologically Origin: Auction House Prague The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in the year 2017, Galerie Kodl http://www.ceskagrafika.cz/detail.php?id_dila=3110&id_kategorie=1&id_umelce=112 The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in the year 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in the year 2009 While many respected artists became for the time of the war silent, Toyen, although she left her painting behind, she all the more and intensively occupied herself by drawing. These were coming to being always in bigger thematic cycles and after the war Toyen decided to print some of them due to their importance in small series. In later years, when the surrealistic group more or less fell apart and the Art Scene was dominated by Abstraction and New Realism, Toyen stayed in her thinking a bit solitary. After the death of the founder and main guru of surrealism André Breton in the year 1966 she was left with only few friends. Nevertheless, among them were two important people – poet Annie Le Brun and theorist Ivšić who published her monograph and initiated the second prints of the war cycle Shooting Gallery. He said of her work (and it applies in every way and also to her war cycle) that it makes you “not to watch but to think”. It is necessary to add that during the war Toyen still lived in Czechoslovakia. She left to Paris, where she had her background and friends in the year 1947 due to the fear of Stalinism. The name Shooting Gallery is the synonym of war but also it points to the favourite theme of funfairs of the early Devětsil (socialistic art union with the theorist Karel Teige in the lead, 1920-1930). The individual drawings are full of various human and animal beings or of their parts – this “Bestiary” was formed by the Author in the older work already and mainly in the cycles accompanying the poetry cycles of her younger friend, poet Jindřicha Heisler, with whom she left to Paris. Typical for Shooting Gallery are scenes similar to theatre stage – taking place in desert with remote horizon. The stories are not single-meaning but from all the scenes of the Cycle the anxiety breaths. Nevertheless the usage of many childlike themes compensates its melancholy and usage. The comeback to childhood means also the defence against the evil world which we refuse to understand. Toyen was faithful to the baxic axiom of Artificialism which she wrote down with Štyrský in the year 1927: “The Artificialism is the identification of the painter with the poet.” She stayed true to this also when depicting the war horrors. 1 On the first print we can see a small girl with jump rope but without face – instead of it there is gaping an empty hole through which the horizon is visible. The space is created by a dry desert. The grid of the desert stretching to the horizon is created by multiplied almost abstract structures resembling stones. In front there is convulsing, screaming rooster lying on its back, another one – dead already – lies close behind the girl. She also starts to disintegrate – one of her little hands is crumbling like an old antique statue. While the little figure is shaped in the spirit of surrealistic poetic, the roosters are portrayed in anatomical detail. The whole scene is breathing the anxiety from the lost childhood, nothingness of life full of pain and cruelty. Toyen´s comebacks to her childhood stay being secret – when she was still very young she voluntarily cut herself off of her family – and she never told anyone anything about it. This print is known also in coloured version (in private collection) and since the year 2013 it never appeared on the market individually not even in the whole Cycle Shooting Gallery. The Czech collection published by publishing house Fr. Borový was auctioned last time in 2011, the collection published in Paris by Radovan Ivšić was auctioned on the Czech market last time in 2005

EN
true
1790852000000456001
2019-01-17

Díla

Girl

null

EN
true
1790852000000292053
2019-01-17

Díla

Ethiopian Queen

Drawing ink on the paper (1926), 16×11 cm (without frame), signed Toyen 1926 in the right lower corner, framed. Origin: Auction House Prague On the back side there is the confirmation that the drawing is the work of Toyen´s own hands and that it was a template for an illustration – stamp and signature of PhDr. František Dvořák 1998. Similar drawings are known from so called Sketchbook, 1925, private collection Paris. The same theme is on the picture Paradise of the Black People, 1925, private collection Paris (published in the monograph of Karel Srp, Toyen, Argo, 2000, page 32) Exhibited at the exhibition “CZECHOSLOVAKIA – Tribute to a non-existing country”, Czech Centre, Paris, 2016 The highest achieved price for Toyen´s work (oil on canvas) in the foreign auction sale – 700 thousand €, May 2016, Auction House Thierry-Lannon & Associés in Brest The highest price achieved in the home auction sale – 36 million CZK in 2017, Galerie Kodl http://www.ceskagrafika.cz/detail.php?id_dila=3110&id_kategorie=1&id_umelce=112 The highest price achieved in the home auction sale for print – 216 thousand CZK in 2012, Galerie Kodl The highest price achieved in the home auction sale for drawing – 1.1 million CZK in 2009 Toyen travelled to France for the first time with Jindřich Štyrský in the years 1924 and 1925. On these journeys the Sketchbook came to existence which is now in a private collection in Paris. The drawings were being created right in the middle of the travelling when the author was encountering various exotic circuses, celebrations, funfairs and carnivals. She was transforming her experience into the as if naive and childishly simple drawing, which was her way of reaction to the proletarian program of the Devětsil Group and its theory of changing the working day into a holiday. The atmosphere of Paris, bohemian life and encounters with multi-coloured population inspired Toyen to many erotic scenes embedded into exotic places, which culminated in the picture Paradise of the Black People presenting collective joyful copulation under the palm trees. The openness of the Author in the erotic scenes looks sensual and relaxed and is much more believable than in the erotic works of her male colleagues. The main figure of the drawing is the black queen resting on her back who is being served by other blacks – they fan her or play the harp. More of them are achieving peaks of the palm trees in the background by climbing. This scene contains erotica in a hidden way only and is some kind of a silent initial to more orgies known from the Paradise of the Black People. Given the confirmation of the authenticity of the drawing by František Dvořák, this drawing was acquired in the nineties from the private collection in Paris to the Czech auction market.

EN
true
1790852000000292015
2019-01-31

Oči

Oči

500

30-tá léta 20. století, barevná litografie na papíře, 13 x 9 cm, rámováno původ: aukční síň Praha nejvyšší cena dosažená v zahraničním aukčním prodeji za obraz – 700 tis € v květnu 2016, aukční síň Thierry-Lannon & Associés v Brestu nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za obraz – 36 mil czk v roce 2017, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za tisk – 300 tis czk v roce 2017, European Arts Motiv ženských očí a tváří používala Toyen ve svých ilustracích velmi často. Nezabývá se tváří jako takovou, ale svůj zájem často soustředila jenom na izolované lidské oči, či oko zbavené tváře. Oči symbolizují u Toyen erotické motivy – oči milostné, oči fetišistické nebo něžné s milou dávkou naivity a krásy.

43.6
CZ
1790852000001338247
null-Oči-Toyen
K prodeji
www.posam.cz/artwork/toyen/oci/toyen-oci_BP.jpg